miercuri, 28 martie 2012

Punctul de vedere referitor la HG S-1019/2010


PRECIZĂRILE
BIROULUI OPERATIV AL FILIALEI 1 CRAIOVA
(Punctul de vedere)
REFERITOR LA APLICAREA PREVEDERILOR H.G.S-1019/2010 ŢI A ORDINULUI MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE NUMĂRUL MS132  DE PUNERE  ÎN APLICARE A ACESTEI  HOTĂRÂRI DE GUVERN

1. Hotărârea  de Guvern  nr. S-1019/2010, nu abrogă prevederile H.G. 1294/2001 şi nici articole din această hotărâre, toate prevederile din H.G. 1294/2001, rămân valide.
2. Prin H.G. S-1019/2010 se înlocuieşte  anexa nr.1 la vechea H.G. 1294/2001 "Unităţile şi funcţiile din Ministerul  Apărării  Naţionale  care se încadrează  în condiţii de muncă deosebite,  speciale  şi alte condiţii",  cu noua anexa nr.1 prin care se modifică  aceste condiţii în avantajul  nostru.
3. Ordinul Ministrului Apărării  Naţionale  de aplicare a prevederilor art.7 din H.G. 1294/2001 arată foarte clar la articolul 1 că vechea anexă 1 la H.G. 1294/2001  se înlocuieşte cu noua anexă nr.1 care face parte din prezentul  ordin. La art.2 se spune că ordinal (deci implicit anexa nr.1 nouă)  se aplică de Ia data intrării în vigoare a H.G. 81019/2010 mai precis 01.01.2011.
            Din aceste considerente dragi camarazi, apreciem că prevederile acestui act normativ nou (H.G. S-1019/2010 anexa nr.1 ni se aplică şi nouă începând  cu 01.01.2011, aşa cum de altfel s-a procedat şi cu H.G. 1294/2001).
De ce nu se spune acest lucru şi de ce M.Ap.N. ascunde, este simplu de înţeles astfel:
1. Bugetul M.Ap.N. (de criză) nu poate suporta creşterea  pentru toţi pensionarii;
            2. Se folosesc  de acest act normativ, pentru a aduce pensiile diminuate  la cuantumul  din decembrie  2010, aplicând selectiv schimbarea grupelor de muncă, pentru anumite perioade.            
            3. Ţin sub tăcere H.G. S-1019/2010 pentru a nu fi invocate  prevederile ei la instanţele  de judecată care pe motiv că pensia a revenit la valoarea (cuantumul) iniţial, resping acţiunile  ca fiind rămase fără obiect (lipsa de interes).
4. Dl. Oprea ne mai prosteşte  încă odată folosindu-se de naivitatea  unora.
În concluzie dragi camarazi,  prevederile H.G. S-1019/2010 se aplică şi celor ieşiţi la pensie anterior  aşa cum a fost şi în cazul apariţiei H.G. 1294/2001, timp de patru ani de la data aplicării (01.01.2011), pentru că nu s-a abrogat H.G. 1294.
Dacă nu s-ar aplica tuturor pensionarilor militari ar fi o discriminare.


PRESEDINTELE SCMD Filiala 1 Craiova
Col.(r.)
             loan Mişu NAON