vineri, 30 august 2013

Ratiunea si bunul simt

Ieri la CRAIOVA a învins încă odată
RAŢIUNEA şi BUNUL SIMŢ

         
Ieri la A.G. a filialei Dolj a A.N.C.M.R.R. a învins încă o dată raţiunea şi bunul simţ, în ciuda încercărilor disperate ale unor ,,talibani îndoctrinaţi” de a menţine starea tensionată prin care promovând abuzul, minciuna, şi dezinformarea reuşiseră să divizeze corpul de cadre militare membre ale organizaţiei.
          Câştigul cel mai mare nu a fost Acela că aripa reformatoare a venit să-şi impună candidatul la funcţia de Preşedinte al filialei şi echipa de conducere, ci faptul că am rămas împreună.
          Deşi ,,Porcuşorul” eroul de tristă amintire din ,,Povestea porcului” petrecute cu mulţi ani în urmă într-o Gospodărie AgroZootehnică (GAZ) de unitate, reevaluat peste noapte de către ,,unchiul”, a încercat imitând-o pe ROBERTA să numere din doi în doi sperând să fraudeze votul, bunul simţ şi vigilenţa celor prezenţi au reuşit să stopeze hoţia pusă la cale de către cei care nu concept să se desprindă de ,,scaunele puterii” în care să se viseze veşnici.
          Încrâncenarea şi abuzurile ,,vechii gărzi” s-au manifestat şi de această data când cu ,,mânie proletară” au refuzat să pună pe ordinea de zi a AG o solicitare a unor membrii ce arătau abuzurile şi abaterile de la prevederile STATUTULUI înfăptuite atât la nivel central cât şi la nivelul filialei.
          Ignorând solicitările participanţilor la AG (o parte însemnată) echipa de la centru cu o ,,fermitate” demnă de invidiat a pus în aplicare ordinul şi nu s-a abătut de la programul stabilit, asta da democraţie.
          Numai că ,,socoteala” din târg nu se nimereşte cu cea de acasă şi deşi foarte Fermi şi hotărâţi cei de la BUCUREŞTI au pălit în faţa rezultatului votului şi în final au înţeles că ,,vocea poporului este vocea lui Dumnezeu” ne mai rămânându-le decât să răspundă invitaţiei de a merge la masă. Despre prestaţia acestei echipe de la centru, numai de bine, rămânând ca totuşi timpul să-şi spună cuvântul şi să înlăture ceaţa care încă îi mai învăluie şi îi împiedică să vadă cu adevărat viitorul.
          Să sperăm că la Conferinţa Naţională va învinge raţiunea şi bunul simţ.
               Cât despre întristaţii ,,greci cu picioruşele mici dar cu capul mare” şi prietenii lor ,,… ESCU”, le transmit salutul tovărăşesc al ,,Naşului” pe care îl poartă în suflet ,,SĂ TRĂIŢI BINE” … la anul şi la mulţi ani…


                GERULA

joi, 29 august 2013

Adunare Generala

ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE DIN 04.09.2013
Data: 04.09.2013; ora 17.00
Locul: Sala Oglinzilor (Biblioteca franceză);
Durata: 1h si 30 min.;
Ordinea de zi:
I.                  INFORMĂRI  ALE  BIROULUI  OPERATIV – 30 minute
1. Legea 241/2013 referitoare la revenirea pensiilor diminuate la valoarea din decembrie 2010;
2. Noua lege a pensiilor militare de stat (ocupaţionale) – conţinut, propuneri de amendare, stadiul de adoptare;
3. Aspecte legate de viaţa de organizaţie, atitudinea unor lideri faţă de solicitările unor filiale, stadiul convocării C.N.R., decizii şi hotărâri ale C.D.;

1.     Dezbateri pe marginea informărilor prezentate;
II.               ACTIVITATEA B.O. al filialei pentru urgentarea adoptării în parlament a Legii 241/2013 – 20 minute
1.     Contribuţia doamnei primar Lia Olguţa VASILESCU la soluţionarea în guvern a situaţiei militarilor cu pensii diminuate şi revenirea acestora la valoarea din decembrie 2010.
2.     Adoptarea hotărârii de acordare a titlului de „MEMBRU DE ONOARE” a Filialei 1 Craiova a S.C.M.D, doamnei primar Lia Olguţa VASILESCU;

III.           AUDIENŢĂ acordată de doamna primar a Craiovei pe teme de interes civic şi cetăţenesc – 40 minute


 Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

Scrisoare deschisa

SCRISOARE DESCHISĂ

ADRESATĂ ADUNĂRII GENERALE A A.N.C.M.R.R.

(„Pentru mine nimic, pentru noi totul”)

          Stimaţi camarazi, nevoia de asociere în diverse organizaţii şi fundaţii pe criterii profesionale şi socioprofesionale, a izvorât din dorinţa sinceră de a fi împreună şi în ultima noastră perioadă de viaţă pe care bunul Dumnezeu ne-o mai acordă fiecăruia prin forţa destinului personal, din dorinţa de a păstra legătura cu cei pe care i-am format şi i-am lăsat să activeze în instituţia atât de dragă tuturor ,,ARMATA ROMÂNIEI” şi nu în ultimul rând din dorinţa de a fi beneficiarii facilităţilor acordate de legile în vigoare în ceea ce priveşte accesul în spitale şi bazele de tratament ale M.Ap.N.
          Nu este mai puţin adevărat că în ultimii ani, urmare a ,,convulsiilor impuse de accesul la democraţie” fireşti unor procese de schimbare, dar mai ales de lipsa de viziune a unei clase politice imature, formată din multe elemente reziduale ale societăţii totalitare după evenimentele din decembrie 1989, nevoia de asociere a fost impusă de dorinţa de a ne apăra drepturile proprii, cât şi drepturile şi libertăţile fundamentale ameninţate la comanda politică sau din ignoranţă şi prostie. Aşa au apărut multe organizaţii, fundaţii dar şi sindicate în care s-au înscris şi mulţi dintre membrii A.N.C.M.R.R. Ca oameni crescuţi şi educaţi în spiritul onoarei şi demnităţii a dragostei de adevăr şi dreptate dar şi de ţară şi popor, majoritatea dintre noi (cei cu sufletul şi conştiinţa curată) am acţionat şi acţionăm în diverse moduri şi cu diverse mijloace democratice pentru ca societatea românească şi odată cu ea şi armata română să parcurgă etapele fireşti ale democratizării şi depolitizării aşezând astfel temelia statului de drept, stat democratic liber şi independent între statele lumi.
          Nevoia de a sancţiona derapajele de la democraţie, dar şi abuzurile sub diferite forme practicate de diverse regimuri politice, ne-au unit şi ne-au dat încrederea că, numai împreună putem să fim respectaţi şi apreciaţi în cadrul societăţii româneşti, societate pe care avem menirea să o reformăm şi să o modernizăm.
          Nu am putut şi nu putem să acceptăm ca un număr mic de lideri ai diverselor organizaţii, fundaţii şi sindicate, constituiţi în camarile de partid să ne manipuleze şi să ne abată de la rostul nostru, trădându-ne interesele şi târându-ne în jocuri penibile care ne afectează prestigiul, imaginea dar şi onoarea de militari. A se vedea în acest sens activitatea A.N.C.M.R.R. la nivel central şi declaraţiile iresponsabile ale unor lideri ca ,,partidul nostru de suflet” dar şi comportamentul obedient şi slugarnic faţă de acei care prin acţiunile lor ne umileau şi ne loveau în drepturile noastre.
          Nevoia de adaptare permanentă la condiţiile impuse de realităţile socio-economice, dar şi ale politicii interne şi internaţionale, au impus societăţii româneşti schimbări majore de comportament, generând atitudini şi acţiuni menite a ne proteja interesele naţionale, valorile dar şi interesele personale şi de grup. Nici o instanţă din lume nu poate condamna asemenea acţiuni şi atitudini care în final s-au dovedit a fi adevăraţii anticorpi ai societăţii, în lupta sa pentru apărarea democraţiei şi a valorilor ei.
          Nevoia de schimbare în bine a societăţii, şi odată cu ea a tuturor elementelor componente a devenit o necesitate pe care nu o putem ignora şi nesocoti, ea fiind cheia pentru evoluţie în general.
          Pornind de la aceste realităţi, nemulţumiţi fiind de ceea ce a devenit organizaţia noastră în guvernarea Boc şi animaţi de dorinţa sinceră de a revigora activitatea A.N.C.M.R.R., în 20.03.2013 ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI DOLJ perfect statutară, a purces la sancţionarea derapajelor vechii conduceri şi amendarea dării de seamă privind activitatea A.N.C.M.R.R., votând cu unanimitate de voturi eliberarea din funcţie a preşedintelui precum şi a membrilor biroului permanent şi ai comitetului director, (a se vedea punctul 1 al procesului verbal de şedinţă).
          Din acest moment activitatea vechilor organe de conducere desfăşurată în mod abuziv până astăzi este nestatutară şi ilegală, pe cale de consecinţă, toate documentele emise fiind nule de drept.
          Nici o structură ierarhic superioară nu poate repune în funcţie o persoană sau un birou permanent pentru că ATENŢIE ! .... atributul validării (confirmării) noilor organe de conducere alese în cadrul adunărilor generale îl are Conferinţa Naţională a A.N.C.M.R.R., şi nu B.P.C. sau C.D. (vezi art.18 pct.(5) din STATUT.
          În aceste condiţii noua conducere aleasă în mod statutar şi legal de Adunarea Generală din 20.03.2013, trebuie şi este singura în măsură a convoca Adunarea Generală şi a dispune măsuri în cadrul organizaţiei.
          Decizia nr.239 din 26.04.2013 a B.P.C., prin care se reinvesteşte în funcţie vechea conducere, este pe lângă nestatutară dar şi ilegală pentru că prevederile art.25 din STATUT se referă numai la membrii B.P.C. şi nu la B.P. ale filialelor şi subfilialelor.
          Aceasta fiind realitatea, rog Adunarea Generală a filialei Dolj a A.N.C.M.R.R., să ia în discuţie şi să se pronunţe printr-o hotărâre asupra următoarelor aspecte:

          I. ABUZURILE CONDUCERII CENTRALE A A.N.C.M.R.R.
1.Emiterea de decizii care încalcă atât prevederile statutului cât şi prevederile legislaţiei care reglementează activitatea organizaţiilor şi fundaţiilor.
a. Decizia nr. 238/26.04.2013 a B.P.C., prin care anulează Hotărârea Adunării Generale a Filialei Dolj din 20.03.2013 privind încetarea activităţii organelor de conducere ale filialei Dolj. Aceasta este abuzivă pentru că încalcă statutul, voinţa şi votul membrilor prezenţi la Adunarea Generală şi imorală pentru că prima parte a şedinţei a fost prezidată de către dl. Grecu şi vechiul birou.
Hotărârile A.G. ale filialelor nu pot fi invalidate de către nici o structură ierarhică superioară a A.N.C.M.R.R. pentru că Statutul nu are o asemenea prevedere. Conferinţa Naţională conform art.18, pct.5 validează organele de conducere ale filialelor alese în cadrul Adunărilor Generale. În concluzie nici organul supreme nu are dreptul să nesocotească voinţa Adunării Generale pentru că aceasta validează şi nu are dreptul să invalideze.
          b. Decizia 239 şi 246/26.04.2013 prin care reconfirmă şi reinvesteşte în funcţie vechile organe. Prin aceste decizii B.P.C. se face părtaş la Infracţiunea de uzurpare de calităţi oficiale faptă prevăzută C.P., săvârşită de fostul preşedinte dl. Grecu.
c. Decizia nr. 286 din 25.05.2013 a B.P.C. prin care fără a avea dreptul, competenţa fiind a Conferinţei Naţionale (art.18, pct.3 din statut) modifică o prevedere statutară. Această decizie ilegală interzice membrilor A.N.C.M.R.R. care sunt şi membri ai S.C.M.D. să candideze şi să fie aleşi în structurile de conducere deşi Statutul interzice acest lucru numai membrilor unui partid politic. Pentru această abatere gravă de la Statut rog Adunarea Generală să sesizeze Comisia de Statut şi să nu ţină cont de această decizie abuzivă.
d. Punerea în discuţia B.P.C. şi excluderea chipurile a preşedintelui Filialei Dolj dl. gl.mr.dr. IONEL PÂLŞOIU şi ordonarea de măsuri represive prin Decizia nr. 286 din 25.05.2013 împotriva membrilor organizaţiei care au criticat conducerea centrală în şedinţa din 20.03.2013 şi au luat atitudine faţă de abuzurile acestei camarile. Urmare a acestei decizii unii membrii ai filialei au fost chipurile excluşi din rândul organizaţiei (col.(r) NAON MIŞU, col.(r) SFETCU MARIN, col.(r) BĂRBULESCU).

          II. ABUZURILE SĂVÂRŞITE DE CĂTRE VECHIUL BIROU AL FILIALEI DOLJ, ATÂT ÎN TIMPUL MANDATULUI LEGAL CÂT ŞI ÎN AFARA ACESTUIA DUPĂ 20.03.2013.

1. ÎN TIMPUL MANDATULUI LEGAL:
                    a. Neimplicarea în apărarea drepturilor militarilor abuziv încălcate de guvernele Boc. Nu au luat nici o atitudine critică şi nu au întreprins nici un demers, pentru a stopa „tăierile abuzive de pensii”.
                    b. Atitudine obedientă şi slugarnică faţă de clasa politică aflată la putere, ignorarea şi nesocotirea voinţei membrilor care nu erau de acord cu măsurile abuzive, ale acesteia. Prin acţiuni publice, A.N.C.M.R.R. a fost de acord cu acţiunile guvernării Boc, lăudând prestaţia ministrului Oprea, care în viziunea unor lideri A.N.C.M.R.R. „a făcut dreptate” prin aplicarea retroactive a legii şi a principiului contributivităţii.
                    c. Promovarea şi susţinerea unor declaraţii iresponsabile ale liderilor de la centru, ca de exemplu ,,UNPR - partid de suflet al militarilor” în condiţiile în care A.N.C.M.R.R este organizaţie apolitică, conform Art. 5 care prevede că ,,Asociaţia nu este angajată politic şi nu desfăşoară activităţi în favoarea sau defavoarea vreunui partid politic sau organizaţie politică…”
                    d. Lipsa de transparenţă în gestionarea biletelor de tratament prin casele de odihnă ale M.Ap.N. Interesant ar fi sa aflăm care sunt ,,clienţii” permanent abonaţi la bilete de tratament.
                    e. Proasta gestionare a fondurilor asociaţiei prin cheltuieli cu ,,mese festive” şi ,,excursii” pentru grupul de pensionari din (camarila locală). În 2013 filiala Dolj nu are un calculator şi nici o pagină pe internet deşi are sume importante în buget.

           2. PE TIMPUL CÂT A DESFĂŞURAT ACŢIUNI ILEGALE DUPĂ 20.03.2013.
                    a. Refuzul preşedintelui şi a vechii conduceri de a preda documentele, ştampila şi spaţiile deţinute în comenduirea de garnizoană.
                    b. Folosirea abuzivă a ştampilei şi emiterea de acte oficiale în numele organizaţiei prin comiterea infracţiunii prevăzute de C.P. şi anume uzurparea de calităţi oficiale.
                    c. Încălcarea dreptului la întrunire pentru membrii organizaţiei, prin încuierea şi sigilarea clubului filialei.
                     d. Atragerea unor membri în acţiuni ilegale de punere în discuţie şi excludere a unor membri care nu sunt de acord cu acţiunile nestatutare ale vechiului B.P., desfiinţat prin votul Adunării Generale din 20.03.2013. Persoane de proastă moralitate, prin votul lor au girat ilegalităţile săvârşite de acest grup iresponsabil. Astfel, în mod abuziv încălcând prevederile Art.13, pct.(3) au hotărât excluderea unor membri ai filialei deşi nu aveau dreptul, pentru că în cazul aşa ziselor încălcări grave ale Statutului numai B.P.C. (de la Bucureşti) poate decide excluderea cu asigurarea dreptului la apărare (cazul col.(r) NAON MIŞU, col.(r) SFETCU MARIN, col.(r) BĂRBULESCU).

          Stimaţi camarazi, care mă stimaţi pentru ceea ce am fost şi sunt, mă apreciaţi şi îmi recunoaşteţi şi răsplătiţi efortul depus pentru redobândirea drepturilor furate de către camarila portocalie sau care dimpotrivă mă urâţi şi mă condamnaţi pentru eventualele greşeli comise faţă de domniile voastre într-un moment al vieţii în care carierele noastre s-au întretăiat, prin prezenta scrisoare nu vă cer nimic pentru mine ci totul pentru noi cei care mai suntem în viaţă şi nu  în ultimul rând pentru memoria celor care au plecat dintre noi cu sufletul înecat în umilinţă şi deznădejde.
Adresându-mă conştiinţei voastre vă rog ca prin ceea ce veţi face astăzi să sancţionaţi minciuna, slugărnicia şi obedienţa celor care s-au folosit de voi ca să parvină peste noapte, şi care azi încearcă să vă păcălească încă o dată, atrăgându-vă în jocul lor murdar prin care ne dezbină şi ne învrăjbesc.
În numele onoarei militare, vă cer ca astăzi să nu vă lăsaţi manipulaţi de către cei care ne-au trădat interesele şi în timp ce noi ne căutam dreptatea ei lingeau blidele la întâlniri protocolare având pe ,,naşul” şi pe ,,finul” în suflet făcând declaraţii umilitoare şi neconforme cu calitatea de militar, girând prin faptele lor fărădelegile unor diletanţi politici, semidocţi, ignoranţi şi rău intenţionaţi.
          Vă rog ca prin votul de astăzi să reconfirmaţi conducerea legal şi statutar aleasă în 20.03.2013 iar în funcţia de preşedinte al filialei să alegeţi o persoană credibilă prin ceea ce a făcut şi se angajează să facă, o persoană recomandată de o ţinută intelectuală ireproşabilă, care să nu se facă de râs în relaţiile cu societatea civilă, un om responsabil, cinstit, drept care să fie capabil să ne unească şi nu să ne dezbine, un militar de carieră nu un carierist, care să fugă după gradul de general. (Dl. gl.mr.dr. IONEL PÂLŞOIU şi-a reconsiderat poziţia, revenind în Partidul Conservator).
          De felul în care astăzi veţi acţiona va depinde viitorul organizaţiei noastre care este la răscrucea dintre onorabilitate prestigiu şi progres şi calea întoarcerii în timp la minciună, conservatorism, mediocritate, incultură, obedienţă şi servilism.
          Alegeţi dragi colegi, judecând numai şi numai prin prisma realităţilor prezente şi perspectiva viitorului.

          PENTRU MINE NIMIC, PENTRU NOI TOTUL !
Cu aleasă preţuire,
col. (r.)ec.

Ioan Mişu NAON

marți, 27 august 2013

Adunare generala a ANCMRR Filiala Craiova

COMUNICAT
 
În ziua de 28.08.2013 ora 10.30, la CERCUL MILITAR CRAIOVA – SALA ROŞIE, are loc ADUNAREA GENERALĂ a Filialei Dolj a AMCMRR în scopul alegerii preşedintelui şi a organelor de conducere a Filialei.
Rugăm membrii SCMD care sunt şi membrii ai Filialei AMCMRR să participe la această activitate.              Cu multumiri,
              Biroul Operativ al Filialei SCMD Craiova