miercuri, 9 februarie 2011

Ordinea de zi a Adunarii 08.02.2011


În data de 08.02.2011 s-a desfăşurat loc Adunarea Generală care a avut următoarea ordine de zi:


1. Prezentarea:

                               - Situaţia financiar contabilă
                               - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010
                               - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011
                               - Alegerea comisiei de cenzori
                               - Alegerea comisiei de inventariere a documentelor

2. Prezentarea contractului de asistenţă juridică cu Casa de Avocatură „Oancea, Răduleţu şi Gherghe”

                - Consultaţie juridică
                               - prezentarea acţiunilor în instanţă
                               - particularităţi
                               - decizii definitive L.119/2010
                               - decizii provizorii – salariu mediu

                               - Întrebări

3. Probleme organizatorice

                               - Pregătirea acţiunii din 01.03.2011
                               - Probleme interne
                               - Prezentarea juristului Filialei 1 Craiova a SCMDSITUAŢIA LA 08.02.20111. Nr. total membrii – 833

2. Situaţia pe structuri:

                               - M.Ap.N. = 628
                               - M.A.I. = 201
                               - S.R.I. = 4

3. Situaţia pe corpuri de cadre:

                                - Generali = 3
                                - Ofiţeri = 668
                                - M.M. şi Sof. = 124
                                - Urmaşi = 38


În cadrul desfăşurării şedinţei au fost prezentate următoarele:

                                 - Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 astfel:

                                              o Venituri – 20% din totalul cotizaţiilor încasate (367 membrii) = 6.418 lei

                                              o Materiale decontate de către SCMD Bucureşti = 8.752 lei

                                                                                                                           TOTAL = 15.170 LEI

                     Cheltuieli: = 15.170 lei

20.01.01 – furnituri birou                                        = 1.701 lei
20.01.02 - materiale curăţenie                                =    184 lei
20.01.03 – încălzit, iluminat                                    =     181 lei
20.01.04 – apă, canal, salubritate                           =     174 lei
20.01.05 – echipament (vestă, şepci, ecusoane)      =     791 lei
20.01.07 – transport miting + convocări                  = 3.400 lei
20.01.08 – poştă, telefon, internet, radio, tv.            =    843 lei
20.01.30 – alte bunuri şi servicii (confecţionări diplome, anunţuri, coroane,
                                                     servicii închirieri) = 1.642 lei
20.05.30 – obiecte de inventar (mobilier, banere, microfoane, TV)   = 2.131 lei
20.24.01 – comisioane bancare                                                       =     202 lei
20.24.02 – impozit aferent contului                                                  =         2 lei
20.27 – acţiuni protocol                                                                  =     364 lei
20.30.04 – chirie sală sediu                                                             = 3.555 lei

Nr. de membrii la zi:

829 x Ø = 98.940 x 20% = 19.788 lei
829 x 120 = 98.400 lei
9 x 60 = 540 lei

Cotizaţia totală: 98.940 – 51.398 = 47.542 – 19.788 (20%) = 27.754 lei (SCMD Buc.)
829 x 62 = 51.398 lei – pentru susţinerea proceselor pe plan local.

Membrii de sindicat restanţieri cu plata cotizaţiei pe anul 2010:

1. Gherghescu Tiberiu - 8 lei
2. Iliescu Ion - 60 lei
3. Pîrvu Petre - 60 lei
4. Simoiu Claudiu - 110 lei
5. Creţan Gheorghe - 60 lei
6. Crăciunescu Teodor - 80 lei
7. Antonie Ghindeanu - 60 lei
8. Brabete Gheorghe - 40 lei

Structura cheltuielilor din cotizaţia de 120 lei:

- 20% - avans către filială
- 50 lei + TVA (24%) = 62 lei susţinere proces
- 34 lei – la dispoziţia SCMD Bucureşti:

                                Acţiuni comune în instanţe judecătoreşti la legile 329, 90, discriminare L119/2010

                                Acţiuni sindicale tip mitinguri

                                Chirie sediu

                                Mijloace fixe, obiecte inventar la filiale

În urma propunerilor membrilor de sindicat au fost alese următoarele comisii:

Comisia de Cenzori:

1. Col.(r) Cojocaru Ştefan
2. Col.(r) Zănescu Constantin
3. Col.(r) Hirşoveanu Costel
4. Col.(r) Ivan Costel
5. Col.(r) Boşoteanu Adrian

Acces lunar şi trimestrial la documente justificativeComisia de Inventariere a Documentelor

1. Col.(r) Dolea Dumitru
2. Col.(r) Ion Marian
3. Col.(r) Dumitra TeodorDupă discuţiile avute cu Dna Avocat Elena Oancea se vor lua următoarele măsuri:

                      - Vor fi afişate la vedere, la Sediul Filialei 1 Craiova:

                                    Contractul de Asistenţă Juridică

                                    Model de acţiune juridică.Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova