vineri, 28 februarie 2014

Ziua Automobiliştilor MilitariÎn urmă cu 97 de ani, în primăvara anului 1917, în cadrul procesului de reorganizare a armatei române – refugiate, împreună cu autorităţile statului, în Moldova – era înfiinţat, cu începere de la 1 martie 1917, prin Înaltul Decret nr. 245 din 22 martie 1917, Regimentul de Tracţiune Automobilă. Acest moment semnifică apariţia Armei Auto în cadrul organismului militar românesc. Regimentul nou-înfiinţat înlocuia Compania de Automobile a Armatei creată prin Decizia Ministerială nr. 304 din 11 august 1915.
Prin Decizia Ministerială din nr. 520, din 27 martie 1917, se prevedea ca Regimentul de Tracţiune Automobilă să fie structurat, pentru partea activă, pe 3 batalioane „de automobile, autocamioane, autocamionete şi alte asemenea”, precum şi companii de motomitraliere, grupuri de autotunuri şi automitraliere. Pentru partea sedentară se stipula înfiinţarea unui batalion de depozit şi a unei şcoli de şoferi.
În ceea ce priveşte factorul uman, se stabilea ca ofiţerii necesari acestui regiment să fie luaţi dintre ofiţerii activi şi de rezervă, precum şi dintre subofiţerii din cadrul formaţiunilor de automobile de pe lângă unităţile militare, aceştia din urmă trebuind să treacă un examen de specialitate. Cei care reuşeau la examen erau asimilaţi gradului de sublocotenent, păstrându-şi această asimilare pe timpul campaniei, ei putând fi înaintaţi la gradele asimilate imediat următoare.
Cam asta ar fi scurta istorie a unei arme fără de care nu se poate duce nici o operaţie militară. Fie că este vorba de transport de personal, fie că este vorba de transport armament , muniţii, hrană sau materiale logistice, automobiliştii militari sunt principalul pilon în susţinerea logistică a luptei.
Fie cu camionul, fie cu utilajele de geniu, Transportoare Amfibii Blindate, militarii automobilişti au suportat stihiile naturii, dovedind încă o dată importanţa acestei arme, dovedind faptul că în ciuda bugetului de avarie al ministerului, tehnica este operativă şi militarii îşi pot îndeplini cu succes misiunea.
Nu trebuie uitat de asemenea efortul făcut de automobiliştii ce acţionează în Afganistan pentru operarea unei tehnici total străine (MRAP, HUMWEE), menţinerea ei în permanentă stare de operativitate întrucât acolo, imobilizarea tehnicii din diferite motive poate însemna moartea camarazilor.
Cu ocazia aceasta urăm tuturor automobiliştilor, pe acolo pe unde îi poartă soarta şi drumurile, multă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor dorinţelor!
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova