luni, 10 septembrie 2012

Adunare GeneralăORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE DIN 18.09.2012

              1.   Mandatul reprezentanţilor Filialei 1 Craiova la C.N.R.;  - discutarea  planului de masuri pentru organizarea C.N.R.;
              2.   Implicarea SCMD pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor sindicatului cu sprijinul organelor locale;
            3.   Informare privind proiectul O.U.G. referitor la rezolvarea problemelor generate de aplicarea O.U.G. 1/2012; Raport juridic – Stadiul proceselor;
              4.    Discutarea cererii de demisie a domnului col. Iliescu Dumitru, completarea locurilor vacante din Biroul Operativ şi reconfirmarea în funcţii a conducerii Filialei 1 Craiova;
              5.    Informare privind stadiul achitării cotizaţiilor şi propuneri pentru excluderea din sindicat a restanţierilor din anii 2010 şi 2011;
             6.   Informare privind activitatea Asociaţiei Militarilor Proconcordia, a principalelor ei scopuri şi înfiinţarea pe lângă Proconcordia a unei Case de Ajutor Reciproc;

Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova