sâmbătă, 22 noiembrie 2014

Comunicatul BOp Filialei sector 6 Bucuresti

COMUNICAT
 privind măsurile luate de Biroul operativ al Filialei sector 6 București a SCMD în ședința din 19 noiembrie 2014

 BIROUL OPERATIV (BOp) AL FILIALEI SECTOR 6 BUCUREȘTI  ANALIZAND DECIZIA BOC, DIN 13.11.2014, ÎNREGISTRATĂ LA NR.1398 DIN 14.11.2014 PRIVIND SUSPENDAREA ACTIVITĂȚII BIROULUI ȘI IMPLICIT A FILIALEI A DECIS URMĂTOARELE:
1.    Elaborarea si transmiterea către CD a solicitării puneri la dispoziția filialei a următoarelor documente:
a.     Decizia CD nr.1398 din 14.11.2014 privind suspendarea activității BOp al filialei în formă scrisă şi semnată de către conducerea SCMD;
b.    Copie a procesului verbal al ședinţei Biroului Operativ Central în care s-a luat decizia respectivă şi justificarea de către BOC a măsurilor aplicate;
c.      Copii ale documentelor din care reiese contestarea şi refuzul constant al Biroului operativ al filialei de aplicare a majorităţii măsurilor, deciziilor şi hotărârilor luate de către organele de conducere centrale ale SCMD, inclusiv pe cele ale CNR;
d.    Prezentarea hotărârilor CNR – 2014 nerespectate de către membri BOp al Filialei sector 6;
e.     Copii ale documentelor  oficiale ale conducerii SCMD din care să rezulte folosirea de către membrii Biroului operativ  a unui „limbaj suburban, trivial, neconform standardelor de adresare între cadrele militare şi în societatea civilizată”  în comunicarea cu structurile de conducere ale SCMD;
f.      Prezentarea acelor articole, publicate de Biroul operativ al filialei, de la CNR – 2014 până în prezent, prin care membri BOp al filialei   „au adus şi aduc mari prejudicii imaginii de ansamblu a SCMD”;
g.     Copii ale documentelor cu indicarea elementelor din care să rezulte „încălcarea sistematică a prevederilor articolelor 9 (d), 10 (a) şi 13 (a,c,d)/Statut şi art. 83 alin. a,c,d,e,g din ROF” şi în special încălcarea principiilor democratice invocate de articolul 10 (a) din Statut;
h.    Comunicarea NOTIFICĂRII trimise Judecătoriei sector 1, privind înscrierea în Registrul Special al sindicatelor, a eventualelor modificări din componenţa CD hotărâte de CNR – 2014.
i.       Prezentarea de către BOC a PROCESULUI VERBAL  al ședințelor CNR-2014, cu PRECIZĂRILE REFERITOARE LA ACTIVITATEA BOP AL FILIALEI SECTOR 6.

2.    Membri BOp al filialei au discutat si aprobat conținutul Comunicatului privind poziția FILIALEI SECTOR 6 fata de decizia de suspendare a activității acestei filiale, comunicat ce va fi transmis filialelor SCMD pentru exprimarea opiniilor privind deciziile organelor centrale de conducere ale SCMD.
3.    Biroul operativ al filialei după primirea răspunsurilor solicitate  CD precum si a opiniilor filialelor din teritoriu  VĂ CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A FILIALEI.

MENȚIONĂM CĂ, BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SCMD SECTOR 6, A FOST ALES ÎN UNANIMITAE DE CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI ÎN DATA DE 7 MAI 2014, CU RESPECTAREA PREVEDERILOR STATUTARE.
AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ S-A BLOCAT, A DOUA OARĂ, PAGINA FILIALEI (pagina integrată în cea a col.(r.) Rânciog) solicităm tuturor membrilor filialei să acceseze paginile filialelor care ne sprijină, tehnic, în acțiunea noastră.
Totodată, solicităm și mulțumim tuturor membrilor de sindicat ai filialei  si a altor filiale care ne sprijină în transmiterea mesajelor BOp al Filialei sector 6.

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SECTOR 6 BUCUREȘTI

Decizia B.O.C. in ce priveste BOp Filialei sector 6 Bucuresti


marți, 11 noiembrie 2014

Ziua Cercetașilor Militari
12 noiembrie – Ziua Cercetaşilor Militari


      La 12 noiembrie 1859, domnitorul A.I.Cuza, prin Ordinul de Zi nr. 83, a semnat actul de constituire a „Secţiei a II-a” din cadrul „Corpului de Stat Major General”, ca prim element organizat al cercetării Armatei române.

      Biroul operativ al Filialei 1 Craiova felicită pe această cale pe toţi cei care lucrează sau au lucrat în structurile de cercetare şi intelligence militar aparţinând Armatei României.
       Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

vineri, 24 octombrie 2014

25 Octombrie
În fiecare an, pe 25 octombrie se sărbătorește Ziua Armatei Române, aniversându-se victoria finală pentru eliberarea Transilvaniei de Nord de sub ocupația horthystă (25 octombrie 1944). Sărbătorirea Zilei Armatei române este stipulată de Decretul nr. 381 din 01.10.1959.

Cu acest prilej, mâine vor avea loc depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din Cimitirul Sineasca, începând cu orele 10.00.

Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

sâmbătă, 18 octombrie 2014

Adunare Generală


C O N V O C A T O R

În data de 21 octombrie ora 11.00, se convoacă Adunarea Generală a Filialei 1 Craiova, în Sala Oglinzilor de la Biblioteca Franceză.
La adunare este invitată să participe și Doamna Primar Lia Olguța VASILESCU. Cu acest prilej B.O. al Filialei 1 Craiova, invită să participe la adunare pe Domnul Președinte al SCMD col.(r.) Mircea DOGARU și Domnul Vicepreședinte col.(r.) Valeriu PRICINĂ.
Ordinea de zi a Adunării Generale este:
1. Informarea membrilor organizației referitoare la Rezoluția CNR 2014, și a aspectelor legate de lucrările acestui organism;
2. Prezentarea problemelor legate de întâlnirea Președintelui Filialei 1 Craiova, cu Domnul Vicepremier Gabriel OPREA;
3. Strategia Filialei Craiova în relația cu partenerii de dialog de care depinde Adoptarea în parlament a Legii Pensiilor Militare de Stat. 

PREŞEDINTELE FILIALEI 1 CRAIOVA A SCMD
Col.(r)

                    IOAN MIŞU NAON