vineri, 27 mai 2011

ADUNARE GENERALĂ

         Informăm şi pe această cale că: JOI 02.06.2011 va avea loc ADUNAREA GENERALĂ a FILIALEI 1 CRAIOVA la ora 14.00 în AULA BUIA a FACULTĂŢII DE AGRONOMIE.

Ordinea de zi a adunării generale este următoarea:
 
1. Activităţi desfăşurate de SCMD Filiala 1 Craiova în perioada aprilie-mai 2011;

2. Strategia SCMD Filiala 1 Craiova pentru reprezentarea în instanţă a membrilor SCMD;

3. Prezentarea propunerii de acord de colaborare între Filiala Craiova a SCMD şi Uniunea Social Liberală Dolj;

4. Decernarea diplomelor de excelenţă şi a insemnelor de membru de onoare domnilor Radu Tudor şi Valentin Stan.

 
La adunare participă în calitate de invitaţi:

1. Col. (r) Dr. Mircea Dogaru – Preşedintele SCMD;
2. Col. (r) Marian Tudor – Vicepreşedinte SCMD;
3. Reprezentanţi din structurile locale si centrale ale USL;
4. Dna. Irina Cristiana Anghel – Membru de onoare al SCMD Craiova.


 

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 CRAIOVA

luni, 23 mai 2011

Ziarul SCMD Filiala Craiova nr.2

          Prin grija dlui. Plt.maj.(r) Valentin Dobre a apărut şi nr. 2, la mai multe numere înainte
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

joi, 19 mai 2011

ATENTIONARERestanţierii la plata cotizaţiei sunt rugaţi să achite ,,URGENT,, cotizaţiile pentru anul 2011.


Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

COMUNICAT      În după-amiaza zilei de 18.05.2011 şi în dimineaţa zilei de 19.05.2011, la Craiova au continuat întâlnirile dintre Biroul Operativ al Filialei Dolj a SCMD şi partidele care compun USL, respectiv PNL Filiala Dolj şi PC Filiala Dolj.
     La întâlnirea cu membrii PNL Dolj au participat dl. Deputat Ionuţ STROE, dl. Pavel BADEA, candidat din partea PNL la Primăria Craiova, dl. Silviu DUMITRU, fost Prefect al judeţului Dolj, vicepreşedinţi şi membrii din Biroul Judeţean PNL.
   În cadrul dezbaterilor purtate pe marginea PROPUNERILOR FILIALEI DOLJ A SCMD o atenţie deosebită a fost acordată punctelor de vedere referitoare la DREPTUL MILITARILOR la o pensie ocupaţională în care să li se recunoască atât CONTRIBUŢIA LA BUGETUL STATULUI în decursul carierei dar şi dreptul la o justă şi echitabilă COMPENSARE a privaţiunilor, constrângerilor, limitărilor şi interdicţiilor pe care cariera militară le presupune. Ambele părţi au căzut de acord asupra faptului că actuala lege a pensiilor ca de altfel şi vechea lege nu reflecta decât parţial efortul făcut de militari în carieră şi au considerat că este necesară o dezbatere amplă pentru realizarea unui PROIECT DE LEGE care să recunoască militarilor atât contribuţiile băneşti dar mai ales contribuţiile şi sacrificiile de ordin intelectual, psihic şi fizice care viaţa militară şi rigorile ei o presupun. Discuţia a rămas deschisă.
      Referitor la importanţa SCMD în viaţa militarilor rezervişti s-a căzut de acord asupra faptului că acesta şi-a câştigat în foarte scurt timp prin acţiunile şi poziţiile adoptate ROLUL DE ORGANIZAŢIE REPREZENTATIVĂ CARE LUPTĂ PENTRU DREPTURILE MILITARILOR, VALOARILE ŞI SIMBOLURILE NAŢIONALE, APĂRAREA DEMOCRAŢIEI CONSTITUŢIONALE ŞI A STATULUI DE DREPT.
      S-a convenit continuarea discuţiilor pentru respectarea PROTOCOLULUI ce va fi semnat.
 
       În aceeaşi notă de colaborare şi transparenţă s-au purtat discuţii şi cu reprezentanţii PC – Filiala Dolj. La întâlnire au participat din partea PC – Preşedintele Daniel CONSTANTIN iar din partea PC Filiala Dolj, dl. Preşedinte Iulian BUCUR şi membrii din conducerea filialei. Prezenţa la întâlnire a dl. Daniel CONSTANTIN şi punctele de vedere exprimate în cadrul discuţiilor au făcut posibile identificarea şi stabilirea unor puncte comune de vedere asupra problemelor cu care se confruntă societatea românească dar şi categoria socio-profesională a militarilor.
       Discuţiile s-au desfăşurat într-o atmosferă lucrativă de încredere reciprocă.

Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

vineri, 13 mai 2011

PROTEST ÎNAINTAT PDL-ULUI DOLJ

PROTEST


PENTRU LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, ONOARE ŞI


DEMNITATE


         Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere, organizaţie democratică cu profund caracter patriotic şi naţional care reuneşte în rândurile sale militari rezervişti de toate gradele precum şi urmaşi ai acestora:

  • în numele eroilor şi martirilor neamului românesc care s-au sacrificat pentru poporul lor şi pentru hotarele gliei străbune,
  • în numele tineretului căruia sub pretextul „ Reformei” i-aţi confiscat dreptul la învăţătură, muncă şi trai decent în ţara lor,
  • în numele mamelor umilite şi batjocorite din tinereţe şi până la bătrâneţe, cărora le-aţi răpit dreptul de a fi lângă pruncii lor în primii ani din viaţa lor,
  • în numele intelectualităţii şi al elitelor societăţii, medici, profesori, ingineri, cercetători, savanţi pe care după ce i-aţi umilit şi înjosit prin aberantele legi asumate îi îndrumaţi acum să plece în lumea largă,
  • în numele ţăranilor cu ogor dar fără ajutor care nu îşi pot munci bucata de pământ dar şi al muncitorilor fără de fabrici şi uzine,
  • în numele bătrânilor cei fără de medicamente, hrană, asistenţă medicală şi socială condamnaţi de voi la moarte,
  • în numele soldatului - cetăţean iubitor de patrie şi popor pe care îl umiliţi, dezonoraţi şi înjosiţi, dar cu ale căror fapte de glorie şi sacrificii nu vă sfiiţi a vă lăuda şi împăuna în discursurile voastre demagoge,
  • în numele întregului popor român care vă tolerează incompetenţa, hoţia, făţărnicia şi ipocrizia, dar mai ales în numele credinţei noastre în Bunul Dumnezeu vă cerem:
1. Să puneţi urgent capăt aşa zisei „Opere” de reformare a statului român şi a societăţii româneşti prin care aţi reuşit să distrugeţi valorile neamului, să bulversaţi şi să inversaţi scala valorilor prin marginalizarea elitelor şi promovarea mediocrităţii, să învrăjbiţi categoriile socio-profesionale, să distrugeţi economia prin dilentatism şi nepricepere, aruncând populaţia în sărăcie şi deznădejde, încurajând nemunca şi corupţia, izolând statul român de familia statelor europene democrate.
 2. Să stopaţi imediat practicile de politizare a instituţiilor statului administraţie, servicii secrete, poliţie, armată, învăţământ, sănătate, dar mai ales justiţia.
 3. Să încetaţi imediat acţiunile de confiscare a libertăţilor cetăţeneşti şi a democraţiei, lăsând cetăţeanului libertatea de a se informa, de a vota în concordanţă cu interesele şi convingerile sale, de a-şi manifesta nemulţumirile, convingerile şi opiniile în mod liber fără teama de a suferii unele constrângeri. 
 4. Să încetaţi a mai cultiva germenii periculoşi ai cultului personalităţii şi al rolului de conducător providenţial care sunt primii paşi spre dictatură şi totalitarism, să respectaţi regulile democraţiei şi instituţiile statului în conformitate cu principiul separărilor puterilor.
 5. Să respectaţi Parlamentul României şi rolul său de garant al democraţiei şi să puneţi urgent capăt practicilor imorale, ilegale şi abuzive din această instituţie, să-i redaţi rolul de legiferator pe care în mod abuziv l-aţi transferat guvernului.
 6. Să decuplaţi clientela politică de la izvorul banului public (european sau autonom).
 7. Prin politicile şi măsurile pe care le promovaţi să încurajaţi şi să plătiţi în România – inteligenţa şi profesionalismul precum şi munca cinstită. Să daţi urgent afară din guvern, ministere, deconcentrate incompetenţii de partid pe care i-aţi promovat în mod abuziv, hoţi şi corupţi care cotizează la organizaţia de partid şi pe cei care vă faceţi că nu îi vedeţi.
 8. Să încurajaţi economia de piaţă prin crearea condiţiilor de concurenţă loială printr-un cadru legislativ şi fiscal atractiv urmărind încurajarea micilor întreprinzători autohtoni dar şi atragerea investitorilor străini.
 9. Să nu mai încurajaţi plecarea din ţară a tinerilor şi a specialiştilor pentru educaţia cărora „NOI” contribuabilul român am plătit. Sa le acordaţi pe lângă salariu decent şi alte facilităţi pentru construcţii de locuinţe, afaceri, scutirea de taxe şi impozite pe anumite perioade etc.).
 10. Să găsiţi soluţii pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii pentru a nu mai fi „nevoiţi” să micşoraţi pensiile “Vinovaţilor” fără vină.


PREŞEDINTELE Filialei DOLJ a SCMD


Col. (r.)


              IOAN MIŞU NAON


marți, 10 mai 2011

Alta stea a apusÎn al cui război?

Azi, marţi 10.05.2011, pe frontul împotriva terorismului încă o victimă în Afganistan.


Caporalul Cătălin Ionel Marinescu din Batalionul 26 Infanterie "Neagoe Basarab" a murit, în timpul desfăşurării unei misiuni de patrulare pe autostrada A1, militarul executa cercetarea terestră a unui obiectiv, în provincia Zabul din Afganistan.

Pe această cale membrii Filialei 1 Craiova îşi exprimă profundul regret şi sunt alături de familia îndurerată.

Dumnezeu să-l odihnească în armata celor drepţi! 
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

luni, 9 mai 2011

Comunicat

SCMD Filiala Dolj se solidarizează cu sindicatele poliţiştilor, lucrătorilor contractuali din MAI, vameşilor, poliţiştilor de frontieră şi lucrătorilor din penitenciare şi a familiilor acestora, în faţa ofensivei guvernului servil puterilor străine împotriva lor. Îi vom sprijini pe colegii noştri activi în toate demersurile pe care le vor intreprinde, împotriva ciumei portocalii iar noi suntem pregătiţi să-i primim alături de noi pe cei disponibilizaţi pentru a continua lupta.Biroul operativ al Filialei 1 Craiova

Program de lucru

Incepând de luni, 09.05.2011, programul de lucru cu publicul este:

     - SECRETARIAT
           - înscrieri
           - evidenta
           - relaţii
             - LUNI - JOI orele 14 - 17
             - VINERI      orele 09 - 12
           - Tel: 0351/43.14.74, 0351/43.13.84, 0770/10.64.36


    - JURIDIC
           - asistenţă juridică
           - restituiri diferenţe onorariu avocat
             - MARŢI şi JOI orele 14 - 16
           - Tel: 0766/66.54.36


Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

duminică, 8 mai 2011

Condoleanţe eroului Constantin-Laurenţiu Lixandru

Jurământul militar, a fost respectat!
"Eu, .........................................., militar al fortelor armate, jur credinta patriei mele, ROMÂNIA.
Jur sa-mi apar tara, chiar cu pretul vietii.
Jur sa respect legile tarii si regulamentele militare." 
      Aşa a jurat, cu mâna pe drapel, şi cap. Constantin-Laurenţiu Lixandru din Batalionul 26 Infanterie "Neagoe Basarab" care Joi, 04.05.2011, a căzut victimă pe frontul împotriva terorismului din Afganistan.
      Este al 18-lea militar decedat în Afganistan, în cadrul unei misiuni de patrulare, după un atac cu dispozitiv exploziv improvizat.
     Azi trupul militarului a fost adus pe pământul natal, şi primit aşa cum se cuvine unui erou, avansat în grad, sublocotenent post-mortem şi decorat cu "Steaua Romaniei" în grad de Cavaler, pentru militari, cu insemn de război, unde îşi va găsi odihna veşnică.  
     Pe această cale, membrii Filialei 1 Craiova a SCMD işi exprimă profundul regret pentru această pierdere şi sunt alături de familia greu încercată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!


Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

Comunicat

    În cadrul şedinţei Biroului Operativ al Filialei 1 Craiova a fost luată următoarea hotărâre:
- având în vedere modul în care SCMD Filiala 1 Craiova a fost tratată de către oficialităţile locale, în cadrul activităţilor publice, precum şi de faptul că SCMD Filiala 1 Craiova a depus o jerbă de flori la Monumentul Independenţei în data de 30.04.2011 cu ocazia Zilei Infanterei şi a Logisticii Militare, să nu mai participăm la festivitatea care va avea loc în data de 09.05.2011, la acelaşi monument.
    Membrii de sindicat cinstesc memoria eroilor căzuţi în luptele pentru independenţa ţării noastre, prin păstrarea unui moment de reculegere mâine 09.05.2011.


Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

vineri, 6 mai 2011

Imagini filmate de la Festivitatea din 30.04.2011

Va prezentam mai jos, prin amabilitatea unui cameraman amator, imagini de la Festivitatea de depunere a unei jerbe de flori cu ocazia Zilei Infanteriei si a Logisticii militare.

In lipsa Fanfarei Militare, participantii au intonat Imnul de Stat, Desteapta-te Romane
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova

marți, 3 mai 2011

Ziarul SCMD Filiala Craiova

Vă prezentăm alăturat primul număr al Ziarului Filialei 1 Craiova a SCMD, VOCEA SCMD DOLJ


Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova