marți, 26 august 2014

Comunicat

COMUNICAT
     
Absolvenţii Liceului Militar „Dimitrie Cantemir”, membrii ai “Asociaţiei PROCONCORDIA şi SCMD, din Craiova” îşi exprimă regretul pentru pierderea celui care le-a fost dascăl cu suflet de părinte, profesorul de matematică BAGHINA VASILE, omul prin mâna căruia au trecut generaţiile de ofiţeri cantemirişti.
Pentru tot ce a făcut în viaţa sa, pentru sufletul său mare şi nobil, oferit cantemiriştilor, îl vom purta veşnic în suflet.
       DUMNEZEU SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE !

PREŞEDINTELE FILIALEI 1 CRAIOVA A SCMD
Col.(r.)Ec.
                 Ioan Mişu NAON