luni, 26 martie 2012

Propuneri catre PSD DoljCĂTRE,
DEPARTAMENTUL DE ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI

Domnului TOMA ZAHARIA


Propunerile Filialei Craiova a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) în urma videoconferinţei din 08.03.2012, organizată de PSD la care din partea SCMD au participat col.(r) Mircea Dogaru, gl.mr.(r) Constantin Năstase şi col.(r) Valeriu Pricină.

     
I. SUBMINAREA AUTORITĂŢII INSTITUŢIONALE PRIN ACORDAREA GRADELOR MILITARE ŞI PROFESIONALE PE CRITERII POLITICE.
Militarii din garnizoană Craiova salută iniţiativa PSD, (Departamentul de Apărare şi Siguranţă Naţională) de a aduce în dezbaterea societăţii civile, precum şi a celor interesaţi a problemelor legate de reforma instituţiilor din sistemul naţional de apărare, inclusiv sistemul de pensii militare şi apreciază că:
Adevărata criză a societăţii româneşti, ale cărei consecinţe vor fi cel mai greu de depăşit – este criza morală şi de încredere, a cetăţenilor în instituţiile statului, precum şi încrederea în aproapele sau. Cei douăzeci şi doi de ani de rătăcire în “labirintul tranziţiei” au distrus pe lângă economia naţională şi un întreg sistem de valori culturale, educaţionale şi morale dobândit pe parcursul istoriei noastre zbuciumate şi controversate.
Prin politicile practicate în toate domeniile de activitate şi cu masca unei false reforme a statului, actuala putere politică (PDL, UDMR, Minorităţile Naţionale şi adunătura numită U.N.P.R.) a distrus sistemul de valori din educaţie, desfiinţând şcoli şi licee, umilind dascălii prin salarii de mizerie, promovând mediocritatea şi nonvaloarea printr-o politizare excesivă a învăţământului.
Consecinţa acestei practici a fost exprimată de chiar Preşedintele României care a afirmat fără ruşine şi teamă că “şcoala românească produce tâmpiţi” fără aş pune problema din cauza cui.
Lipsa de clarviziune şi a strategiilor pe termen lung în domeniul învăţământului inclusiv a învăţământului militar, promovarea intereselor de grup în înfiinţarea învăţământului privat fără a respecta standardele de calitate în domeniu, politizarea conducerilor instituţiilor de învăţământ şi finanţarea sistemului pe criterii clientelare au dus la slăbirea calităţii actului de învăţământ cu consecinţe deosebit de grave în plan social, economic, dar mai ales moral.
De acest “cancer” nu a scăpat nici sistemul naţional de apărare în care sistemul de învăţământ a suferit mai multe transformări care deşi se doreau a fi un salt calitativ au însemnat regres şi diminuare a calităţii. De la Şcolile militare de ofiţeri de 3 ani, la Institutele Militare( pe  arme şi specialităţi ), la Academiile de Forţe (Terestre, Aeriene, Navale, de Poliţie) cu durata de 4 ani, iar acum înapoi la …Dumnezeu mai ştie ce.
Acestor bâjbâieli, coroborate cu lipsa de consecvenţă în respectarea prevederilor referitoare la evoluţia în cariera stipulată în legile, statutelor profesionale şi în Ghidul Carierei Militare precum şi alterarea şi infestarea corpului de cadre militare pregătite în instituţiile militare de învăţământ cu “personaje” intrate în sistem şi “filiera indirectă”, de fapt o modalitate de promovare a clientelei de partid şi a nepotismului, au condus şi conduc la bulversarea şi schimbarea valorilor din sistem, promovarea mediocrităţii, lipsa de motivare a cadrelor din sistem pentru creşterea pregătirii profesionale, lipsa de atractivitate faţă de cariera militară a celor din afara sistemului, toate cu consecinţe deosebit de grave asupra autorităţii sistemului şi a capacităţii sale de a face fata cerinţelor pentru care fiinţează.
Pentru înlăturarea tuturor disfuncţiilor din sistem, pentru revenirea la un cadru de normalitate întemeiat pe principii şi reguli clare care să confere sistemului calitate şi credibilitate, susţinem cu fermitate Programul de Guvernare al PSD care speram că este şi al alianţei USL “România corectă - România socială”.
Propunerile noastre sunt următoarele:
1. Reaşezarea învăţământului militar pe principii ştiinţifice şi de calitate prin respectarea Standardelor Europene şi NATO în domeniu precum şi integrarea lui în sistemul de învăţământul românesc.
Învăţământul militar superior din sistemul de apărare, siguranţă şi ordine publică să se facă prin “Universitatea Naţională de Apărare” care să cuprindă institute şi facultăţi specifice fiecărei categorii de forţe şi specialităţi militare (aviaţie, marină, artilerie, geniu, informaţii, poliţie, pompieri, jandarmi etc.).
Programa de studiu să includă pe lângă disciplinele de specialitate militară, materii şi cursuri care se predau în facultăţile civile şi care dau suportul ştiinţific al specialităţii militare, în aşa fel încât absolventul să dobândească pe lângă specialitatea militară şi echivalarea în viaţa civilă care la un moment dat să-i permită integrarea lui pe piaţa muncii internă şi externă.
Acest sistem de pregătire este în deplina concordanţă cu evoluţia în cariera militară care este piramidală, oferind posibilitatea sistemului să-i menţină în activitate pe cei mai valoroşi şi în acelaşi timp oferind posibilitatea şi celor plecaţi din sistem să-şi găsească locul în societate fără a nu fi nevoie de cheltuieli suplimentare pentru reconversie profesională.
Prin aplicarea acestui sistem va avea de câştigat în primul rând sistemul militar , care va avea cadre cu un înalt nivel de pregătire şi care îi va păstra în structura pe cei mai valoroşi dintre cei valoroşi, societatea civilă care va avea posibilitatea să integreze specialişti foarte buni, dar şi oameni pregătiţi în spiritual rigorii militare ai onoarei şi demnităţii şi nu în ultimul rând vor beneficia şi absolvenţii care vor avea posibilitatea să le fie recunoscute eforturile depuse pe timpul studiilor şi activităţilor în sistemul militar, fiindu-le recunoscută pregătirea şi expertiza atât în armată, cât şi în societatea civilă.
          2. Menţinerea liceelor militare cu tradiţie în selecţionarea şi pregătirea unor tineri valoroşi care iubesc cariera militară, instituţii care dau şansa la învăţătură şi tinerilor proveniţi din familii modeste fără posibilităţi materiale, tineri dotaţi cu calităţi intelectuale deosebite. Admiterea în toate instituţiile militare de învăţământ să se facă prin examene.
          3. Desfiinţarea filierei indirecte de pătrundere în sistem – eliminarea din rândul cadrelor a celor proveniţi pe această cale astfel: deposedarea de gradul militar, dar păstrarea persoanei în sistem ca specialist până când sistemul îşi pregăteşte specialişti.
4.Gradul militar fiind proprietatea celui care îl poartă să se acorde numai celor care parcurg sistemele militare de învăţământ. Între grad – funcţie – solda şi pensie militară de stat (rentă) să existe o legătură care să ofere persoanei motivare, siguranţă şi prestigiu.
 Nimeni să nu primească nimic fără să merite şi fără să aibă acoperire în pregătire, expertiza, efort depus şi rezultate
5. Stoparea acordării gradelor militare ca şi recompensa politică, anularea şi retragerea gradelor militare pentru cei care le-au dobândit fraudulos prin încălcarea legilor. Redesenarea scării valorilor şi ierarhiei militare. Prin retrogradarea militară cei vizaţi vor fi dezonoraţi şi reaşezaţi acolo unde le este locul în ierarhie şi nu acolo unde s-au cocoţat aducând grave prejudicii de imagine instituţiei militare.
6. Depolitizarea instituţiilor militare şi promovarea în grad şi funcţii numai acelor cu studii militare, calităţi şi expertiză în domeniile în care lucrează.
7. Sancţionarea tuturor acelora care au executat ordine şi dispoziţii ilegale şi care au avansat în grad şi funcţie datorită obedienţei fără de puterea politică şi nu urmare a expertizei profesionale şi a meritelor militare.
8. Întărirea legăturilor dintre forţele active (operaţionale) şi armata de rezervă. Înfiinţarea de unităţi de rezervă cu nuclee de cadre active în care cadrele de rezervă şi militarii rezervişti să-şi perfecţioneze pregătirea profesională. Aceste forţe de rezervă să fie instruite după aceleaşi standarde cu cele active şi să reprezinte asemenea Gărzii Naţionale din SUA o forţă importantă care alături de forţă activă să sporească capacitatea combativă a armatei române.
9. Crearea cadrului legal şi creşterea interesului instituţiilor din administraţia centrală şi locală, pentru integrarea militarilor rezervişti (pensionaţi la vârstă şi anticipat) în activităţile din societate potrivit expertizei şi competentelor profesionale precum şi a experienţei dobândite. Abrogarea urgentă a aberantei legii 329 / 2010.
10. Redarea categoriei socio-profesionale a militarilor, a respectului pe care îl merită, alături de celelalte categorii de cetăţeni din societatea românească.

II. PENSIILE MILITARE – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR
Revenirea de urgenţă la sistemul ocupaţional de pensii pentru militari şi poliţişti, prin adoptarea unor legi în conformitate cu tradiţia românească, prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale, similar celor din statele UE şi NATO, reprezintă pentru militarii în rezervă, dar şi pentru cei aflaţi în activitate, un deziderat major, o recunoaştere a privaţiunilor şi interdicţiilor la care militarii şi familiile lor sunt supuşi în perioada de activitate, un act de reparaţie morală şi recunoaşterea importantei activităţilor pe care viaţa militară le impune prin angajamentul asumat, prin jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor.
Pensia militară de stat, mai corect renta, sau solda rezervistului, trebuie să fie în concordanţă cu gradul militar la care prin muncă cinstită militarul a ajuns, să reprezinte o recunoaştere a studiilor efectuate, a funcţiilor şi demnităţilor îndeplinite şi nu în ultimul rând a sacrificiilor şi riscurilor asumate în perioada de activitate. Pentru fiecare dintre aceste deziderate trebuie gândite reguli stricte şi corecte de recompensare, în aşa fel încât să se păstreze atât scara ierarhiei militare dar şi contribuţia adusă la dezvoltarea, apărarea şi perpetuarea valorilor naţionale şi internaţionale, în strânsă corelare cu sacrificiile, privaţiunile şi riscurile asumate.
Înlăturarea tuturor anomaliilor şi inechităţilor instituite prin aplicarea unui principiu străin carierei militare, şi anume aşa zisa “contributivitate”, trebuie rezolvate printr-o îmbinare armonioasă a respectării principiului dreptului câştigat, dar şi al celui al neretroactivităţii unei legi noi.
Regula de bază în regândirea şi reaşezarea sistemului de pensii militare pe fundamente conforme cu sistemele occidentale, trebuie să fie:
-         respectarea principiului dreptului câştigat;
-         corelaţia grad militar -  funcţie îndeplinită – responsabilitatea avută în timpul activităţii;
-         privaţiuni, riscuri, interdicţii şi limitări pe care funcţia şi condiţiile de muncă le-au impus;
-         condiţiile de muncă avute în perioada de activitate;
-         calitatea muncii prestate, studii efectuate, (aprecierile şi  decoraţiile primite);
-         misiunile internaţionale la care a participat precum şi angajarea în pregătirea şi susţinerea din ţară a acestor misiuni.
Prin aplicarea riguroasă a acestor reguli şi principii vom putea diferenţia pensiile militare şi vom înlătura toate inechităţile pe care actualul sistem le-a generat, în care un colonel are pensia cât un subofiţer sau maistru-militar.
În scopul menţinerii legăturii dintre corpul cadrelor active şi cel de rezervă şi pentru actualizarea continuă a pensiei cu solda de grad a militarilor activi, trebuie aplicată în continuare regula corelării între pensie şi solda de grad. Militarii nu au nimic în comun cu regula contributivităţii şi corelarea funcţie de punctul de pensie.
  Contributivitatea unui militar nu este la sistemul de asigurări sociale de stat din punct de vedere financiar, ci este mult mai mult contributivitate bazată pe jurământ de credinţă faţă de ţară, de asumare de riscuri şi privaţiuni, de interzicere a unor drepturi, de sacrificii şi limitări atât pentru el cât şi pentru familia lui, mergând până la sacrificiul suprem.

    III. CU PRIVIRE LA ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA CETĂŢEANULUI
În anul 2011, în domeniul poliţiei rurale, s-a aplicat aşa zisa reformă a lui Traian Igaş, fost Ministru Administraţiei şi Internelor. În locul celor 104 posturi de poliţie comunale în judeţul Dolj, s-au înfiinţat 15 secţii de poliţie rurală care au grupat câte 7-8 comune. Precizăm că de această reorganizare au profitat hoţii. În anul 2011, infracţiunile în mediul rural au crescut în judeţul Dolj cu 15.3% faţă de anul 2010 respectiv de 7.689 la 8.866 fapte infracţionale.
      Evoluţia fenomenului infracţional trebuie urmărită cu atenţie şi în anul 2012. În sediile fostelor secţii de poliţie au rămas şefii de posturi. În cazul în care pleacă în concedii de odihnă, se îmbolnăvesc etc. în comune nu mai rămâne nimeni din partea poliţiei.
       Noua reformă implică un consum mai mare de carburanţi, deoarece autoturismele poliţiei trebuie să se deplaseze de la sediul secţiilor rurale la celelalte localităţi pe care le arondează.
        Ineficienţa activităţilor derulate se datorează şi faptului că poliţiştii planificaţi în patrule nu cunosc teritoriul şi populaţia localităţilor în care s-a produs evenimentul.
        Tot în anul 2011, ca urmare a modificărilor efectuate, 59 de poliţişti din judeţul Dolj au părăsit instituţia.
        Pentru a elimina aceste disfuncţionalităţi, discriminări şi a diminua efortul bugetar, este necesară întreprinderea următoarelor măsuri:
-         amendarea şi modificarea bazei legale în sensul revenirii la sistemul ocupaţional, a pensiilor militare şi menţinerea în plată a drepturilor de pensie cele mai avantajoase determinate pe baza elementelor reale care stau la baza stabilirii acestora;
-         corelarea periodică a drepturilor de pensie a militarilor în rezervă şi în retragere cu drepturile băneşti ale militarilor în activitate;
-         evaluarea cheltuielilor suplimentare efectuate de la bugetul consolidat cu procesul de recalculare – revizuire, în perioada 2010 – 2012, şi imputarea acestora în sarcina vinovaţilor.Preşedintele Filialei 1 Craiova
          Col.ec.(r)
                             Ioan Mişu NAON


Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova