miercuri, 3 februarie 2016

Anunt Important

A N U N Ț    I M P O R T A N T

Comandantul Garnizoanei Craiova invită militarii în rezervă și retragere, din garnizoana Craiova să participe la o întâlnire cu locțiitorul pentru resurse la Statul Major General, contraamiralul Cătălin-Silviu Dumistrăcel. Printre problemele abordate va fi și Legea pensiilor militare precum și modul de aplicare al acesteia.
Întâlnirea va avea loc, luni 8 februarie 2016, ora 10.00, la Cercul Militar din Craiova.
Vă rugăm să confirmați participarea la tf. 0766.33.91.90 sau la sediul asociației din str. Simion Bărnuțiu, nr. 5, până vineri 5 februarie 2016, ora 10.00;
Vă așteptăm în număr cât mai mare.


Biroul Operativ 

marți, 19 ianuarie 2016

COMUNICAT

COMUNICAT
Participanții la mitingul din Piața Victoriei din data de 24 Ianuarie 2016, ora 10.30, vor fi prezenți la ora 05.30 la sediul Filialei din strada Simion Bărnuțiu, nr. 5.
Deplasarea se face cu autocarul.

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI CRAIOVA

duminică, 17 ianuarie 2016

Comunicat

PREZENTI LA DATORIE!
Militarii în rezervă și în retragere din garnizoana Craiova, vor răspunde „prezent” la marele miting organizat în București în data de 24.01.2016
Întrunite în ședință comună, Birourile de Conducere ale mai multor Asociații ale Militarilor din garnizoana Craiova, la solicitarea membrilor acestor organizații au decis participarea la marele miting organizat în București, pentru apărarea onoarei și demnității armatei Române, respectarea principiilor democrației și normelor Statului de drept.
Conștienți că unirea face puterea”, militarii rezerviști din Craiova vor face deplasarea la București cu sentimentul că factorii responsabili din această țară, vor înțelege că armata ca instituție fundamentală a statuluinu poate fi nici neglijată și nici umilită, de către guvernele trecătoare mai mult sau mai puțin legitime, iar președintele României, indiferent că îl cheamă „Traian, Klaus, Ilici sau John”, în calitate de Comandant Suprem are datoria sacră de a milita pentru întărirea capacității combative a acesteia, înzestrarea și dotarea cu mijloacele moderne de luptă, apărarea drepturilor militarilor de toate gradele, asigurarea unor condiții de trai decente pentru toți militarii pe măsura sarciniloreforturilor, și misiunilor pe care sunt obligați să le execute.
În speranța că acest miting este ultimul, vă așteptăm în număr mare la activitățile organizate în București dar și în Craiova.
Detalii despre deplasare la sediul Asociațiilor Militarilor.

BIROURILE OPERATIVE ALE FILIALELOR
DIN CRAIOVA ALE ASOCIATIILOR MILITARILOR


luni, 11 ianuarie 2016

Punct si de la capat

„PUNCT ŞI DE LA CAPĂT”

         Militarii rezervişti din garnizoana Craiova, membrii ai SCMD, Asociaţiei Militarilor „RO.MIL” şi ANCMRR, sunt chemaţi să participe în ziua de 24 IANUARIE 2016, la marele miting organizat în Bucureşti, pentru apărarea onoarei şi demnităţii militare.
         Maniera ticăloasă în care un guvern nelegitim şi nereprezentativ, loveşte în cea mai omogenă categorie socio-profesională, categoria militarilor de profesie, reprezintă o încercare de destabilizare a puterii armate a statului roman, un atac la democraţie şi la securitatea naţională, un gest nesăbuit cu consecinţe deosebit de grave în plan intern şi internaţional .
         Lovind în mod nedemocratic şi anticonstituţional în cea mai organizată şi omogenă categorie socio-profesională ,,Guvernul nereprezentativ’’ testează capacitatea de reacţie a societăţii româneşti la viitoarele măsuri antipopulare şi antiromâneşti pe care le pregăteşte.
         Aplicând principiul „dezbină şi stăpâneşte” „adunătura tehnocrată’” urmăreşte învrăjbirea societăţii româneşti, abaterea atenţiei de la marile jafuri naţionale săvârşite sau în curs de săvârşire, şi nu în ultimul rând împiedicarea realizării unităţii de acţiune a tuturor forţelor democratice care luptă pentru apărarea intereselor naţionale româneşti.
         Indiferent dacă suntem sau nu suntem de acord cu cei care au organizat acţiunile de protest, dacă împărtăşim sau nu convingerile şi modul lor de acţiune şi comportament social, pe 24 Ianuarie 2016 trebuie să ne depăşim orgoliile şi trebuie să acţionăm împreună, pentru a da un semnal de unitate şi de forţă, menit a descuraja pe toţi cei care într-un fel sau altul încearcă să atenteze la democraţie, principiile statului de drept sau la interesul naţional „chiriaşii Palatului Victoria” trebuie să înţeleagă că armata cu cele două component ale sale armata activă şi armata de rezervă, trebuie respectată pentru că ea alături de biserică, reprezintă bastioanele continuităţii noastre ca neam, iar cine atacă cele două bastioane atacă fiinţa naţională şi neamul românesc, îi nesocotesc interesele, aspiraţiile şi speranţele.
         Pe 24 Ianuarie vom demonstra pentru un nou început în istoria neamului românesc, pentru o democraţie autentică în care voinţa poporului să reprezinte misiunea clasei politice, pentru realizarea unei Românii puternice din punct de vedere economic şi militar care să reprezinte o putere regională capabilă să-şi apere atât interesele proprii cât şi interesele UE şi NATO. Trezirea la viaţă a societăţii româneşti, reprezintă începutul reformelor mult aşteptate, pentru ca numai o societate civilă sănătoasă, activă şi vigilentă poate asigura mediul propice pentru dezvoltarea unei clase politice responsabile şi reprezentative.
         Dezideratele sloganului „punct şi de la capăt” încep să prindă contur pe 24 Ianuarie când o categorie social importantă pentru neam şi ţară, va demonstra împotriva „Guvernului meu” care în fapt este Guvernul lor.
         În numele „jumătăţii pline a paharului care ne uneşte” în numele anilor sacrificaţi în slujba poporului român, în numele convingerilor noastre de iubire de ţară, a jurământului depus şi a dragostei faţă de „Maica România”, vă chem dragi camarazi să participaţi în 24 Ianuarie la activităţile organizate în Bucureşti dar şi în Craiova, pentru că „Unirea face puterea”.

         Cu aleasă consideraţie şi preţuire
Col.(r) Ioan Mişu Naon

Preşedinte al Filialelor Craiova SCMD şi RO.MIL.

sâmbătă, 19 decembrie 2015

Comunicat

COMUNICATUL
FILIALEI SCMD CRAIOVA


Membrii Filialei SCMD Craiova sunt profund dezamăgiți de maniera în care un Guvern al României își ignoră propriile angajamente, prin care se angajează, să nu schimbe nimic din legile adoptate de Parlament și promulgate de Președintele României, angajament care i-a asigurat mandatarea și susținerea de către formațiunile politice, reprezentate în Parlamentul României, și implicit investirea sa.
În aceste condiții, deși considerăm că pensia, indiferent pe ce criterii și reguli este stabilită, nu poate depăși „media soldelor brute din lunile de activitate alese ca bază de calcul” decât cu procentele prevăzute în legea 80/1995, procente care reprezintă recunoașterea societății civile pentru anii lucrați în slujba patriei, nu putem accepta și nu suntem de acord cu maniera antidemocratică în care prevederile unei Legi organice, sunt modificate printr-o ordonanță de urgență.
Pentru acest motiv, care este un atentat la democrație și la principiile statului de drept, dar mai ales pentru că atitudini asemănătoare să nu se mai repete, membrii Filialei SCMD Craiova sunt chemați să se alăture acțiunilor inițiate de către SCMD și să participe la activitățile de protest anunțate pentru data de 28 - 30 decembrie 2015.
Stimați camarazi, din păcate istoria se repetă și urmații „trădătorilor de neam și țară”, aserviți intereselor străinătății, lovesc iarăși în cea mai omogena categorie socio-profesională care prin număr și mai ales prin educație, le mai poate face opoziție în politica lor de distrugere a valorilor naționale și acapararea bogățiilor acestei țări.
În numele principiilor în care am fost crescuți și educați, în numele adevărului și al dreptății, care ne obligă să ne respectăm „jurământul de credință față de patrie și popor”, vă cerem să participați la acțiunile organizate de către SCMD, nu pentru a ne apăra pensiile și „chipurile privilegiile”, pe care le merităm, ci pentru a apăra fragila democrație din România și statul de drept pe care și noi l-am făurit alături de poporul român.
Membrii Filialei care doresc să participe la aceste acțiuni organizate în București, în Piața Victoriei, sunt rugate să se înscrie pe tabele la sediul filialei, unde vor primi informații despre organizarea deplasării.
Cu aleasă considerație și prețuire,

BIROUL OPERATIV