joi, 29 martie 2012

Consecvența - atitudine între interes și trăsătură de caracter
CONSECVENȚA
ca atitudine între interes și trăsătura de caracter


Nefericită și neinspirată „inițiativa” guvernului „Boc”, de a amputa pensiile militarilor din ianuarie 2011,a fost începutul unei mișcări de masă a celor loviți de ura și disprețul unor politicieni, care asemeni unei haite de maidanezi înfometați s-au năpustit, asupra unor oameni care în discreția care îi caracterizează trăiau liniștiți departe de politica și intriga din societate.
Atunci în ianuarie 2011 marea majoritate a militarilor au văzut în Sindicatul Militarilor, care ființa încă din 2009, (filiala Craioveană din decembrie 2009) ca singura soluție prin care își pot apăra un drept fundamental și anume dreptul la pensie.
Îmi sunt încă proaspete imaginile, cu “cozile” de la ușa filialei, când camarazii mei de ieri dădeau buluc să se înscrie în SCMD pentru a-și depune contestația către M.Ap.N. și dosarul în instanță. Am întâlnit atunci oameni revoltați și hotărați, să se lupte pentru a da jos puterea politică, am întâlnit colegi pe care cu ceva timp în urmă, îi contactasem pentru a-i atrage lângă noi, cei din sindicat și care mă refuzaseră cu fermitate și care în acele zile când făceau „anticameră“ la ușa SCMD, îmi evitau privirea pentru a nu fi datori cu un răspuns, am întâlnit atunci multe soții văduve ale camarazilor pe care bunul Dumnezeu îi scutise de umilința la care noi eram supuși, am întâlnit oameni și oameni….
Și m-am bucurat că suntem împreună și putem deveni o forță.
Din păcate ceea ce a urmat …. modul în care unii dintre colegii mei au înțeles să se implice în activitatea sindicală m-au făcut să înțeleg, că nu este așa și mulți au venit în organizație, numai pentru interesul personal și nu pentru a slujii interesul general, din care decurge și interesul lor.
Prin numărul mare de membrii ai sindicatului, prin acțiunile de protest desfășurate, prin atitudinea și mesajul transmis de liderii organizației de la nivel central și local, care s-au expus pe ei și familiile lor, chiar dacă unii camarazi nu înțeleg acest lucru, prin tot ce a făcut, face și urmează să facă SCMD, s-a reușit să se dea un semnal de unitate, s-a sensibilizat societatea civilă și nu în ultimul rând deși puterea nu a acceptat dialogul, s-a reușit „ameliorarea” situației prin obligarea guvernanților la luarea unor măsuri de cosmetizare, a situației prin emiterea OUG nr.1 fapt care evident nu rezolvă situația.
Dacă atunci în ianuarie 2011 sindicatul nu ar fi existat și nu am fi ripostat, azi dragi camarazi am fi avut pensiile stabilite prin aplicarea salariului mediu pe economie… adică diminuarea cu 50%. Păcat că nu toți înțelegem acest lucru și mai ales păcat că nu înțelegem că odată precedentul fiind creat, el se poate repetat oricând.
Atitudinea unor camarazi care deși s-au înscris în sindicat, nu împărtășesc valorile acestuia, pasivitatea și neimplicarea în viața de organizație, neparticiparea la ședințe și la activitățile organizației precum și neachitarea obligațiilor financiare (modice de altfel), adică plata cotizației au dus la slăbirea temporară a forței SCMD, fapt dorit și de „dușmanii” din toate mediile. Prin tot ceea ce nu faceți dragi camarazi, contribuiți la slăbirea organizației noastre, intr-un moment decisiv și anume bătălia finală adică CAMPANIA ELECTORALĂ, momentul în care noi împreună cu poporul putem face schimbarea.
Nouă militarilor ne place să credem că prin educația deosebită dobândită și prin sacrificiile pe care munca și viața noastră le impune, suntem o categorie cu spirit civic dezvoltat. Atunci dragi camarazi este timpul să dovedim acest lucru prin fapte și nu prin vorbe.
Pentru liniștea bătrâneților noastre, pentru siguranța zilei de mâine, pentru viitorul copiilor și al nepoților noștri vă rog dragi camarazi să înțelegeți că „trenul care poartă șansa națiunii române” a oprit in gara noastră. Să nu ratăm îmbarcarea.
Deși ar fi multe de spus și de comentat mă opresc aici cu gândurile mele către voi, convins fiind că veți da dovadă de consecvență în a continua ceea ce ați început în ianuarie 2011 când v-ați înscris în SCMD, pentru că la noi militarii consecvența în atitudine înseamnă TĂRIE DE CARACTER.

Cu deosebita considerație,
PRESEDINTELE SCMD Filiala 1 Craiova
Col.(r.)
Ioan Mișu NAON

Ziarul nr.10
miercuri, 28 martie 2012

Punctul de vedere referitor la HG S-1019/2010


PRECIZĂRILE
BIROULUI OPERATIV AL FILIALEI 1 CRAIOVA
(Punctul de vedere)
REFERITOR LA APLICAREA PREVEDERILOR H.G.S-1019/2010 ŢI A ORDINULUI MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE NUMĂRUL MS132  DE PUNERE  ÎN APLICARE A ACESTEI  HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. Hotărârea  de Guvern  nr. S-1019/2010, nu abrogă prevederile H.G. 1294/2001 şi nici articole din această hotărâre, toate prevederile din H.G. 1294/2001, rămân valide.
2. Prin H.G. S-1019/2010 se înlocuieşte  anexa nr.1 la vechea H.G. 1294/2001 "Unităţile şi funcţiile din Ministerul  Apărării  Naţionale  care se încadrează  în condiţii de muncă deosebite,  speciale  şi alte condiţii",  cu noua anexa nr.1 prin care se modifică  aceste condiţii în avantajul  nostru.
3. Ordinul Ministrului Apărării  Naţionale  de aplicare a prevederilor art.7 din H.G. 1294/2001 arată foarte clar la articolul 1 că vechea anexă 1 la H.G. 1294/2001  se înlocuieşte cu noua anexă nr.1 care face parte din prezentul  ordin. La art.2 se spune că ordinal (deci implicit anexa nr.1 nouă)  se aplică de Ia data intrării în vigoare a H.G. 81019/2010 mai precis 01.01.2011.
            Din aceste considerente dragi camarazi, apreciem că prevederile acestui act normativ nou (H.G. S-1019/2010 anexa nr.1 ni se aplică şi nouă începând  cu 01.01.2011, aşa cum de altfel s-a procedat şi cu H.G. 1294/2001).
De ce nu se spune acest lucru şi de ce M.Ap.N. ascunde, este simplu de înţeles astfel:
1. Bugetul M.Ap.N. (de criză) nu poate suporta creşterea  pentru toţi pensionarii;
            2. Se folosesc  de acest act normativ, pentru a aduce pensiile diminuate  la cuantumul  din decembrie  2010, aplicând selectiv schimbarea grupelor de muncă, pentru anumite perioade.            
            3. Ţin sub tăcere H.G. S-1019/2010 pentru a nu fi invocate  prevederile ei la instanţele  de judecată care pe motiv că pensia a revenit la valoarea (cuantumul) iniţial, resping acţiunile  ca fiind rămase fără obiect (lipsa de interes).
4. Dl. Oprea ne mai prosteşte  încă odată folosindu-se de naivitatea  unora.
În concluzie dragi camarazi,  prevederile H.G. S-1019/2010 se aplică şi celor ieşiţi la pensie anterior  aşa cum a fost şi în cazul apariţiei H.G. 1294/2001, timp de patru ani de la data aplicării (01.01.2011), pentru că nu s-a abrogat H.G. 1294.
Dacă nu s-ar aplica tuturor pensionarilor militari ar fi o discriminare.


PRESEDINTELE SCMD Filiala 1 Craiova
Col.(r.)
             loan Mişu NAON                            

luni, 26 martie 2012

Propuneri catre PSD DoljCĂTRE,
DEPARTAMENTUL DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Domnului TOMA ZAHARIA


Propunerile Filialei Craiova a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) în urma videoconferinţei din 08.03.2012, organizată de PSD la care din partea SCMD au participat col.(r) Mircea Dogaru, gl.mr.(r) Constantin Năstase şi col.(r) Valeriu Pricină.

     
I. SUBMINAREA AUTORITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN ACORDAREA GRADELOR MILITARE ŞI PROFESIONALE PE CRITERII POLITICE.
Militarii din garnizoană Craiova salută iniţiativa PSD, (Departamentul de Apărare şi Siguranţă Naţională) de a aduce în dezbaterea societăţii civile, precum şi a celor interesaţi a problemelor legate de reforma instituţiilor din sistemul naţional de apărare, inclusiv sistemul de pensii militare şi apreciază că:
Adevărata criză a societăţii româneşti, ale cărei consecinţe vor fi cel mai greu de depăşit – este criza morală şi de încredere, a cetăţenilor în instituţiile statului, precum şi încrederea în aproapele sau. Cei douăzeci şi doi de ani de rătăcire în “labirintul tranziţiei” au distrus pe lângă economia naţională şi un întreg sistem de valori culturale, educaţionale şi morale dobândit pe parcursul istoriei noastre zbuciumate şi controversate.
Prin politicile practicate în toate domeniile de activitate şi cu masca unei false reforme a statului, actuala putere politică (PDL, UDMR, Minorităţile Naţionale şi adunătura numită U.N.P.R.) a distrus sistemul de valori din educaţie, desfiinţând şcoli şi licee, umilind dascălii prin salarii de mizerie, promovând mediocritatea şi nonvaloarea printr-o politizare excesivă a învăţământului.
Consecinţa acestei practici a fost exprimată de chiar Preşedintele României care a afirmat fără ruşine şi teamă că “şcoala românească produce tâmpiţi” fără aş pune problema din cauza cui.
Lipsa de clarviziune şi a strategiilor pe termen lung în domeniul învăţământului inclusiv a învăţământului militar, promovarea intereselor de grup în înfiinţarea învăţământului privat fără a respecta standardele de calitate în domeniu, politizarea conducerilor instituţiilor de învăţământ şi finanţarea sistemului pe criterii clientelare au dus la slăbirea calităţii actului de învăţământ cu consecinţe deosebit de grave în plan social, economic, dar mai ales moral.
De acest “cancer” nu a scăpat nici sistemul naţional de apărare în care sistemul de învăţământ a suferit mai multe transformări care deşi se doreau a fi un salt calitativ au însemnat regres şi diminuare a calităţii. De la Şcolile militare de ofiţeri de 3 ani, la Institutele Militare( pe  arme şi specialităţi ), la Academiile de Forţe (Terestre, Aeriene, Navale, de Poliţie) cu durata de 4 ani, iar acum înapoi la …Dumnezeu mai ştie ce.
Acestor bâjbâieli, coroborate cu lipsa de consecvenţă în respectarea prevederilor referitoare la evoluţia în cariera stipulată în legile, statutelor profesionale şi în Ghidul Carierei Militare precum şi alterarea şi infestarea corpului de cadre militare pregătite în instituţiile militare de învăţământ cu “personaje” intrate în sistem şi “filiera indirectă”, de fapt o modalitate de promovare a clientelei de partid şi a nepotismului, au condus şi conduc la bulversarea şi schimbarea valorilor din sistem, promovarea mediocrităţii, lipsa de motivare a cadrelor din sistem pentru creşterea pregătirii profesionale, lipsa de atractivitate faţă de cariera militară a celor din afara sistemului, toate cu consecinţe deosebit de grave asupra autorităţii sistemului şi a capacităţii sale de a face fata cerinţelor pentru care fiinţează.
Pentru înlăturarea tuturor disfuncţiilor din sistem, pentru revenirea la un cadru de normalitate întemeiat pe principii şi reguli clare care să confere sistemului calitate şi credibilitate, susţinem cu fermitate Programul de Guvernare al PSD care speram că este şi al alianţei USL “România corectă - România socială”.
Propunerile noastre sunt următoarele:
1. Reaşezarea învăţământului militar pe principii ştiinţifice şi de calitate prin respectarea Standardelor Europene şi NATO în domeniu precum şi integrarea lui în sistemul de învăţământul românesc.
Învăţământul militar superior din sistemul de apărare, siguranţă şi ordine publică să se facă prin “Universitatea Naţională de Apărare” care să cuprindă institute şi facultăţi specifice fiecărei categorii de forţe şi specialităţi militare (aviaţie, marină, artilerie, geniu, informaţii, poliţie, pompieri, jandarmi etc.).
Programa de studiu să includă pe lângă disciplinele de specialitate militară, materii şi cursuri care se predau în facultăţile civile şi care dau suportul ştiinţific al specialităţii militare, în aşa fel încât absolventul să dobândească pe lângă specialitatea militară şi echivalarea în viaţa civilă care la un moment dat să-i permită integrarea lui pe piaţa muncii internă şi externă.
Acest sistem de pregătire este în deplina concordanţă cu evoluţia în cariera militară care este piramidală, oferind posibilitatea sistemului să-i menţină în activitate pe cei mai valoroşi şi în acelaşi timp oferind posibilitatea şi celor plecaţi din sistem să-şi găsească locul în societate fără a nu fi nevoie de cheltuieli suplimentare pentru reconversie profesională.
Prin aplicarea acestui sistem va avea de câştigat în primul rând sistemul militar , care va avea cadre cu un înalt nivel de pregătire şi care îi va păstra în structura pe cei mai valoroşi dintre cei valoroşi, societatea civilă care va avea posibilitatea să integreze specialişti foarte buni, dar şi oameni pregătiţi în spiritual rigorii militare ai onoarei şi demnităţii şi nu în ultimul rând vor beneficia şi absolvenţii care vor avea posibilitatea să le fie recunoscute eforturile depuse pe timpul studiilor şi activităţilor în sistemul militar, fiindu-le recunoscută pregătirea şi expertiza atât în armată, cât şi în societatea civilă.
          2. Menţinerea liceelor militare cu tradiţie în selecţionarea şi pregătirea unor tineri valoroşi care iubesc cariera militară, instituţii care dau şansa la învăţătură şi tinerilor proveniţi din familii modeste fără posibilităţi materiale, tineri dotaţi cu calităţi intelectuale deosebite. Admiterea în toate instituţiile militare de învăţământ să se facă prin examene.
          3. Desfiinţarea filierei indirecte de pătrundere în sistem – eliminarea din rândul cadrelor a celor proveniţi pe această cale astfel: deposedarea de gradul militar, dar păstrarea persoanei în sistem ca specialist până când sistemul îşi pregăteşte specialişti.
4.Gradul militar fiind proprietatea celui care îl poartă să se acorde numai celor care parcurg sistemele militare de învăţământ. Între grad – funcţie – solda şi pensie militară de stat (rentă) să existe o legătură care să ofere persoanei motivare, siguranţă şi prestigiu.
 Nimeni să nu primească nimic fără să merite şi fără să aibă acoperire în pregătire, expertiza, efort depus şi rezultate
5. Stoparea acordării gradelor militare ca şi recompensa politică, anularea şi retragerea gradelor militare pentru cei care le-au dobândit fraudulos prin încălcarea legilor. Redesenarea scării valorilor şi ierarhiei militare. Prin retrogradarea militară cei vizaţi vor fi dezonoraţi şi reaşezaţi acolo unde le este locul în ierarhie şi nu acolo unde s-au cocoţat aducând grave prejudicii de imagine instituţiei militare.
6. Depolitizarea instituţiilor militare şi promovarea în grad şi funcţii numai acelor cu studii militare, calităţi şi expertiză în domeniile în care lucrează.
7. Sancţionarea tuturor acelora care au executat ordine şi dispoziţii ilegale şi care au avansat în grad şi funcţie datorită obedienţei fără de puterea politică şi nu urmare a expertizei profesionale şi a meritelor militare.
8. Întărirea legăturilor dintre forţele active (operaţionale) şi armata de rezervă. Înfiinţarea de unităţi de rezervă cu nuclee de cadre active în care cadrele de rezervă şi militarii rezervişti să-şi perfecţioneze pregătirea profesională. Aceste forţe de rezervă să fie instruite după aceleaşi standarde cu cele active şi să reprezinte asemenea Gărzii Naţionale din SUA o forţă importantă care alături de forţă activă să sporească capacitatea combativă a armatei române.
9. Crearea cadrului legal şi creşterea interesului instituţiilor din administraţia centrală şi locală, pentru integrarea militarilor rezervişti (pensionaţi la vârstă şi anticipat) în activităţile din societate potrivit expertizei şi competentelor profesionale precum şi a experienţei dobândite. Abrogarea urgentă a aberantei legii 329 / 2010.
10. Redarea categoriei socio-profesionale a militarilor, a respectului pe care îl merită, alături de celelalte categorii de cetăţeni din societatea românească.

II. PENSIILE MILITARE – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Revenirea de urgenţă la sistemul ocupaţional de pensii pentru militari şi poliţişti, prin adoptarea unor legi în conformitate cu tradiţia românească, prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale, similar celor din statele UE şi NATO, reprezintă pentru militarii în rezervă, dar şi pentru cei aflaţi în activitate, un deziderat major, o recunoaştere a privaţiunilor şi interdicţiilor la care militarii şi familiile lor sunt supuşi în perioada de activitate, un act de reparaţie morală şi recunoaşterea importantei activităţilor pe care viaţa militară le impune prin angajamentul asumat, prin jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor.
Pensia militară de stat, mai corect renta, sau solda rezervistului, trebuie să fie în concordanţă cu gradul militar la care prin muncă cinstită militarul a ajuns, să reprezinte o recunoaştere a studiilor efectuate, a funcţiilor şi demnităţilor îndeplinite şi nu în ultimul rând a sacrificiilor şi riscurilor asumate în perioada de activitate. Pentru fiecare dintre aceste deziderate trebuie gândite reguli stricte şi corecte de recompensare, în aşa fel încât să se păstreze atât scara ierarhiei militare dar şi contribuţia adusă la dezvoltarea, apărarea şi perpetuarea valorilor naţionale şi internaţionale, în strânsă corelare cu sacrificiile, privaţiunile şi riscurile asumate.
Înlăturarea tuturor anomaliilor şi inechităţilor instituite prin aplicarea unui principiu străin carierei militare, şi anume aşa zisa “contributivitate”, trebuie rezolvate printr-o îmbinare armonioasă a respectării principiului dreptului câştigat, dar şi al celui al neretroactivităţii unei legi noi.
Regula de bază în regândirea şi reaşezarea sistemului de pensii militare pe fundamente conforme cu sistemele occidentale, trebuie să fie:
-         respectarea principiului dreptului câştigat;
-         corelaţia grad militar -  funcţie îndeplinită – responsabilitatea avută în timpul activităţii;
-         privaţiuni, riscuri, interdicţii şi limitări pe care funcţia şi condiţiile de muncă le-au impus;
-         condiţiile de muncă avute în perioada de activitate;
-         calitatea muncii prestate, studii efectuate, (aprecierile şi  decoraţiile primite);
-         misiunile internaţionale la care a participat precum şi angajarea în pregătirea şi susţinerea din ţară a acestor misiuni.
Prin aplicarea riguroasă a acestor reguli şi principii vom putea diferenţia pensiile militare şi vom înlătura toate inechităţile pe care actualul sistem le-a generat, în care un colonel are pensia cât un subofiţer sau maistru-militar.
În scopul menţinerii legăturii dintre corpul cadrelor active şi cel de rezervă şi pentru actualizarea continuă a pensiei cu solda de grad a militarilor activi, trebuie aplicată în continuare regula corelării între pensie şi solda de grad. Militarii nu au nimic în comun cu regula contributivităţii şi corelarea funcţie de punctul de pensie.
  Contributivitatea unui militar nu este la sistemul de asigurări sociale de stat din punct de vedere financiar, ci este mult mai mult contributivitate bazată pe jurământ de credinţă faţă de ţară, de asumare de riscuri şi privaţiuni, de interzicere a unor drepturi, de sacrificii şi limitări atât pentru el cât şi pentru familia lui, mergând până la sacrificiul suprem.

    III. CU PRIVIRE LA ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI
În anul 2011, în domeniul poliţiei rurale, s-a aplicat aşa zisa reformă a lui Traian Igaş, fost Ministru Administraţiei şi Internelor. În locul celor 104 posturi de poliţie comunale în judeţul Dolj, s-au înfiinţat 15 secţii de poliţie rurală care au grupat câte 7-8 comune. Precizăm că de această reorganizare au profitat hoţii. În anul 2011, infracţiunile în mediul rural au crescut în judeţul Dolj cu 15.3% faţă de anul 2010 respectiv de 7.689 la 8.866 fapte infracţionale.
      Evoluţia fenomenului infracţional trebuie urmărită cu atenţie şi în anul 2012. În sediile fostelor secţii de poliţie au rămas şefii de posturi. În cazul în care pleacă în concedii de odihnă, se îmbolnăvesc etc. în comune nu mai rămâne nimeni din partea poliţiei.
       Noua reformă implică un consum mai mare de carburanţi, deoarece autoturismele poliţiei trebuie să se deplaseze de la sediul secţiilor rurale la celelalte localităţi pe care le arondează.
        Ineficienţa activităţilor derulate se datorează şi faptului că poliţiştii planificaţi în patrule nu cunosc teritoriul şi populaţia localităţilor în care s-a produs evenimentul.
        Tot în anul 2011, ca urmare a modificărilor efectuate, 59 de poliţişti din judeţul Dolj au părăsit instituţia.
        Pentru a elimina aceste disfuncţionalităţi, discriminări şi a diminua efortul bugetar, este necesară întreprinderea următoarelor măsuri:
-         amendarea şi modificarea bazei legale în sensul revenirii la sistemul ocupaţional, a pensiilor militare şi menţinerea în plată a drepturilor de pensie cele mai avantajoase determinate pe baza elementelor reale care stau la baza stabilirii acestora;
-         corelarea periodică a drepturilor de pensie a militarilor în rezervă şi în retragere cu drepturile băneşti ale militarilor în activitate;
-         evaluarea cheltuielilor suplimentare efectuate de la bugetul consolidat cu procesul de recalculare – revizuire, în perioada 2010 – 2012, şi imputarea acestora în sarcina vinovaţilor.Preşedintele Filialei 1 Craiova
          Col.ec.(r)
                             Ioan Mişu NAON


Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

sâmbătă, 24 martie 2012

Pichetare in presa


Actualitate
Pedeliştii şi uneperiştii craioveni, colindaţi de veterani cu urări anti-Băsescu
Scris de Nicusor Fota la 22 Mar. ora 15:14 Comentarii
CRAIOVA. Câteva zeci de cadre militare în rezervă au pichetat astăzi sediile PDL şi UNPR din Craiova, în semn de protest împotriva politicii adoptate de guvern cu privire la pensiile militare.
Rezerviştii au ales să nu blocheze traficul auto, pichetând nu sediul filialei judeţene a PDL de pe strada Fraţii Buzeşti, ci pe cel al organizaţiei municipale de pe Lipscani.
Deşi protestul era declarat ca organizatori ca îndreptat împotriva mai marilor guvernului, cadrele militare în rezervă a adoptat însă tot scandările anti-Băsescu.
S-a strigat: “Băsescu e dictator şi urăşte-acest popor”, “Băsescule pân’ la Paşti, ar fi bine să ne laşi” şi “Ţi-ai adus spionul, ca să-ţi aperi tronul”.
După aproximativ o jumătate de oră, protestatarii s-au mutat, cu tot cu jandarmii şi poliţiştii locali care-i însoţeau, în bazarul Craiovei, unde este amplasat sediul UNPR Dolj, pentru încă o repriză de scandări.
Ora de Dolj

Pichetarea în presa locală


Foştii militari, asalt la sediile UNPR şi PDL

Protestatarii au acuzat partidul de guvernământ pentru constituirea unui regim nelegitim, corupt, paramilitar şi antinaţional
193 vizualizări  
Poze Foştii militari, asalt la sediile UNPR şi PDL
Adriana POENARU, Ionela PREDESCU, 23 martie 2012, 12:10
Aproximativ 50 de membri ai Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD), în Rezervă şi Retragere, au protestat ieri la filialele municipale ale celor două partide aflate la putere, PDL şi UNPR.
Timp de aproape două ore, în faţa sediilor de partid ale PDL şi UNPR din Craiova, reprezentanţii SCMD au scandat lozinci antiguvernamentale şi antiprezidenţiale: “A venit vaporul, să plece dictatorul”, “Băsescu e ipocrit, niciodată umilit”, “Ieşi afară, javră ordinară”, “Băsescule, pân’ la Paşti să ne laşi”, “Băsescu e dictator şi urăşte acest popor”, “Ghici, ghicitoarea mea, pân’ la Paşti cine va pleca”. De înţepături nu a scăpat nici preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, care, în accepţiunea manifestanţilor, este un trădător: “Oprea şi ai lui, trădătorii neamului”.

Guvern legitim pentru ieşirea din criză

Participanţii la miting au declarat că prin acest mod de acţiune vor să tragă la răspundere partidul de guvernământ pentru constituirea unui regim nelegitim, corupt, paramilitar şi antinaţional. Aceştia au susţinut că au obţinut, până în prezent, peste 1.200 de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor emise în baza HG nr. 735/2010, acestea fiind considerate nule de drept, deoarece au fost promovate în plină perioadă de suspendare definitivă şi executorie a acestei activităţi cu un nepermis caracter retroactiv. “Acest protest este organizat de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi Retragere, şi de luni întregi noi am făcut un protocol cu dânşii, să ne sprijinim în ceea ce înseamnă protestele care au început încă de anul trecut vizavi de situaţia dezastruoasă în care se află întreg poporul - sindicate, profesori, medici, pensionari. Toţi trăim la limita sărăciei. Noi nădăjduim că până la urmă preşedintele ţării va conştientiza că e nevoie de un guvern legitim, în care să credem cu toţii şi care să găsească soluţii pentru a ieşi din criză şi să fie alegeri anticipate, corecte”, a precizat Petre Nadolu, reprezentant al Blocului Naţional al Revoluţionarilor 1989.

Ediție Specială - 23.03.2012

ZIUA POLIȚIEI ROMÂNE


       La Ceas aniversar  Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova, urează multă sănătate, putere de muncă şi fericire tuturor rezerviștilor polițiști! 
              La mulți ani!”.

Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

ARGINȚII TRĂDĂRII


ARGINȚII  TRĂDĂRII


Iisus a fost vândut pe 30 de arginți. Sfintele scripturi nu precizează moneda în care s-a plătit prețul trădării, dar la acea vreme în Imperiul Roman erau în circulație  denarul, o monedă de argint de mărimea uneia de 10 cenți din zilele noastre, originea a ceea ce este azi un penny pe tărâmul Albionului, sesterțul, o monedă și mai mică de argint ce valora un sfert de denar, și talantul, o unitate de măsură mult mai consistentă, ce făcea vreo 25 de kilograme de metal, nu neapărat aur sau argint. Având în vedere că, realizând gravitatea faptei sale, Iuda a mers la cei ce-l cumpăraseră și le-a aruncat pe jos răsplata actului său, talantul este exclus din start pentru că apostolul n-ar fi putut căra singur și arunca aproape 700 de chile de metal. Presupunem deci că arginții trădării au fost denarii sau sesterții a căror valoare, după cum am văzut, nu era așa mare ca să motiveze suficient și exhaustiv abominabilă ispravă a Iscarioteanului.
Deși au trecut două mii de ani, nici astăzi concetățenii noștri   nu-și vând conștiința pe mai mult. Este de notorietate faptul cumpărării voturilor pe găleți și pufoaice portocalii, zahăr, ulei, făină și ce-o mai fi prin pungile alea.
La începutul lunii septembrie 2011, UNPR-ul, partidul care vrea să impună o nouă clasă politică, după cum singur se lăuda, a promovat o rețeta inedită care a scăzut și mai mult cota la bursa șpăgii electorale. Rețeta UNPR - pâine cu adeziune la uniune – a fost descoperită la biroul lui Corin Romanescu, uneperist de vază din sectorul 5 al capitalei, iar acțiunea s-a desfășurat sub sloganul “Hai cu noi să scăpăm de gunoi!”. De vechii politicieni, adică! Trei pâini primeau amărâții de pensionari din sectorul 5 în schimbul adeziunii de înscriere în UNPR, partid pe care un ziarist inspirat l-a botezat Uniunea Națională a Pupincuriștilor din România, având în vedere modul în care s-a format la vârf și a servit interesele Băsescului.
Deci la atât prețăluiesc greii UNPR-ului conștiința membrilor de rând ai partidului: la contravaloarea a 3 pâini. Nu știu la cât or prețui-o pe cea a foștilor militari pe care i-a momit în rândurile sale, dar cred că nu la mai mult. “Iubesc trădarea, dar urăsc pe trădători”, se spune că ar fi spus cândva un cunoscut personaj istoric. Și e normal să fie așa, de trădători te folosești, dar în sinea ta-i disprețuiești. Pentru că nu are cum să fie altfel. Știi că dacă au trădat odată, ca să le fie lor bine, nimic nu-i împiedică s-o facă și a doua oară. Și nu poți avea încredere în ei. Niște oameni de nimic.
Iar rezerviștii așa-i considera – trădători -  pe cei care, după ce le-au fost alături mult timp, au trecut în tabăra celor care i-au susținut și-i susțin nu doar pe cei care le-au tăiat pensiile (asta ar fi înțeles-o, s-au tăiat și salarii nu doar pensii), ci pe cei care, înainte de ajustare, au dus luni de zile o campanie deșănțată împotriva foștilor militari, umilindu-i, făcându-i nesimțiți, beneficiari de pensii nesimțite, nemeritate - de parcă și le-ar fi dat singuri, precum parlamentarii, - asmuțind populația împotriva lor, ridicând subofițerii împotriva ofițerilor, dezbinându-i, umilindu-i și iarăși umilindu-i. Asta nu poate accepta onoarea lor  de militari. A celor care încă o mai au, bineînțeles, a celor care nu și-au schimbat-o pe un blid de linte!
Spuneam că nu știu la cât le prețuiesc uneperiștii conștiința foștilor militari racolați. Nu la echivalentul a trei pâini, bineînțeles. Dar nici prea mult peste, cred. Nu mă refer aici la Bica și la cei asemenea lui, cu grade și funcții mari, cărora li s-au promis, probabil, locuri eligibile pe liste de parlamentari și consilieri. Ci la militarii de rând. Mi-a ajuns la ureche că un fost coleg de-al meu (al cărui nume amintește de o sculă ciobănească) care se ocupă cu racolarea unor noi membri de partid, le promite acestora că în cazul în care li s-a micșorat pensia, organizația-i trece pe o listă specială pe care o dau direct ministrului de resort și primesc o nouă decizie, favorabilă, sub pretextul că cealaltă a fost greșită. Nu știu dacă e așa, poate e o mică șmecherie, poate treaba e reală. Chestia e că la unii ține. Iar părăsirea foștilor camarazi sărind în barca puterii care-i năpăstuiește, nu din intime convingeri și înalte considerente ideologice ci pentru un blid de linte,  nu trădare se numește? Spune-ți-i altfel, găsiți un nume mai bun, dar eu și alții ca mine așa o numim. Trădare!
Cea mai de notorietate achiziție a uneperiștilor din Craiova, pe baza popularității căreia speră să câștige la alegeri câteva procente peste deja celebrul 1% cu care-i creditează sondajele, reevaluatul Solomon, spunea într-un comunicat remis presei în urmă cu câteva luni (http://www.indiscret.ro/303/actualitate/9539/solomon-se-jur-ca-merge-cu-unpr.html), că vine în acest partid pentru a se alătura unui proiect în care crede și care îl reprezintă. “Mă regăsesc în valorile promovate de UNPR adică interesul național și dialogul social și apreciez inițiativele pe care această formațiune le-a avut în ultimul timp” spunea edilul cu vastă experiență în mânuirea mașinăriei de tocat vorbe și promisiuni electorale. Cât preț pune UNPR-ul  pe dialogul social, una din cele două mari valori pe care se laudă că le promovează, am văzut nu mai departe decât ieri, 22.03.2012.
În aceasta zi, filiala din Craiova a SCMD a organizat pichetarea sediilor din Craiova ale PD-L și UNPR, în semn de protest față de modul în care actuala coaliție de guvernare gestionează treburile statului și resursele acestuia. Ora și locul de desfășurare ale acțiunii au fost anunțate în prealabil în presa locală iar pe canale neoficiale au fost contactați responsabili din cele două formațiuni politice care au fost informați că intenționam să le transmitem câte o scrisoare adresată liderilor naționali ai celor două partide politice. Ni s-a transmis că la sedii va fi cineva care să primească delegația noastră, UNPR-ul     asigurându-ne chiar că vom fi primiți de un fost militar de rang înalt, nu-i dau aici numele pentru a nu strica și mai mult bunele relații pe care      le-am avut cândva.

Acțiunea a început la ora 13, fiind pichetat mai întâi sediul organizației PD-L Craiova din strada Lipscani. Pe fondul sonor al diverselor urări scandate la adresa guvernului și a președintelui Băsescu, de genul “Băsescule pân’la Pasti / Ar fi bine să ne lași!”, delegația noastră a intrat în sediu unde au găsit două secretare, din care una ne-a primit și ne-a înregistrat scrisoarea adresată domnului Emil Boc. Întrebate daca se mai află cineva care să ne asculte doleanțele, au ridicat nepăsătoare din umeri. Lămuriți, am ieșit afară, unde cele câteva zeci de protestatari strigau de-a surda, doar - doar i-o băga cineva în seamă. În afara reprezentanților presei însă, și a trecătorilor, nu i-a auzit nimeni. Cu excepția, poate, a celor din sediul UNPR, aflat nu la prea mare distanță, în pasajul Lipscani, către care ne-am îndreptat peste vreo jumătate de oră, convinși că vom fi primiți de domnul general în rezervă, văduvit și el de fostul grad prin reforma pensiilor promovată de Boc, cu sprijinul indispensabil al acoliților generalului Izmană. 
Pe ușă însă, vorba lui Sucă, lacătul cât plosca. Nu numai că ușa era încuiată, dar era asigurată și cu un grilaj, încuiat de asemenea, precum birourile C.I.-știlor de pe vremuri. Pe ușa trona însă un afiș, în care erau indicate nu mai puțin de patru numere de telefon la care ti se spunea să suni dacă ai treabă în sediu. Pe fondul scandărilor, destul de sonore în gang, “Trădătorii / Trădătorii”, am apelat pe rând fiecare dintre cele patru numere afișate. 
Din faptul că, cu toate insistențele mele, nu a răspuns nimeni la niciunul din cele patru numere formate, precum și din rânjetele etalate cu satisfacție de jandarmii aflați în dispozitiv cu mult înainte de sosirea noastră, am presupus că reprezentanții uneperiștilor se aflau în sediu dar nu mai voiau să ne primească. Acesta să fie, oare, dialogul social că valoare promovată de UNPR, după cum arăta Solomon în comunicatul său? Ori uneperiștii craioveni s-au speriat de ecoul scandărilor auzite dinspre sediul partenerilor de guvernare, s-au încuiat înăuntru și s-au vârât sub masă, precum Conu Leonida, crezând că vine “rivoluția”? Nu de alta, dar asta  ar însemna că formațiunea căreia i s-a consacrat deja în presă renumele de partid al trădătorilor,  deși cvasi–militarizată, are în rândurile sale și un număr neprecizat de lași.

         23.03.2012                                                              Iancu BÂȚĂjoi, 22 martie 2012

Scrisoare deschisă Preşedintelui UNPR


CĂTRE  PREŞEDINTELE  U.N.P.R.,
DOMNUL  Gabriel OPREA

Militarii în rezervă şi în retragere din judeţul Dolj, membrii ai “Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere” şi ai “Asociaţiei Militarilor Proconcordia“, organizaţii care fac parte din “CONSILIUL NAŢIONAL AL SOCIETĂŢII CIVILE”, îşi exprimă îngrijorarea faţă de modul în care actuala coaliţie de guvernare – PDL, UDMR, UNPR şi Minorităţile Naţionale gestionează treburile Statului Român şi resursele acestuia, precum şi modul iresponsabil şi defectuos în care apară interesul naţional, interesele cetăţeanului român, democraţia şi statul de drept.
Conştienţi şi convinşi fiind că actuala putere nu mai reprezintă interesul naţional şi nu se mai afla în slujba naţiunii române, prin măsurile luate dovedindu-şi incompetenţa şi incapacitatea în găsirea soluţiilor economice şi politice de care ţara are nevoie pentru redresarea din punct de vedere economico – financiar şi al climatului social, categoria socio–profesională a militarilor, oameni aflaţi sub jurământ de credinţă faţă de poporul român vă solicită ca în numele democraţiei şi al obligaţiilor care vă revin ca putere investită, să conştientizaţi faptul că aţi pierdut susţinerea populară şi nu mai puteţi conduce în mod discreţionar şi nedemocratic destinele societăţii româneşti şi să acceptaţi organizarea de alegeri anticipate – libere, corecte şi democratice pentru a da ţării un Parlament şi un Guvern legitim în măsură să asigure respectarea următoarelor drepturi cuprinse în  platforma civică:

1) Dreptul inalienabil şi neîngrădit la muncă decentă, fapt ce presupune:
(a) Locuri de muncă garantate, indiferent de vârstă, persoanelor majore, prin contracte colective şi individuale.
(b) Libertatea alegerii locului de muncă.
(c) Salarii decente.
(d) Protecţie socială.
(e) Dialog social.
(f)  Pensii decente.
(g) Alocaţii pentru copii.
(h) Ajutoare sociale pentru persoane cu dizabilităţi.
2) Dreptul inalienabil şi nerestricţionat al cetăţeanului la proprietate mobilă, imobilă şi de calitate (grad militar, titlu ştiinţific, pensie dobândită, drept de autor sau proprietate intelectuala etc.).
3) Dreptul inalienabil de proprietate al naţiunii române asupra solului, subsolului, apelor, spaţiului maritim şi aerian românesc.
4) Dreptul la sănătate fapt ce presupune refacerea reţelei de spitale şi unităţi medicale de stat, a producţiei farmaceutice româneşti şi interzicerea desfiinţării Institutului Cantacuzino.
5) Dreptul la educaţie prin reforma învăţământului în interesul imediat şi de perspectivă al naţiunii române, cu interzicerea strictă a politizării acestuia.
6) Dreptul la justiţie obiectivă prin interzicerea amestecului Executivului şi politizarea actului de justiţie, desfiinţarea structurilor de poliţie politică de tip stalinist şi a instrumentelor politice tip Curtea Constituţională, A.N.I., D.N.A., C.N.S.A.S. etc.
7) Dreptul la cultură românească şi europeană, prin depolitizarea culturii şi desfiinţarea instrumentelor de tip stalinist gen C.N.A. şi I.C.R..
8) Dreptul la siguranţă naţională, prin refacerea şi depolitizarea completă a structurilor militare, de ordine publică, siguranţă naţională, penitenciare şi reinvestirea în producţia românească de apărare.
9) Dreptul inalienabil al naţiunii române la un stat social, ca expresie a voinţei şi intereselor cetăţenilor.
10)              Dreptul la un guvern responsabil în faţa naţiunii.
11)              Dreptul la reprezentare parlamentară corectă prin anularea restricţiilor de tip poliţie politică şi “lustraţiilor”, a actualului sistem electoral ticălos şi interzicerea migraţiei parlamentare.
12)              Dreptul cetăţenilor de a declanşa procedura de suspendare a Preşedintelui prin depunerea unui milion de semnături.Aşa să ne ajute Dumnezeu!


               BIROUL OPERATIV                                                      COMITETUL DIRECTOR AL
     AL FILIALEI 1 CRAIOVA A SCMD                                     ASOCIAŢIEI MILITARILOR
“PROCONCORDIA”                     
     Col.(r.)                                                                                       Col.(r.)
                  Ioan Mişu NAON                                                                           Dumitru ILIESCU