joi, 27 februarie 2014

Hotărârea Adunării Generale

COMUNICATAdunarea Generală extraordinară a Filialei 1 Craiova a SCMD întrunită în data de 27.02.2014 cu unanimitate de voturi a adoptat următoarea
Hotărâre:

1.              Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate este și trebuie să rămână o organizație apolitică, neimplicată în jocuri politice și politicianiste, dăunătoare intereselor membrilor de sindicat.
2.              Încheierea de protocoale și acorduri de colaborare cu diverse asociații, fundații sau formațiuni politice, trebuie făcute numai pentru realizarea intereselor generale ale membrilor de sindicat și nu al unor persoane sau personalități din cadrul organizației sau din afara ei.
 Aceste înțelegeri trebuie încheiate la nivel central numai cu acordul CNR, iar la nivelul filialelor numai cu aprobarea Adunăriii Generale.
Decizia CD din data de 07.02.2014 prin care s-a hotărât ca SCMD să participe la Alegerile Europarlamentare pe listele unui partid politic, este în afara Statutului și în total dezacord cu Deciziile CNR, fapt pentru care solicităm întrunirea de urgență a CD și abrogarea acesteia.

3. Având în vedere faptul că Filiala 1 Craiova are încheiate protocoale cu partidele care au format alianța USL, protocoale prin care partenerii și-au asumat unele obligații onorate parțial până la acesta dată,  Adunarea Generală a hotărât să continue colaborarea cu aceste formațiuni, fără a se implica sau a sprijini în vreun mod acțiunile acestora, numai pentru a-i determina ca din  pozițiile pe care le dețin să ducă la îndeplinire promisiunile făcute categoriei noastre socio-profesionale, astfel:
  a) - elaborarea și votarea în Parlament a Legii pensiilor militare de stat, în forma agreata de către SCMD și Asociațiile Cadrelor Militare din Sistemul de apărare, siguranță și ordine publică.
  b) - modificarea legislației în scopul recunoașterii sindicatului ca partener de dialog cu drepturile care decurg din acest statut:
         - acces în cercurile militare, baze de tratament și odihnă, baze sportive și alte obiective culturale.
         - acordarea de sedii SCMD în incinta cercurilor militare, unităților militare, în condiții similar cu cele ale ANCMRR.
c) - înlăturarea discriminărilor de orice fel dintre cadrele militare în activitate și cele din rezervă, aplicarea unitară a legislației care reglementează încadrarea pe grupe de muncă conform HG 1294/2001 și HGS 1019/2011.
Prin aceasta atitudine echidistantă față de partenerii noștri, care s-au despărțit considerăm că vom reuși să le impunem respect și îi vom determina să ducă la îndeplinire angajamentele asumate. În scopul realizării acestui obiectiv Adunarea Generală a mandatat conducerea filialei ca împreună cu conducerile altor filiale din zona de sud-vest dar și din țară alături de filialele ANCMRR care doresc să se alăture, să înceapă negocierile cu partidele parlamentare, comisiile de apărare din Senat și Camera Deputaților, cu Guvernul, pentru a urgenta elaborarea și aprobarea noi legi a pensiilor militare de stat.

  4. În scopul înlăturării discriminării generate de aplicarea prevederilor HGS 1019/2011 , Adunarea generală a aprobat ca membrii organizației să beneficieze de asistența juridică a d-lui avocat Popa Marian- vicepreședinte al filialei, în  acțiunile introduse în instanță.
 Contractele de asistență juridică vor fi încheiate în mod individual la sediul filialei începând cu data de 01.03.2014 .

  5. Filiala 1 Craiova își exprimă dezacordul față de maniera în care președintele SCMD dl.col.(r) Mircea Dogaru înțelege să se adreseze camarazilor din organizație, care nu îi împărtășesc opiniile sau care îi sancționează derapajele în raport cu deciziile pe care le adoptă în mod discreționar și uneori chiar abuziv.
Militarii filialei îi atrag atenția ca asemenea comportamente sunt de natură a prejudicia raporturile și relațiile cu filialele, mergând până la ruperea acestora și chemarea în instanță.


            Biroul Operativ