vineri, 18 martie 2011

Adunarea Generala 24.03.2011

ORDINEA DE ZI

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ DIN LUNA MARTIE (TRIMESTRUL I)

DATA: 24.03.2011 orele 14.00


LOCUL: Sala Clubului ELECTROPUTERE Craiova


  • 1. INFORMĂRI REFERITOARE LA:
A. Activităţile şi acţiunile desfăşurate de filiala DOLJ în perioada IANUARIE - MARTIE 2011.

- 10 minute Secretarul General Col. (r.) GEORGE LUNGU

B. Stadiul acţiunilor introduse de către membrii filialei la instanţele de judecată (termene de judecată, soluţii pronunţate la prima şedinţă, achitarea onorariului către societatea de avocatură, diverse;

-15 minute Juristul filialei Lt.col.(r.) Av. MARIN POPA

C. Situaţia economico-financiară a Filialei Dolj.(prezentarea şi aprobarea cheltuielilor efectuate în trimestrul l 2011). Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile la nivel central şi local;

-15 minute Contabil sef Mr.(r.) GABRIELA MARINESCU


D. Discuţii pe marginea informărilor;

- 20 minute


  • 2. STRATEGIA DE ACŢIUNE A FILIALEI DOLJ A SCMD ÎN RELAŢIA CU PARTIDELE POLITICE DIN OPOZIŢIE ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNOR PROTOCOALE DE COLABORARE.
-15 minute Preşedintele Filialei Col.(r.) Mişu Naon

- Poziţia Filialei Dolj faţă de declaraţiile iredentiste ale unor ofiţeri ai statului vecin UNGARIA precum şi faţă de lipsa de reacţie a autorităţilor şi instituţiilor statului român;

-10 minute Şef Departament Comunicare Col.(r.) Teofil Cristache
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova