marți, 26 august 2014

Comunicat

COMUNICAT
     
Absolvenţii Liceului Militar „Dimitrie Cantemir”, membrii ai “Asociaţiei PROCONCORDIA şi SCMD, din Craiova” îşi exprimă regretul pentru pierderea celui care le-a fost dascăl cu suflet de părinte, profesorul de matematică BAGHINA VASILE, omul prin mâna căruia au trecut generaţiile de ofiţeri cantemirişti.
Pentru tot ce a făcut în viaţa sa, pentru sufletul său mare şi nobil, oferit cantemiriştilor, îl vom purta veşnic în suflet.
       DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE !

PREŞEDINTELE FILIALEI 1 CRAIOVA A SCMD
Col.(r.)Ec.
                 Ioan Mişu NAONRăspuns la petiţieApel la înţelepciune şi raţiune

APEL
LA INŢELEPCIUNE ŞI RAŢIUNE


Filiala Craiova  SCMD, face un ultim  apel la înţelepciune şi raţiune din partea conducerii sindicatului nostru, în sensul de a respecta Decizia C.D. din 06.08.2014, şi a nu se implica în nici un fel în Campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României.
Amestecarea intereselor SCMD cu interesele altor organizaţii membre a CNSC, sau implicarea în jocuri politicianiste minore, aduc o gravă atingere imaginii organizaţiei noastre caracterizată prin onoarea şi demnitatea membrilor săi, prin decenţa şi echidistanţa faţă de scena politica românească şi nu în ultimul rând prin fermitate şi consecvenţă în dialogul purtat, pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor sale.
Acum, când datorita acţiunilor mai multor filiale din teritoriu, dar şi din Bucureşti, puterea Guvernamentală se apleacă asupra problemelor militarilor rezervişti, deblocând procedura parlamentară de adoptare a Legii Pensiilor Militare de Stat, (motivele acestei atitudini nu ne privesc) considerăm că este în interesul nostru, al tuturor militarilor, reluarea dialogului, pe principii de respect şi toleranţă faţă de opiniile părţilor aflate în dialog, pe înţelegere şi conlucrare în interesul categoriei noastre socio-profesionale, un dialog profesionist, care să ţină cont atât de situaţia economico-socială, dar şi de priorităţile armatei şi a slujbaşilor săi.
În acest sens ii solicitam Preşedintelui SCMD să înceteze a se mai implica în jocuri electorale care vor face rău intereselor SCMD, schimbarea modului de dialog cu instituţiile statului, prin memorii bine documentate şi mai puţin „scrisori tendenţioase” şi nu în ultimul rând, schimbarea atitudinii şi comportamentului în relaţia cu partenerii pe care SCMD i-a sprijinit ca să ajungă la putere, şi care deşi au promis, nu şi-au achitat obligaţiile asumate prin protocoalele semnate.
Ameninţările fără fundament şi obiect, supraevaluarea forţei noastre ca şi organizaţie, implicarea în tot felul de jocuri politice şi politicianiste, reprezintă pure aventuri care ne vor izola de societatea civilă adevărată, aducându-se grave prejudicii în planul realizării obiectivelor asociaţiei noastre, dar şi al imaginii în societatea românească.
În consecinţă, în mod ultimativ pentru că timpul lucrează în defavoarea noastră vă solicităm:
1. Întocmirea şi prezentarea în şedinţa CD, a memoriului şi anexelor pe care urmează să le prezentaţi în luna septembrie Premierului României.
2. Începerea urgentă a demersurilor la Guvernul României pentru obţinerea audienţei.
3. Convocarea comisiei de dialog din care să facă parte şi preşedinţii de filială din ţară, dar şi membrii SCMD care au expertiză pe domenii ca:
              - economico – financiar;
              - juridic;
              - comunicare şi relaţii publice;
              - legislaţia muncii;
              - relaţii internaţionale;
              - apărare, securitate naţională, stat major;
Această comisie să fie în măsură să poarte un dialog profesionist cu reprezentanţii Guvernului şi ai ministerelor de resort, în aşa fel încât prin informaţiile oferite acestora, să devină un partener permanent de dialog, capabil să ofere soluţii în domeniu, pe termen mediu şi lung.
4. Retragerea de pe pagina centrală a SCMD şi a filialelor, a tuturor materialelor cu caracter politic şi denigrator la adresa unor formaţiuni politice.
5. Pregătirea lucrărilor CNR din luna octombrie 2014, ultima zi fiind ziua invitaţilor, prilej cu care să fie invitaţi să-şi prezinte mesajul pentru SCMD şi a Asociaţiile Militarilor Rezervişti, toţi reprezentanţii clasei politice, sindicale şi ONG-uri partenere.
Conştienţi fiind că, numai printr-o atitudine echidistantă faţă de forţele politice aflate pe eşichierul politicii româneşti, prin decenţă, consecvenţă şi fermitate, în susţinerea principiilor şi regulilor noastre de viaţă, putem câştiga încrederea partenerilor de dialog, vă solicitam domnule preşedinte Dogaru ca în al doisprezecelea ceas să daţi dovadă că vă pasă de noi şi de problemele noastre.

Cu speranţă,
          PREŞEDINTELE SCMD FILIALA 1 CRAIOVA
Col.(r.)Ec.
Ioan Mişu NAON        La memoriul adresat Premierului României, de către Filiala SCMD Craiova (publicat mai jos), departamentul pentru relaţia cu parlamentul a răspuns astfel: 


duminică, 10 august 2014

Invitatie

INVITAȚIE

       Filiala 1 Craiova a SCMD, este alături de Antena 3, în lupta sa pentru apărarea ultimei redute a democrației, presă liberă și dreptul la libera exprimare.
       În semn de solidaritate cu toți cei cărora le pasă, B.O. al  filialei invită pe membrii săi la o plimbare în Piața Prefecturii, zilnic după ora 17.30, începând de duminică 10.08.2014.


    Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova