sâmbătă, 1 februarie 2014

Ziua Intendenței Militare

ZIUA INTENDENȚEI MILITARE
                                      In fiecare an, la 1 februarie, militarii armatei române sărbătoresc Ziua Intendenței Militare. Se împlinesc 153 de ani de înființarea intendentei militare, la 1 februarie 1861, când prin Înaltul Ordin de zi nr. 29, al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza s-au pus bazele intendenței militare.
             

Necesitatea asigurării cu cele necesare pentru trai și luptă, sarcina îndeplinită de intendența militară, de serviciile armatei și, mai nou, de logistică, s-a născut o dată cu armata. Eforturile susținute au urmărit crearea cadrului legal de funcționare, îmbunătățirea normelor de înzestrare cu echipament, alimente și materiale de resort, creșterea calității acestora, descentralizarea sistemului de aprovizionare, externalizarea unor servicii atât la pace, cât și la campanie, realizarea unor structuri flexibile, compatibile și interoperabile cu cele ale armatelor statelor membre NATO.
         Primul  document care consfințește apariția logisticii militare este Ordinul de Zi nr. 24 din 27 aprilie 1857 prin care se înființa o secție de intendență militară. A. I. Cuza a acordat atenția necesară armelor și serviciilor. Administrația, printre celelalte, a fost supusă transformărilor și perfecționărilor în concordanță cu misiunile generale ce reveneau armatei Principatelor Unite și,  de asemenea, sarcinilor specifice acesteia. Până la înființarea armatei române prin unirea celor două principate dunărene, comandanții erau obligați să se ocupe personal de problemele administrativ-gospodărești ale unităților și subunităților lor. În aceste condiții apare Decretul nr. 417  din 30 august 1860 prin care se unesc cele două administrații într-una singură sub ordinele Ministerului de Război de la  București.
                

         Un an mai târziu A. I. Cuza semnează „Înaltul Ordin de zi nr. 29 din februarie 1861“, care reprezintă actul de naștere al logisticii armatei române care putea să acopere nevoile de servicii ale personalului. Astăzi, logistica este un concept frecvent utilizat în diverse medii și domenii de activitate, căpătând, după caz, multiple înțelesuri sau semnificații. Cu atât mai mult la acest început de mileniu, logistica are conotații mult mai profunde. Intendența este specialitatea militară considerată a fi indispensabilă în ceea ce privește aprovizionarea militarilor, cu  asigurarea hrănirii, echipării şi a materialelor de resortul hrănirii şi echipării.
La acest moment aniversar, ne face o deosebită plăcere să vă transmitem, cu prilejul zilei Intendenţei Militare, urări călduroase de sănătate, linişte sufletească şi bucurie tuturor camarazilor din intendență, fie ei activi, în rezervă sau retragere.

LA MULȚI ANI , FRUMOȘI  ȘI SĂNĂTOȘI !


BIROUL OPERATIV  AL  FILIALEI 1 CRAIOVA