joi, 31 ianuarie 2013

Comunicat privind vizita Ministrului Mircea Duşa la Craiova
         În data de 31 Ianuarie 2013 la sediul Primăriei din Craiova a avut loc o întâlnire între conducerea SCMD Filiala Dolj şi a Asociaţiei Militarilor ProConcordia cu ministrul apărării, Mircea Duşa. Întâlnirea a avut loc la iniţiativa celor două organizaţii ale militarilor rezervişti şi a asociaţiei ROMIL, cu ocazia vizitei pe care Ministrul Duşa a făcut-o în garnizoana Craiova unde a participat la o activitate de bilanţ a Comandamentului Brigăzii 2 Rovine dar şi la semnarea unor documente privind un contract al fabricii de avioane din Craiova cu Ministerul Apărării. La organizarea întâlnirii a avut o parte de „vină” şi doamna Primar Lia Olguţa VASILESCU căreia îi mulţumim şi pe această cale. 

Cu ocazia acestei întâlniri au avut loc unele discuţii din păcate foarte scurte datorită timpului foarte condensat al vizitei, dar organizaţiile militarilor au înaintat domnului Ministru un material privind unele probleme ale militarilor, printre care :
-     Necesitatea rezolvării urgente a situaţiei care trenează în revenirea la normal a pensiilor diminuate abuziv;
-         Adoptarea în această sesiune parlamentară a noii Legi a Pensiilor militare de stat;
-      Aplicarea nediscriminatorie a prevederilor HG-S 1019/2010;
-     Tratament nediscriminatoriu pentru toate asociaţiile militarilor din partea Ministerului Apărării Naţionale în toate aspectele şi activităţile ce au loc cu diferite ocazii;

Cu această ocazie domnul ministru a dat răspuns pe scurt unor probleme punctuale, după cum urmează:
1.       În ceea ce priveşte emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă pentru aducerea pensiilor celor cărora le-a scăzut la cuantumul din 2010, acest obiectiv nu face obiectul activităţii domniei sale, deoarece „până nu clarifici legislativ problema pensiilor, restul sunt cârpeli” ;
2.       Importantă este realizarea unei Legi corespunzătoare, a unui cadrul legislativ fundamentat juridic şi aplicat corespunzător în ceea ce priveşte pensiile militare, obiectiv care deja a fost iniţiat. În acest sens o comisie a ministerului va lucra împreună cu specialişti din Ministerul Muncii pentru realizarea unui proiect de lege care în momentul în care va fi finalizat va fi supus dezbaterii asociaţiilor pensionarilor militari;
3.       Acest proces este programat pentru această sesiune parlamentară, având prevăzute fondurile necesare acestui proiect;
4.       În ceea ce priveşte proiectul de lege iniţiat de domnului Dobriţoiu, prin comisia condusă de doamna Simona Sîrbu, domnul ministru Duşa a menţionat că are în vedere acel proiect se va concentra pe un proiect la care va coopera cu ministerul muncii.
5.       Va continua auditul pentru verificarea unor aspecte din activitatea Ministerului şi structurilor acestuia pentru a vedea în ce măsură şi unde trebuie acţionat. Nu se poate hazarda în declaraţii vizavi de un aspect sau altul până nu cunoaşte situaţia în profunzime.

Preşedintele Filialei 1 Craiova a SCMD
Col.(r) Ioan Mişu NAON

marți, 29 ianuarie 2013

ArgumentARGUMENT

Ca unul care a aderat la ideea înfiinţării unui Sindicat al Militarilor încă de la început (august 2009), dar şi ca Preşedinte fondator al Filialei din Craiova, o filiala „mare ca stat” prin tot ce a făcut şi face pentru apărarea drepturilor membrilor săi, mă raliez întrutotul acţiunilor celorlalte filiale din ţară, care susţin dialogul cu actuala putere aşa cum Dl.Gl.Prof. PETRIŞOR MANDU solicită prin Comunicatul nr. 81 din 27.01.2013.
Motivaţiile pentru care susţin această iniţiativă de dialog cu Guvernul României sunt următoarele:
1.    Filialele SCMD în marea lor majoritate au susţinut alianţa USL încă de la înfiinţarea ei, văzând în această construcţie politică „singura soluţie” prin care ţara se poate redresa şi odată cu ţara şi relaţiile interumane care au fost profund alterate.
2.    Angajamentul Filialelor SCMD faţă de USL nu a fost unul declarativ, ci unul efectiv de implicare în acţiuni electorale concrete, fapt consemnat şi în conţinutul unor ACORDURI DE COLABORARE.
3.    Dacă dialogul cu USL a început încă de când această forţă politică se afla în opoziţie, el trebuie continuat, dezvoltat şi amplificat cu mult mai mult acum când aceasta se află la putere şi are un cuvânt de spus.
4.    Pentru a promova, susţine şi punerea în practică a proiectelor pe care SCMD (prin filialele din teritoriu şi Bucureşti), le-a negociat cu USL, în primul rând pentru rezolvarea urgenta a fărădelegilor săvârşite de care GUVERNELE BĂSESCU - BOC în domeniul pensiilor militare.
5.    Pentru ca organizaţia noastră să se afirme ca o organizaţie credibilă, care luptă pentru democraţie, pentru drepturile omului şi a libertăţilor democratice şi nu în ultimul rând ca o organizaţie care militează şi apără interesele naţionale şi statul naţional unitar român ca stat liber şi suveran intr-o Europă unită. Să devenim cu adevărat un partener serios de dialog cu Guvernul şi Instituţiile statului, care prin experienţa membrilor săi, să oferim soluţii viabile şi pertinente pentru problemele de apărare, securitate, siguranţă şi ordine publică.
6.    Pentru a monitoriza în cunoştinţă de cauză activitatea actualei puteri, care oricând poate deveni la fel sau mai ticăloşită decât precedentele. Pentru a preveni abuzurile şi derapajele de la democraţie.
7.    Pentru a-i determina să-şi ţină cuvântul dat şi a-i obliga să priceapă că: „dacă ei nu ne vor, noi îi vrem” .
Dragi camarazi lupta noastră odată declanşată nu vizează numai drepturile noastre şi ale familiilor noastre, ci un cadru mult mai larg şi mai complex care se cheamă democraţie, libertăţi democratice, stat de drept, ţară şi popor, idealuri pentru care am jurat şi pe care suntem datori să le apărăm. Întrebarea este cum? Răspunsul la acesta întrebare ne va aduce SOLUŢIA la problemele care ne frământă şi care uneori ne dezbină.
Un lucru însă, este cert, pentru prima oară istoria modernă forţele din SISTEMUL DE APĂRARE, SIGURANŢĂ şi ORDINE PUBLICĂ, s-au unit într-o ORGANIZAŢIE, menită a-şi spune cuvântul într-o DEMOCRAŢIE fragilă confundată adesea cu o AFACERE DE FAMILIE” şi într-o ţară care tinde să-şi piardă identitatea şi ale unui popor care se zbate între SĂRĂCIE, MINCIUNĂ şi BEJENIE.
Meditaţi dragi camarazi dacă se merită sau nu să fim UNIŢI în SPIRIT, CUGET şi SIMŢIRI şi dacă MAI AVEM UN CUVÂNT DE SPUS.
FILIALA SCMD CRAIOVA face un APEL către toate filialele SCMD din ţară care au încheiate ACORDURI DE COLABORARE cu USL sau care au sprijinit aceasta formaţiune în campania electorală, să-şi desemneze 1 la 2 reprezentanţi care să participe la dialogul organizat la COMISIA DE APĂRARE din SENATUL ROMÂNIEI, la o dată care va fi anunţată ulterior (săptămâna 04 - 10.02.2013).
-       iniţiativa acestei întâlniri la care vor fi invitaţi şi miniştrii M.Ap.N. şi M.I., aparţine Filialelor Craiova, Braşov, Buzău, Râmnicu Sărat, Timişoara şi Slatina şi a fost comunicată şi d-lui Gl. Corneliu DOBRIŢOIU, care a fost de acord.
-       în scopul bunei organizări, vă rugăm ca până pe data de 02.02.2013, filialele interesate să comunice numele persoanelor delegate, seria şi numărul B.I./C.I., la secretariatul Filialei Craiova (e-mail: filialascmddolj@yahoo.com).
-       acţiunea se doreşte a fi o continuare a iniţiativei Filialei Craiova de a sprijini USL şi a dialoga concret cu reprezentanţii acestei formaţiuni în scopul ÎNDEPLINIRII ANGAJAMENTELOR ASUMATE faţă de CATEGORIA SOCIO-PROFESIONALĂ A MILITARILOR.
-       doamna Senator Cristiana ANGHEL (membră de onoare a Filialei SCMD Craiova), va adresa în PARLAMENT o INTERPELARE adresată domnului prim ministru Victor PONTA cu referire la:
o   Adoptarea în guvern a OG referitoare la revenirea la normal a pensiilor diminuate
o   Stadiul şi calendarul adoptării în PARLAMENT a LEGII PENSIILOR MILITARE DE STAT


Cu preţuire şi respect,
Un necunoscut ca mulţi alţii
Colonel (r) Ioan Mişu NAON

joi, 24 ianuarie 2013

Pentru parinti si bunici

      Mâine, 25.01.2013, începând cu orele 17,00 la Clubul Melody situat în strada Doljului în apropiere de intersecţia semaforizată cu strada Amaradia, are loc întâlnirea dnei. Prof. Stela BIROVESCU cu doritorii de cursuri de balet, pentru copii şi nepoţi în vârsta de 4 - 12 ani.
marți, 22 ianuarie 2013

24 IANUARIE


      
      Cu prilejul sărbătoririi Zilei de 24 Ianuarie, pentru rememorarea, cinstirea şi omagierea militarilor români căzuţi la datorie, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, Filiala 1 Craiova şi Asociaţia Militarilor PROCONCORDIA, va participa la activităţile organizate cu această ocazie, de către Prefectura judeţului Dolj, pe data de 24.01.2013, prin depunerea unei jerbe de flori.
      Recomandăm membrilor de sindicat şi ai A.M. PROCONCORDIA să participe într-un număr cât mai mare.

        Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

miercuri, 16 ianuarie 2013

COMUNICAT


COMUNICAT

                    Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova, îşi exprimă nemulţumirea şi îngrijorarea faţă de incapacitatea Biroului Operativ Central al SCMD, de a dialoga direct, constant şi eficient cu Guvernul României şi Ministerele de resort, pentru soluţionarea grabnică a problemelor legate de emiterea Ordonanţei de Urgenţă pentru revenirea la valoarea iniţială a pensiilor diminuate, dar şi a celorlalte probleme referitoare la Legea pensiilor militare de stat, fapt pentru care solicită convocarea de urgenţă a Comitetului Director cu următorul mandat:
1. Constituirea urgentă a COMISIEI DE DIALOG SOCIAL formată din reprezentanţii Filialelor din Bucureşti şi din teritoriu care să treacă la dialogul concret cu Guvernul şi Ministerele de resort, pentru a se asigura că în bugetul anului 2013, sunt cuprinse sumele necesare punerii în practică a angajamentelor asumate de către USL faţă de pensionarii militari, (revenirea la normal a pensiilor diminuate, eliminarea discriminărilor provocate de aplicarea discreţionară a prevederilor H.G.1019/2010 şi adoptarea Legii pensiilor militare de stat conform modelului din statele membre NATO şi UE).
         2. Discutarea cu Guvernul României a problemelor enunţate înainte ca bugetul să fie discutat şi aprobat în Parlamentul României.
          3. Asigurarea participării Comisiei de Dialog Social la lucrările din Parlament, atât la comisiile de specialitate, cât şi la lucrările plenului, pentru a face cunoscute solicitările SCMD şi a se asigura că parlamentarii USL votează conform înţelegerilor convenite prin protocoalele încheiate în teritoriu, cu Filialele SCMD.
         4. Informarea operativă a membrilor SCMD despre stadiul negocierilor şi mersul lucrărilor de adoptare a Bugetului de Stat şi a Ordonanţei de Urgenţă (HG) referitoare la revenirea la normal a pensiilor diminuate.
                    Maniera în care conducerea SCMD a înţeles să „dialogheze” cu actuala putere prin aşa zise „scrisori” este ineficientă, şi nu conduce la soluţionarea problemelor pensionarilor militari.
                   Încă odată apreciem că abordarea problemelor care ne privesc, de pe „poziţii de forţă” şi într-o maniera „arogantă” nu este cea mai bună soluţie, fapt pentru care solicităm Biroului Operativ Central şi Comitetului Director, să renunţe la asemenea practici şi să treacă la adoptarea unei atitudini civilizate şi constructive faţă de partenerii de dialog.
                   Dialogul şi negocierea sunt singurele modalităţi prin care putem să ne realizăm obiectivele propuse, soluţia acţiunilor de stradă fiind ultima la care trebuie să ne gandim, ea fiind una extremă. În concluzie, Filiala 1 Craiova, nu va participa la nici o acţiune de stradă, apreciind această manieră de abordare ca fiind „INEFICIENTĂ” şi „NECONSTRUCTIVĂ” ea conducând la nesoluţionarea cauzei noastre.
                   Dacă nu ne vom face curăţenie în ograda proprie şi nu ne vom folosi resursele interne de inteligenţă, competenţă, creativitate  vom fi condamnaţi pe vecie la ceea ce numim „OPOZIŢIA CONSTRUCTIVĂ” sau mai nou „FORŢA  A TREIA” un vis al unor irecuperabili visători.
                   La lupta dragi camarazi, dar de această dată cu „creioanele bine ascuţite” şi mai ales cu „lecţia bine învăţată”… Succesul depinde numai de noi.


            Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

marți, 15 ianuarie 2013

ANUNŢ


A  N  U  N   Ţ

În conformitate cu prevederile art. 80 din ROF al SCMD, membrii de sindicat sunt rugaţi să achite cotizaţia aferentă anului 2013 în următorul cont:
-      RO41BRDE441SV79262374410
Chitanţele în original şi copie vor fi depuse la sediul filialei din strada Fraţi Buzeşti nr. 24 până cel mai târziu 30.01.2013.
Neachitarea obligaţiilor financiare statutare atrage EXCLUDEREA DIN ORGANIZAŢIE cu toate consecinţele care decurg din aceasta.

Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova  

luni, 7 ianuarie 2013

Sf. Ion
     Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova urează tuturor celor care poartă numele Sf. Ion precum şi a celor care sunt născuţi în această zi sfântă MULTĂ SĂNĂTATE, FERICIRE, BUNĂ ÎNŢELEGERE şi un sincer LA MULŢI ANI!      Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova      

Gânduri de început de An Nou


Gânduri de început de AN NOU,

          Succesul alianţei USL în alegerile din decembrie 2012 cu sau fără sprijinul organizaţiei noastre, deschide o perspectivă nouă în relaţia cu puterea politică actuală în scopul realizării obiectivelor strategice prin care categoria socio-profesionale a militarilor îşi va recăpăta atât drepturile amputate de guvernul Băsescu-Boc, cât mai ales demnitatea şi liniştea.
          Eforturile multor organizaţii din teritoriu de a se apropia de noua construcţie politică USL, singura în măsură să coaguleze energiile pozitive ale societăţii româneşti, s-au dovedit a fi de bun augur, astăzi urmare a acestor eforturi, putând aborda problemele noastre de pe alte poziţii şi în alte moduri, având speranţa unei reuşite.
          Cei mai sceptici şi neîncrezători dintre noi cât şi cei care au împărtăşit alte convingeri, sunt astăzi nevoiţi să recunoască că ideea sprijinirii alianţei USL născută la Craiova şi adoptată repede de multe alte filiale din ţară, a fost varianta câştigătoare ca fiind „singura soluţie” menită a rezolva problemele noastre ale militarilor (aşa cum sugeram cu mult timp în urma în articolul „Singura soluţie” pe care îl aduc astăzi în atenţia celor care au uitat).
          Cu sau fără implicarea în totalitatea a SCMD în sprijinirea USL suntem astăzi o forţă credibilă în societatea românească, parteneri de dialog atât cu puterea câştigătoare, dar şi cu opoziţia perdantă, fiind în măsură să ne negociem toate obiectivele şi proiectele, având şansa de a ne face auziţi. De felul în care vom ştii să argumentăm şi să ne susţinem proiectele de competenţă şi credibilitatea purtătorilor noştri de mesaj şi nu în ultimul rând de seriozitatea şi onestitatea noastră, va depinde disponibilitatea şi rapiditatea cu care guvernanţii ne vor rezolva problemele.
          Jocul duplicitar şi neimplicarea sub masca aşa zisei „echidistanţe” ne vor îngreuna acţiunile şi ne vor plasa în afara spaţiului în care se iau deciziile şi se hotărăsc destinele, fiind condamnaţi pe vecie la aşa zisa „opoziţie constructivă” cu speranţa la „a treia cale”.
          Aşadar, dragi camarazi, este momentul adevărului şi al împlinirilor, şi pentru acest lucru îndrăznesc să vă sugerez câteva din modalităţile şi căile prin care să ne putem realiza obiectivele ca şi organizaţie.
          1. Încă de la începutul anului 2013 (10-15 Ianuarie) la nivelul conducerii trebuie înfiinţată o comisie de dialog social din care trebuie să facă parte specialişti din domeniul economic şi juridic capabili să poarte un dialog profesionist cu specialiştii din guvern şi din MApN şi MAI. Această comisie trebuie să fie condusă de către preşedintele SCMD, iar specialiştii să fie desemnaţi de către filialele din ţară.
          Misiunea acestei comisii de dialog cu Guvernul României trebuie să fie aceea de a se asigura că în bugetul MAI şi MApN pentru anul 2013 se regăsesc sumele necesare pentru:
a) aplicarea ordonanţei de urgenţă care va fi adaptată pentru ca pensiile diminuate să revină la valoarea din decembrie 2010.
b) înlăturarea aberantelor discriminări prin care unora li s-au aplicat prevederile HG nr. 1019/2011 referitoare la grupele de muncă, iar altora nu, cunoscând faptul că prevederile acestui act normativ au fost folosite de ex-ministrul Oprea pentru ademenirea şi mulţumirea clientelei politice, precum şi a acelora dintre noi care i-au făcut „jocul trădării”.
          2. Implicarea activă a acestei comisii în dialogul cu Comisiile Parlamentare şi cu Ministrul Muncii pentru ca textul noii legi a pensiilor să fie în concordanţă cu legislaţia europeană şi NATO şi să corespundă intereselor categoriilor largi de militari activi, în rezervă şi în retragere. În conţinutul viitoarei legi trebuie să se regăsească stipulate foarte clar:
a) modalitatea de calcul a pensiei în funcţie de:
 - contribuţia adusă în decursul carierei la îndeplinirea misiunilor armatei (importanţa funcţiilor îndeplinite, gradul militar, recompense primate, avansări la excepţional, decoraţii primate, participarea la misiuni de luptă etc.);
- să se înţeleagă că aşa zisă „contributivitate” a militarilor a fost, este şi va fi nu în bani la bugetul statului ci în felul în care s-au dedicat în îndeplinirea misiunilor armatei. În felul acesta vom înlătura aberanta situaţie prin care unii funcţionari de partid „foşti şi actuali” au pensii mai mari decât comandanţii.
b) modalitatea de actualizare a pensiei în plata în funcţie de solda militarilor activi ţinând cont de principiul potrivit căruia „la studii echivalente şi egale, la aceiaşi funcţie îndeplinită şi la acelaşi grad dobândit” pensia trebuie să fie aceiaşi indiferent de momentul în care se pensionează cadrul militar.
          De asemenea să se ia în calcul ca şi pensiile militare să se indexeze cu rata inflaţiei ca şi pensiile civile, ambele fiind supuse aceluiaşi proces de devalorizare prin scăderea puterii de cumpărare.
c) modul în care la pensia militară de stat dobândită conform legii pensiilor militare se adaugă suplimentul de pensie pentru anii munciţi după trecerea în rezervă. Să nu se mai amestece anii munciţi în sistemul militar cu cei practicaţi în sistemul civil. În conţinutul legii să se arate de unde vin sumele de bani pentru achitarea acestor drepturi.
          3. Pentru atingerea obiectivelor propuse în perioada imediat următoare atât la nivelul conducerii centrale, cât şi la nivelul filialelor să se reia întâlnirile cu parlamentarii, atât cei de la putere cât şi cu ce din opoziţie. În cadrul acestor întâlniri să se pună un accent deosebit pe argumentarea şi motivarea solicitărilor noastre.
          4. Să se acţioneze pentru intensificarea dialogului cu reprezentaţii MAI şi MApN în special pentru:
                    - continuarea măsurilor de reformă în cadrul acestor instituţii;
- sancţionarea celor vinovaţi de punerea în aplicare a ordinelor ilegale prin care s-au diminuat pensiile, au fost avansate în rezervă persoane civile prin încălcarea legislaţiei în domeniu, s-au săvârşit ilegalităţi şi abuzuri în stabilirea unor drepturi de pensie fără acoperire afectând bugetul statului.
- abrogarea unor prevederi discriminatorii din conţinutul unor acte normative în vigoare referitoare la accesul în cercurile militare.
- recunoaşterea SCMD ca partener de dialog capabil şi credibil pentru a apăra drepturile militarilor rezervişti.
- cooperarea pentru alocarea şi repartizarea unor bilete de odihnă şi tratament pentru membrii de sindicat, precum şi desfăşurarea în comun a unor activităţi culturale şi de divertisment la care să fie invitaţi pensionarii militari.
- înfiinţarea pe lângă şeful SMG şi pe lângă comandanţii de MU şi U a aşa zisului „sfat al bătrânilor” în care să fie cooptaţi pensionarii militari care au îndeplinit funcţii înalte în cadrul acelor unităţi şi care au expertiză în domeniul militar. Transmiterea experienţei dobândite de înaintaşi, va aduce un plus de competenţă şi va contribui la scurtarea unor cicluri de învăţare şi perfecţionare în domeniu. La aplicaţiile şi exerciţiile militare să fie invitaţi şi pensionarii militari pentru a fi la curent cu evoluţia în domeniu, fapt care la va da sentimentul „că mai sunt utili” şi le va prelungi viaţa.
          Dragi camarazi, încrezător în revenirea la normalitate, convins fiind că sindicatul militarilor va intra într-o etapă nouă de dezvoltare în care îşi va dovedi încă o dată utilitatea şi rostul în viaţa militarilor, vă transmit la început de an nou urările de bine şi sănătate rugându-vă să nu distrugem ceea ce împreună am creat – SCMD. Sindicatul Militarilor trebuie reformat şi modernizat şi nu distrus.

          La mulţi ani, dragi camarazi!
          La mulţi ani, SCMD!

PREŞEDINTELE FILIALEI 1 CRAIOVA
 Col.(r) Ioan Mişu NAON