marți, 30 septembrie 2014

Legea nr. 125/2014

A fost promulgată Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la
plată a unor debite provenite din pensii

După multe aventuri în care legea „amnistiei" pensionarilor iniţiată de Guvern într-o formă în care ar fi lovit în pensionari, şi în primul rând în rezervişti, dar care din fericire a fost schimbată atât de radical de Parlament încât din proiectul iniţiat de Guvern nu a mai rămas decât titlul (cine doreşte să verifice afirmaţiile - poate urmări întregul proces legislativ aici), ieri a fost promulgată Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.

Consecinţele pragmatice ale legii pentru pensionari, inclusiv pentru rezervişti, sunt următoarele:
- cei care au suportat sau suportă reţineri din pensii urmare a unor decizii de impuneri emise de casele de pensii privind recuperarea unor sume considerate (în limbajul de lemn al finanţiştilor) ca fiind încasate necuvenit, începând de luna viitoare (oficial din luna următoarea publicării în monitorul oficial - în speranţa că nu va fi publicată în decembrie, ci în aceste zile) nu li se mai operează astfel de reţineri, deci vor primi pensiile întregi.
- celor care după data de 01.01.2011 au suportat reţineri din pensii urmare a unor decizii de impuneri emise de casele de pensii privind recuperarea unor sume considerate a fi fost încasate necuvenit, li se restituie respectivele sume, în termen de 5 ani începând cu anul 2015 (20% pe an). Atenţie! Numai pe baza de cerere adresată caselor de pensii.

Una dintre consecinţele importante ale legii este aceea că există rezervişti cărora în baza deciziilor unor instanţe de fond li s-au restituit diverse sume de bani, conform art. 278 pct. 3 din Codul de procedură civilă din 1865 în baza căruia hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect pensiile. Însă, dacă verdictele finale pronunţate în apel de instanţe au devenit nefavorabile celor în cauză (şi sunt suficiente cazuri şi printre rezervişti), sumele acordate în urma deciziilor instanţelor de fond se constituie în sume numite necuvenite care se recuperează de la cei în cauza în baza art. 179 şi 181 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin reţineri de 1/3 din pensii până la restituirea întregii sume. Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii a stopat şi aceste situaţii, de altfel stupide. În cazul rezerviştilor aflaţi în cazuistica menţionată, se regăsesc şi rezerviştii Grupului Curtea de Argeş - Câmpulung Muscel despre care se cunoaşte că în urma unor acţiuni în instanţă le-au fost rambursate toate sumele de bani rezultate ca diferenţă între pensia în baza Legii nr. 164/2001 şi cea în baza blamatei O.U.G. nr. 1/2011, dar cărora de 3 luni le sunt operate reţineri din pensii, fenomen care va fi însă stopat de luna viitoare, urmând ca cei interesaţi să îşi recupereze şi sumele reţinute în cele 3 luni, în condiţiile Legii nr. 125/2014.
Va readucem aminte faptul că Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii nu constituie un privilegiu pentru nimeni, ci dimpotrivă restabileşte egalitatea de tratament juridic între pensionarii-grefieri şi ceilalţi pensionari, cunoscut fiind faptul că pentru pensionarii-grefieri a fost emisă în mod vădit discriminatoriu în raport cu ceilalţi pensionari, o astfel de lege încă din luna februarie 2013 (subiectul este detaliat pe larg aici). Deşi acum există egalitate de tratament între pensionarii aflaţi în aceeaşi situaţie, aceasta are încă o doză de relativitate ţinând cont de faptul că pentru grefieri s-a emis legea înainte să le fie operată vreo reţinere, nu precum celorlalţi pensionari care au suportat cu stoicism viciile legislative şi care mai trebuie să aştepte şi 5 ani pentru a li se restitui sumele deja reţinute de stat! Mai mult ca sigur că acesta discriminare grefieri versus alţi pensionari este şi motivul pentru care Parlamentul a schimbat total proiectul iniţiat de Guvern şi care nu a prevăzut situaţiile menţionate în final în legea adoptată, proiectul iniţial al Guvernului lovind mai degrabă în pensionari şi în mod cert în cei proveniţi din armată (a se revedea art. 4 din proiectul iniţial al Guvernului - care daca ar fi fost votat vreodată, de luna viitoare zeci de mii de rezervişti ar fi fost buni de plată).
Notă! De reţinut, în special pentru colegii de la Argeş! Acţiunile de executare silită îndreptate contra ministerelor având drept ţintă punerea în executare de către acestea a titlurilor executorii care menţin în plată dreptul la pensie de serviciu ca drept patrimonial, NU trebuie în niciun caz stopate! În cazul unor astfel de acţiuni de executare silită îndreptate de pensionari contra caselor de pensii, nu există nici o lege care să stabilească plata eşalonată a drepturilor câştigate în instanţe, astfel de legi care stabilesc plata eşalonată a unor drepturi există doar pentru personalul salarizat plătit din fonduri publice şi în situaţiile menţionate la art. 1(2) din Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.
UPDATE 

Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 0700 din 24 septembrie 2014, ceea ce înseamnă că prevederile acesteia intră în vigoare cu data 01.10.2014.