vineri, 13 mai 2011

PROTEST ÎNAINTAT PDL-ULUI DOLJ

PROTEST


PENTRU LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, ONOARE ŞI


DEMNITATE


         Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezervă şi în Retragere, organizaţie democratică cu profund caracter patriotic şi naţional care reuneşte în rândurile sale militari rezervişti de toate gradele precum şi urmaşi ai acestora:

  • în numele eroilor şi martirilor neamului românesc care s-au sacrificat pentru poporul lor şi pentru hotarele gliei străbune,
  • în numele tineretului căruia sub pretextul „ Reformei” i-aţi confiscat dreptul la învăţătură, muncă şi trai decent în ţara lor,
  • în numele mamelor umilite şi batjocorite din tinereţe şi până la bătrâneţe, cărora le-aţi răpit dreptul de a fi lângă pruncii lor în primii ani din viaţa lor,
  • în numele intelectualităţii şi al elitelor societăţii, medici, profesori, ingineri, cercetători, savanţi pe care după ce i-aţi umilit şi înjosit prin aberantele legi asumate îi îndrumaţi acum să plece în lumea largă,
  • în numele ţăranilor cu ogor dar fără ajutor care nu îşi pot munci bucata de pământ dar şi al muncitorilor fără de fabrici şi uzine,
  • în numele bătrânilor cei fără de medicamente, hrană, asistenţă medicală şi socială condamnaţi de voi la moarte,
  • în numele soldatului - cetăţean iubitor de patrie şi popor pe care îl umiliţi, dezonoraţi şi înjosiţi, dar cu ale căror fapte de glorie şi sacrificii nu vă sfiiţi a vă lăuda şi împăuna în discursurile voastre demagoge,
  • în numele întregului popor român care vă tolerează incompetenţa, hoţia, făţărnicia şi ipocrizia, dar mai ales în numele credinţei noastre în Bunul Dumnezeu vă cerem:
1. Să puneţi urgent capăt aşa zisei „Opere” de reformare a statului român şi a societăţii româneşti prin care aţi reuşit să distrugeţi valorile neamului, să bulversaţi şi să inversaţi scala valorilor prin marginalizarea elitelor şi promovarea mediocrităţii, să învrăjbiţi categoriile socio-profesionale, să distrugeţi economia prin dilentatism şi nepricepere, aruncând populaţia în sărăcie şi deznădejde, încurajând nemunca şi corupţia, izolând statul român de familia statelor europene democrate.
 2. Să stopaţi imediat practicile de politizare a instituţiilor statului administraţie, servicii secrete, poliţie, armată, învăţământ, sănătate, dar mai ales justiţia.
 3. Să încetaţi imediat acţiunile de confiscare a libertăţilor cetăţeneşti şi a democraţiei, lăsând cetăţeanului libertatea de a se informa, de a vota în concordanţă cu interesele şi convingerile sale, de a-şi manifesta nemulţumirile, convingerile şi opiniile în mod liber fără teama de a suferii unele constrângeri. 
 4. Să încetaţi a mai cultiva germenii periculoşi ai cultului personalităţii şi al rolului de conducător providenţial care sunt primii paşi spre dictatură şi totalitarism, să respectaţi regulile democraţiei şi instituţiile statului în conformitate cu principiul separărilor puterilor.
 5. Să respectaţi Parlamentul României şi rolul său de garant al democraţiei şi să puneţi urgent capăt practicilor imorale, ilegale şi abuzive din această instituţie, să-i redaţi rolul de legiferator pe care în mod abuziv l-aţi transferat guvernului.
 6. Să decuplaţi clientela politică de la izvorul banului public (european sau autonom).
 7. Prin politicile şi măsurile pe care le promovaţi să încurajaţi şi să plătiţi în România – inteligenţa şi profesionalismul precum şi munca cinstită. Să daţi urgent afară din guvern, ministere, deconcentrate incompetenţii de partid pe care i-aţi promovat în mod abuziv, hoţi şi corupţi care cotizează la organizaţia de partid şi pe cei care vă faceţi că nu îi vedeţi.
 8. Să încurajaţi economia de piaţă prin crearea condiţiilor de concurenţă loială printr-un cadru legislativ şi fiscal atractiv urmărind încurajarea micilor întreprinzători autohtoni dar şi atragerea investitorilor străini.
 9. Să nu mai încurajaţi plecarea din ţară a tinerilor şi a specialiştilor pentru educaţia cărora „NOI” contribuabilul român am plătit. Sa le acordaţi pe lângă salariu decent şi alte facilităţi pentru construcţii de locuinţe, afaceri, scutirea de taxe şi impozite pe anumite perioade etc.).
 10. Să găsiţi soluţii pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de pensii pentru a nu mai fi „nevoiţi” să micşoraţi pensiile “Vinovaţilor” fără vină.


PREŞEDINTELE Filialei DOLJ a SCMD


Col. (r.)


              IOAN MIŞU NAON