vineri, 28 septembrie 2012

Ziarul SCMD - Septembrie 2012

joi, 27 septembrie 2012

ApelAPELUL
FILIALEI  CRAIOVA  CĂTRE  TOATE  FILIALELE  SCMD


În scopul asigurării bunei desfăşurări a lucrărilor C.N.R., a eficientizării condiţiilor necesare pentru o dezbatere aprofundată a proiectelor de hotărâre propuse dar şi a altor probleme de actualitate şi de interes pentru SCMD, în conformitate cu Decizia Comitetului Director din 07.12. 2011, considerăm oportună şi necesară acţiunea de constituire a „Consiliilor Consultative” pe zone geografice (teritoriale). Apreciem că este în interesul organizaţiei noastre, ca în urma unor dezbateri constructive să reuşim să coagulăm şi să unificăm punctele de vedere a mai multor filiale, iar în final în urma discuţiilor din cadrul C.N.R. să adoptăm hotărâri în cunoştinţă de cauză, în interesul membrilor de sindicat care să ne asigure atingerea obiectivelor propuse.
Consiliile Consultative zonale trebuie să devină o realitate, ele constituind o tribună de dezbatere democratică a problemelor SCMD, un mijloc de unificare a părerilor şi ideilor, o cale de propulsare a experienţei acumulate şi nu în ultimul rând o verigă în uşurarea actului de comunicare şi conducere pentru preşedintele şi C.D. al SCMD.
Orice formă de comunicare, dezbatere şi dialog între membrii SCMD precum şi între filiale nu poate fi decât benefică pentru interesele organizaţiei noastre şi pentru acest fapt trebuie să-i apreciem pe toţi aceia care încearcă să facă ceva în acest sens.
Filiala Craiova a SCMD face un apel la Filialele 1 şi 2 Piteşti, Filiala Curtea de Argeş, Filiala Câmpulung Muscel, Filiala Râmnicu Vâlcea, Filiala Slatina, Filiala Caracal, Filiala Tg. Jiu, Filiala Drobeta Turnu Severin, Filiala Vânju Mare, Filiala Pleniţa şi Filiala Calafat  pentru a exprima un punct de vedere în legătură cu iniţiativei de constituire a Consiliului Consultativ “Oltenia – Argeş - Mehedinţi”.
Data şi locul de desfăşurare al adunării pentru constituire precum şi participarea se vor stabili de comun acord.

     Cu aleasă consideraţie,
     PREŞEDINTELE SCMD FILIALA 1 CRAIOVA
     Col.(r.)
                 Ioan Mişu NAON

miercuri, 12 septembrie 2012

Declaratie de presă a PNL


 Declaraţia de presă PNL

Transcrierea declaraţiilor de presă ale vicepreşedintelui PNL, Mihai Voicu, la finalul şedinţei Biroului Politic Central   
10 septembrie 2012


"Bună ziua!  S-a încheiat şedinţa Biroului Politic Central al Partidului Naţional Liberal. Aş dori să vă prezint patru decizii, marea majoritate fiind pe plan parlamentar.
S-au mandatat grupurile noastre parlamentare pentru a discuta, bineînţeles, cu colegii din USL şi după aceea a iniţia procedurile parlamentare pentru o serie de legi pe care noi le-am discutat şi credem că sunt necesare, şi anume: legea industriei de apărare, o lege care să permită cumularea pensiilor cu salariile, o lege pentru revenirea la pensiile militare la valoarea de dinainte de tăiere şi, în sfârşit, o lege privind prevenţia în sănătate.
Tot pe plan parlamentar, s-a decis mandatarea domnului senator Cristian David, preşedintele Comisiei de apărare a Senatului, pentru a demara demersurile necesare în interiorul acestei Comisii, pentru a strânge informaţii şi a investiga o informaţie care deocamdată este foarte proaspătă, nu pot să fac comentarii asupra ei, şi anume chestiunea cu zborul din Arabia Saudită. În rugăm pe domnul Cristian David, împreună cu Comisia de apărare, să facă paşi în această direcţie. Nu am alte comentarii pe acest subiect.
       Tot pe plan parlamentar, Biroul Politic Central consideră că subiectul unei interacţiuni în orice formă între comisiile juridice ale celor două camere şi responsabili din cadrul Ministerului Public este necesară. Dincolo de declaraţii de presă de genul independenţei - care este o chestiune pe care n-o contestă nimeni - trebuie să înţelegem că într-un stat de drept există un control reciproc al puterilor în cadrul democratic şi, de aceea, colegii noştri din comisiile juridice trebuie să identifice formele legale prin care aceste discuţii - nu vreau să le spun anchete, în niciun caz  - trebuie să aibă loc.
       În sfârşit, o a patra decizie, ţinând cont de apropierea alegerilor parlamentare, în urma discuţiilor avute în Uniunea Social Liberală au fost desemnaţi o serie de colegi pentru a face parte din cadrul comisiei comune a USL pentru elaborarea programului de guvernare, respectiv domnul Crin Antonescu, domnul Daniel Chiţoiu, domnii Relu Fenechiu, Eugen Nicolăescu, Lucian Isar şi Radu Stroe.

Vă mulţumesc! "


Anunt      În data de 18.09.2012, orele 17.00, în Sala Oglinzilor de la Biblioteca Franceză, va avea loc Adunarea Generală  a Filialei 1 Craiova.
     În aceiaşi zi şi în aceiaşi locaţie, de la orele 18.30, va avea loc Adunarea Generală a Asociaţiei Militarilor PROCONCORDIA.
     
     Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

luni, 10 septembrie 2012

Adunare GeneralăORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE DIN 18.09.2012

              1.   Mandatul reprezentanţilor Filialei 1 Craiova la C.N.R.;  - discutarea  planului de masuri pentru organizarea C.N.R.;
              2.   Implicarea SCMD pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor sindicatului cu sprijinul organelor locale;
            3.   Informare privind proiectul O.U.G. referitor la rezolvarea problemelor generate de aplicarea O.U.G. 1/2012; Raport juridic – Stadiul proceselor;
              4.    Discutarea cererii de demisie a domnului col. Iliescu Dumitru, completarea locurilor vacante din Biroul Operativ şi reconfirmarea în funcţii a conducerii Filialei 1 Craiova;
              5.    Informare privind stadiul achitării cotizaţiilor şi propuneri pentru excluderea din sindicat a restanţierilor din anii 2010 şi 2011;
             6.   Informare privind activitatea Asociaţiei Militarilor Proconcordia, a principalelor ei scopuri şi înfiinţarea pe lângă Proconcordia a unei Case de Ajutor Reciproc;

Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

sâmbătă, 8 septembrie 2012

Nașterea Maicii Domnului - Sf. Maria Mică       Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova urează tuturor celor care azi își sărbătoresc ziua numelui, sănătate, fericire, mult noroc și împlinirea tutror dorințelor.
    
     LA MULȚI ANI!
      
      Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

duminică, 2 septembrie 2012

Comunicat de presăGDS – Oficiosul lui T.B.???????????????


„PATRIA ESTE NORODUL IAR NU TAGMA JEFUITORILOR”
TUDOR VLADIMIRESCU

Filiala 1 Craiova a SCMD își exprimă îngrijorarea față de lipsa de deontologie a autoarei articolului „Puciul lui Băsescu” publicat sub semnătura Dnei. Tatiana Niculescu Bran, în GDS – 01 septembrie 2012 - care prin articolul respectiv aduce un prejudiciu de imagine organizației noastre, Filiala 1 Craiova a SCMD, „La rândul lor, revoluționarii și rezerviștii colonelului Dogaru constată că promisiunile care le-au fost făcute au șanse minime de realizare. Scăderea nivelului de trai și așa scăzut va stârni dezamăgire, nemulțumire, proteste previzibile contra guvernului.”
Conducerea Filialei 1 Craiova a SCMD nu a fost contactată de către autoarea articolului pentru a prezenta o poziție oficială sau un punct de vedere al organizației noastre.
Considerăm că prin acțiunea lipsită de profesionalism a autoarei articolului încriminat se aduc grave prejudicii de imagine a organizației noastre, Filiala 1 Craiova a SCMD, care are ca obiect principal apărarea drepturilor și promovarea intereselor profesionale în conformitate cu:
ARTICOLUL 9
Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.
                                                 CONSTITUȚIA ROMÂNIEI
Solicităm scuze publice conducerii publicației Gazeta de Sud. Vom folosi toate mijloacele legale, juridice naționale și internaționale ale statului de drept și ale organismelor internaționale care protejează organizațiile (asociațiile) sindicale împotriva abuzurilor.
În condițiile în care am fi fost contactați de către autoarea articolului i-am fi explicat care este deviza Filialei 1 Craiova a SCMD.Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova