vineri, 28 februarie 2014

Ziua Automobiliştilor MilitariÎn urmă cu 97 de ani, în primăvara anului 1917, în cadrul procesului de reorganizare a armatei române – refugiate, împreună cu autorităţile statului, în Moldova – era înfiinţat, cu începere de la 1 martie 1917, prin Înaltul Decret nr. 245 din 22 martie 1917, Regimentul de Tracţiune Automobilă. Acest moment semnifică apariţia Armei Auto în cadrul organismului militar românesc. Regimentul nou-înfiinţat înlocuia Compania de Automobile a Armatei creată prin Decizia Ministerială nr. 304 din 11 august 1915.
Prin Decizia Ministerială din nr. 520, din 27 martie 1917, se prevedea ca Regimentul de Tracţiune Automobilă să fie structurat, pentru partea activă, pe 3 batalioane „de automobile, autocamioane, autocamionete şi alte asemenea”, precum şi companii de motomitraliere, grupuri de autotunuri şi automitraliere. Pentru partea sedentară se stipula înfiinţarea unui batalion de depozit şi a unei şcoli de şoferi.
În ceea ce priveşte factorul uman, se stabilea ca ofiţerii necesari acestui regiment să fie luaţi dintre ofiţerii activi şi de rezervă, precum şi dintre subofiţerii din cadrul formaţiunilor de automobile de pe lângă unităţile militare, aceştia din urmă trebuind să treacă un examen de specialitate. Cei care reuşeau la examen erau asimilaţi gradului de sublocotenent, păstrându-şi această asimilare pe timpul campaniei, ei putând fi înaintaţi la gradele asimilate imediat următoare.
Cam asta ar fi scurta istorie a unei arme fără de care nu se poate duce nici o operaţie militară. Fie că este vorba de transport de personal, fie că este vorba de transport armament , muniţii, hrană sau materiale logistice, automobiliştii militari sunt principalul pilon în susţinerea logistică a luptei.
Fie cu camionul, fie cu utilajele de geniu, Transportoare Amfibii Blindate, militarii automobilişti au suportat stihiile naturii, dovedind încă o dată importanţa acestei arme, dovedind faptul că în ciuda bugetului de avarie al ministerului, tehnica este operativă şi militarii îşi pot îndeplini cu succes misiunea.
Nu trebuie uitat de asemenea efortul făcut de automobiliştii ce acţionează în Afganistan pentru operarea unei tehnici total străine (MRAP, HUMWEE), menţinerea ei în permanentă stare de operativitate întrucât acolo, imobilizarea tehnicii din diferite motive poate însemna moartea camarazilor.
Cu ocazia aceasta urăm tuturor automobiliştilor, pe acolo pe unde îi poartă soarta şi drumurile, multă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor!
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova
joi, 27 februarie 2014

Hotărârea Adunării Generale

COMUNICATAdunarea Generală extraordinară a Filialei 1 Craiova a SCMD întrunită în data de 27.02.2014 cu unanimitate de voturi a adoptat următoarea
Hotărâre:

1.              Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este și trebuie să rămână o organizație apolitică, neimplicată în jocuri politice și politicianiste, dăunătoare intereselor membrilor de sindicat.
2.              Încheierea de protocoale și acorduri de colaborare cu diverse asociații, fundații sau formațiuni politice, trebuie făcute numai pentru realizarea intereselor generale ale membrilor de sindicat și nu al unor persoane sau personalități din cadrul organizației sau din afara ei.
 Aceste înțelegeri trebuie încheiate la nivel central numai cu acordul CNR, iar la nivelul filialelor numai cu aprobarea Adunăriii Generale.
Decizia CD din data de 07.02.2014 prin care s-a hotărât ca SCMD să participe la Alegerile Europarlamentare pe listele unui partid politic, este în afara Statutului și în total dezacord cu Deciziile CNR, fapt pentru care solicităm întrunirea de urgență a CD și abrogarea acesteia.

3. Având în vedere faptul că Filiala 1 Craiova are încheiate protocoale cu partidele care au format alianța USL, protocoale prin care partenerii și-au asumat unele obligații onorate parțial până la acesta dată,  Adunarea Generală a hotărât să continue colaborarea cu aceste formațiuni, fără a se implica sau a sprijini în vreun mod acțiunile acestora, numai pentru a-i determina ca din  pozițiile pe care le dețin să ducă la îndeplinire promisiunile făcute categoriei noastre socio-profesionale, astfel:
  a) - elaborarea și votarea în Parlament a Legii pensiilor militare de stat, în forma agreata de către SCMD și Asociațiile Cadrelor Militare din Sistemul de apărare, siguranță și ordine publică.
  b) - modificarea legislației în scopul recunoașterii sindicatului ca partener de dialog cu drepturile care decurg din acest statut:
         - acces în cercurile militare, baze de tratament și odihnă, baze sportive și alte obiective culturale.
         - acordarea de sedii SCMD în incinta cercurilor militare, unităților militare, în condiții similar cu cele ale ANCMRR.
c) - înlăturarea discriminărilor de orice fel dintre cadrele militare în activitate și cele din rezervă, aplicarea unitară a legislației care reglementează încadrarea pe grupe de muncă conform HG 1294/2001 și HGS 1019/2011.
Prin aceasta atitudine echidistantă față de partenerii noștri, care s-au despărțit considerăm că vom reuși să le impunem respect și îi vom determina să ducă la îndeplinire angajamentele asumate. În scopul realizării acestui obiectiv Adunarea Generală a mandatat conducerea filialei ca împreună cu conducerile altor filiale din zona de sud-vest dar și din țară alături de filialele ANCMRR care doresc să se alăture, să înceapă negocierile cu partidele parlamentare, comisiile de apărare din Senat și Camera Deputaților, cu Guvernul, pentru a urgenta elaborarea și aprobarea noi legi a pensiilor militare de stat.

  4. În scopul înlăturării discriminării generate de aplicarea prevederilor HGS 1019/2011 , Adunarea generală a aprobat ca membrii organizației să beneficieze de asistența juridică a d-lui avocat Popa Marian- vicepreședinte al filialei, în  acțiunile introduse în instanță.
 Contractele de asistență juridică vor fi încheiate în mod individual la sediul filialei începând cu data de 01.03.2014 .

  5. Filiala 1 Craiova își exprimă dezacordul față de maniera în care președintele SCMD dl.col.(r) Mircea Dogaru înțelege să se adreseze camarazilor din organizație, care nu îi împărtășesc opiniile sau care îi sancționează derapajele în raport cu deciziile pe care le adoptă în mod discreționar și uneori chiar abuziv.
Militarii filialei îi atrag atenția ca asemenea comportamente sunt de natură a prejudicia raporturile și relațiile cu filialele, mergând până la ruperea acestora și chemarea în instanță.


            Biroul Operativ

luni, 17 februarie 2014

Adunare generală

COMUNICAT


B.O. al FILIALEI CRAIOVA, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor de sindicat, pentru a lua act şi a se pronunţa asupra unei DECIZII adoptate de către C.D. în data de 07.02.2014 în mod nestatutar, fără consultarea membrilor de sindicat şi a B.O. ale filialelor din ţară, referitoare la încheierea unui Protocol de colaborare şi sprijinire la Alegerile Europarlamentare a unui aşa zis partid ,,modern, nou înfiinţat”.
În condiţiile în care, majoritatea filialelor din ţară au încheiate Protocoale de Colaborare cu U.S.L., în care sunt stipulate angajamente clare referitoare la:
- adoptarea în Parlament a Legii Pensiilor Militare de Stat în anul 2014;
- recunoaşterea S.C.M.D. ca partener de dialog în relaţia cu toate instituţiile statului;
- modificarea legislaţiei referitoare la accesul în Cercurile Militare, şi multe alte aspecte legate de bunul trai al militarilor activi şi rezervişti, considerăm că această ,,încercare” este una neinspirată şi destabilizatoare pentru S.C.M.D., drept pentru care solicităm C.D. să revină asupra deciziei adoptate împotriva voinţei membrilor de sindicat şi să o anuleze.
         
Adunarea va avea loc în data de 27.02.2014, ora 14.00, la Biblioteca Franceză, sala Oglinzilor, str. Mihail Kogălniceanu. La adunare va participa, fiind invitat, şi Vicepreşedintele Zonal Dl. Col.(r) Dogaru Dumitru, Preşedinte al Filialei Slatina, participant şi votant la Şedinţa C.D. din 07.02.2014.
          În cadrul lucrărilor Adunării Generale, se va prezenta şi oferta domnului avocat Popa Marian (juristul filialei), referitor la acţiunile în instanţă pentru recuperarea grupelor de muncă conform prevederilor HG 1019/2011.

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 CRAIOVA

sâmbătă, 15 februarie 2014

Trădare

„TRĂDARE, TRĂDARE… DAR SĂ ȘTIM ȘI NOI”

 PUNCTUL DE VEDERE AL FILIALEI 1 CRAIOVA
FAȚĂ DE DECIZIA C.D. AL SCMD ADOPTATĂ ÎN
ȘEDINȚA DIN DATA DE 07.02.2014

BO al Filialei 1 Craiova, întrunit în data de 13.02.2014, consideră că decizia adoptată de către CD, referitoare la încălcarea actualelor protocoale încheiate cu USL și sprijinirea unei alte formațiuni politice, născută la ceas de seară, la alegerile europarlamentare pe așa-zise „liste naționale” este o acțiune neinspirată și nestatutară, menită a distruge din interior organizația sindicală a militarilor, cu următoarele consecințe:
1.        Neadoptarea în parlament a Legii Pensiilor Militare de Stat în forma propusă și agreată de SCMD, ci într-o formă elaborate de domnul Dușa (forma negociată cu domnul Oprea prin care rămânem în sistemul contributiv, legați de punctual de pensie) și nu de gradul militar.
2.    Ruperea oricăror relații de colaborare cu actuala putere pe care am sprijinit-o pentru a ajunge la putere.
3.    Oferirea unui pretext, partenerilor din USL pentru a nu mai duce la îndeplinire angajamentele din protocoalele semnate.
4.    Compromiterea imaginii SCMD în societatea civilă și decredibilizarea, categoriei noastre socioprofesionale.
5.    Respingem orice formă de nouă alianță până când revendicările militarilor ce au fost promovate și acceptate de către actuala putere nu devine realitate.  Ne menținem toate punctele de vedere inițiale ale SCMD (cele care au unit toate cadrele militare în acest sindicat din toate structurile sistemului de apărare și siguranță națională).
În concluzie apreciem că se impune anularea deciziei adoptate fără consultarea filialelor SCMD, în mod abuziv și nestatutar.


Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

sâmbătă, 1 februarie 2014

Ziua Intendenței Militare

ZIUA INTENDENȚEI MILITARE
                                      In fiecare an, la 1 februarie, militarii armatei române sărbătoresc Ziua Intendenței Militare. Se împlinesc 153 de ani de înființarea intendentei militare, la 1 februarie 1861, când prin Înaltul Ordin de zi nr. 29, al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-au pus bazele intendenței militare.
             

Necesitatea asigurării cu cele necesare pentru trai și luptă, sarcina îndeplinită de intendența militară, de serviciile armatei și, mai nou, de logistică, s-a născut o dată cu armata. Eforturile susținute au urmărit crearea cadrului legal de funcționare, îmbunătățirea normelor de înzestrare cu echipament, alimente și materiale de resort, creșterea calității acestora, descentralizarea sistemului de aprovizionare, externalizarea unor servicii atât la pace, cât și la campanie, realizarea unor structuri flexibile, compatibile și interoperabile cu cele ale armatelor statelor membre NATO.
         Primul  document care consfințește apariția logisticii militare este Ordinul de Zi nr. 24 din 27 aprilie 1857 prin care se înființa o secție de intendență militară. A. I. Cuza a acordat atenția necesară armelor și serviciilor. Administrația, printre celelalte, a fost supusă transformărilor și perfecționărilor în concordanță cu misiunile generale ce reveneau armatei Principatelor Unite și,  de asemenea, sarcinilor specifice acesteia. Până la înființarea armatei române prin unirea celor două principate dunărene, comandanții erau obligați să se ocupe personal de problemele administrativ-gospodărești ale unităților și subunităților lor. În aceste condiții apare Decretul nr. 417  din 30 august 1860 prin care se unesc cele două administrații într-una singură sub ordinele Ministerului de Război de la  București.
                

         Un an mai târziu A. I. Cuza semnează „Înaltul Ordin de zi nr. 29 din februarie 1861“, care reprezintă actul de naștere al logisticii armatei române care putea să acopere nevoile de servicii ale personalului. Astăzi, logistica este un concept frecvent utilizat în diverse medii și domenii de activitate, căpătând, după caz, multiple înțelesuri sau semnificații. Cu atât mai mult la acest început de mileniu, logistica are conotații mult mai profunde. Intendența este specialitatea militară considerată a fi indispensabilă în ceea ce privește aprovizionarea militarilor, cu  asigurarea hrănirii, echipării şi a materialelor de resortul hrănirii şi echipării.
La acest moment aniversar, ne face o deosebită plăcere să vă transmitem, cu prilejul zilei Intendenţei Militare, urări călduroase de sănătate, linişte sufletească şi bucurie tuturor camarazilor din intendență, fie ei activi, în rezervă sau retragere.

LA MULȚI ANI , FRUMOȘI  ȘI SĂNĂTOȘI !


BIROUL OPERATIV  AL  FILIALEI 1 CRAIOVA