miercuri, 16 ianuarie 2013

COMUNICAT


COMUNICAT

                    Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova, îşi exprimă nemulţumirea şi îngrijorarea faţă de incapacitatea Biroului Operativ Central al SCMD, de a dialoga direct, constant şi eficient cu Guvernul României şi Ministerele de resort, pentru soluţionarea grabnică a problemelor legate de emiterea Ordonanţei de Urgenţă pentru revenirea la valoarea iniţială a pensiilor diminuate, dar şi a celorlalte probleme referitoare la Legea pensiilor militare de stat, fapt pentru care solicită convocarea de urgenţă a Comitetului Director cu următorul mandat:
1. Constituirea urgentă a COMISIEI DE DIALOG SOCIAL formată din reprezentanţii Filialelor din Bucureşti şi din teritoriu care să treacă la dialogul concret cu Guvernul şi Ministerele de resort, pentru a se asigura că în bugetul anului 2013, sunt cuprinse sumele necesare punerii în practică a angajamentelor asumate de către USL faţă de pensionarii militari, (revenirea la normal a pensiilor diminuate, eliminarea discriminărilor provocate de aplicarea discreţionară a prevederilor H.G.1019/2010 şi adoptarea Legii pensiilor militare de stat conform modelului din statele membre NATO şi UE).
         2. Discutarea cu Guvernul României a problemelor enunţate înainte ca bugetul să fie discutat şi aprobat în Parlamentul României.
          3. Asigurarea participării Comisiei de Dialog Social la lucrările din Parlament, atât la comisiile de specialitate, cât şi la lucrările plenului, pentru a face cunoscute solicitările SCMD şi a se asigura că parlamentarii USL votează conform înţelegerilor convenite prin protocoalele încheiate în teritoriu, cu Filialele SCMD.
         4. Informarea operativă a membrilor SCMD despre stadiul negocierilor şi mersul lucrărilor de adoptare a Bugetului de Stat şi a Ordonanţei de Urgenţă (HG) referitoare la revenirea la normal a pensiilor diminuate.
                    Maniera în care conducerea SCMD a înţeles să „dialogheze” cu actuala putere prin aşa zise „scrisori” este ineficientă, şi nu conduce la soluţionarea problemelor pensionarilor militari.
                   Încă odată apreciem că abordarea problemelor care ne privesc, de pe „poziţii de forţă” şi într-o maniera „arogantă” nu este cea mai bună soluţie, fapt pentru care solicităm Biroului Operativ Central şi Comitetului Director, să renunţe la asemenea practici şi să treacă la adoptarea unei atitudini civilizate şi constructive faţă de partenerii de dialog.
                   Dialogul şi negocierea sunt singurele modalităţi prin care putem să ne realizăm obiectivele propuse, soluţia acţiunilor de stradă fiind ultima la care trebuie să ne gandim, ea fiind una extremă. În concluzie, Filiala 1 Craiova, nu va participa la nici o acţiune de stradă, apreciind această manieră de abordare ca fiind „INEFICIENTĂ” şi „NECONSTRUCTIVĂ” ea conducând la nesoluţionarea cauzei noastre.
                   Dacă nu ne vom face curăţenie în ograda proprie şi nu ne vom folosi resursele interne de inteligenţă, competenţă, creativitate  vom fi condamnaţi pe vecie la ceea ce numim „OPOZIŢIA CONSTRUCTIVĂ” sau mai nou „FORŢA  A TREIA” un vis al unor irecuperabili visători.
                   La lupta dragi camarazi, dar de această dată cu „creioanele bine ascuţite” şi mai ales cu „lecţia bine învăţată”… Succesul depinde numai de noi.


            Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova