joi, 19 decembrie 2013

4 ani de existenţă

LA MULŢI ANI FILIALA CRAIOVA !
Patru ani de luptă sindicală cu demnitate, onoare şi speranţă

          Născută în urmă cu patru ani, într-un moment în care comemoram EVENIMENTELE DIN DECEMBRIE 1989, ca o reacţie firească la o realitate nefirească pusă la cale de UN GUVERN IRESPONSABIL, Filiala Craiova a S.C.M.D. s-a afirmat încă de la înfiinţare ca o filială etalon în cadrul Sindicatului, cu un mare potenţial COMBATIV, dar şi CREATIV în planul acţiunilor menite să ne redea onoarea şi demnitatea ca şi categorie profesională, dar mai ales încrederea şi speranţa că numai „prin noi înşine”, vom conta în ecuaţia societăţii româneşti.
          Înfiinţată din iniţiativa unui „grup inimos” de camarazi, organizaţia s-a dovedit a fi un liant puternic al spiritului de corp al categoriei noastre socio-profesionale, spirit care a renăscut ca reacţie la aberantele măsuri aplicate de guvernarea BOC, şi care s-a amplificat şi dezvoltat în anii care au urmat, fapt dovedit de realitatea acestor zile în care tot mai mulţi camarazi redescoperă valorile S.C.M.D. şi îşi manifestă hotărârea de a apăra reforma şi a dezvolta această organizaţie.
          Implicată activ, în punerea în aplicare a proiectelor şi strategiilor de la centru, filiala noastră şi-a creat propria viziune asupra modului în care trebuie să acţionăm pentru realizarea obiectivelor S.C.M.D., viziune care s-a dovedit a fi corectă, motiv pentru care a şi fost adoptată de către multe alte filiale din ţară şi din Bucureşti. Strategia de acţiune a filialei a avut în vedere atât formele şi metodele specifice luptei sindicale, acţiunile de protest organizate şi desfăşurate dovedind pe lângă forţă şi capacitatea combativă şi motivarea şi mobilizarea exemplară, dar şi capacitatea şi disponibilitatea membrilor filialei de a construi un climat de dialog cu partenerii sociali şi forţele opoziţiei politice. Cu o viziune mai amplă asupra viitorului, fără a ne simţi încorsetaţi de „obligaţii şi misiuni obscure” am putut să dialogăm deschis şi transparent cu cei pe care îi vedeam capabili să înfăptuiască schimbarea, la CRAIOVA punând piatra de temelie a acordurilor cu U.S.L. în vremuri în care unii bâjbâiau între interesul S.C.M.D. şi proaspătul reinventat şi reevaluat „interes naţional”.
Aşa se face că astăzi, este drept nu aşa cum ne-am dorit, drepturile noastre sunt recâştigate, având încă speranţa că prin noua Lege a pensiilor militare de stat, ne vom recâştiga atât prestigiul cât şi demnitatea şi onoarea.
Acelora dintre noi, mai puţin informaţi, sau interesaţi în a ascunde adevărul, le spun încă o dată, că tot ce am obţinut şi vom obţine, nu se datorează bunăvoinţei „cuiva” ci numai faptului că am fost capabili să stabilim şi să menţinem un parteneriat credibil cu U.S.L., bazat pe sinceritate, loialitate în angajamente, implicare în acţiuni comune, respect şi preţuire reciprocă, şi multă, multă sinceritate şi prietenie.
Aceasta este realitatea şi nu aceea pe care unii încearcă să ne-o livreze la pachet, însoţită de ploconeli, elogii nemeritate aduse unor impostori prin gesturi de slugărnicie care nu au nimic comun cu demnitatea de militar.
Iniţiatoare a multor proiecte, menite a creşte prestigiul S.C.M.D. şi a-i conferi statutul de reprezentativitate unică, pentru categoria noastră socio-profesională, Filiala Craiova s-a situat în rândul filialelor care luptă pentru unitatea tuturor asociaţiilor militare, fiind iniţiatoarea proiectului de înfiinţare la nivel naţional a unei Federaţii a asociaţiilor militare din toate structurile Sistemului Naţional de Apărare, Siguranţă şi Ordine Publică partener unic de dialog şi reprezentare în relaţia cu societatea civilă şi instituţiile statului.
Conştienţi că înainte de a înfăptui acest Proiect, trebuie să ne reformăm organizaţia din interior, am iniţiat şi susţinut o serie de propuneri menite a reda încrederea membrilor în organizaţie, dar şi de a face din S.C.M.D. o organizaţie puternică, credibilă şi democratică.
În cei patru ani de activitate, Filiala Craiova a desfăşurat multe activităţi menite a coagula energiile pozitive din societatea românească aflată în disoluţie şi neîncredere, şi mai ales pentru a-i reda acesteia speranţa şi încrederea în forţele proprii singura soluţie a revenirii la normalitate şi adevăr.
Uzitând de toate formele luptei sindicale, dar şi de căile dialogului şi comunicării civilizate am reuşit să capacităm şi să atragem alături de noi, majoritatea forţelor doritoare de adevăr, dreptate şi schimbare din societatea locală, organizând împreună acţiuni şi acţiuni cu rezonanţe şi reverberaţii la nivel naţional, aducându-ne în acest fel şi noi modesta noastră contribuţie la marile schimbări de atitudine din societatea românească.
Dezamăgiţi de modul de modul de abordare a problemelor reale ale militarilor rezervişti, de către conducerile asociaţiilor noastre (S.C.M.D. şi A.N.C.M.R.R.) membrii Filialei Craiova, îşi manifestă hotărârea fermă de a acţiona în continuare pentru apropierea celor două organizaţii „în cuget şi simţiri” pe calea adevărului şi respectului pentru trecutul, prezentul şi viitorul Armatei Române.
Cu sentimente de aleasă preţuire pentru militarii adevăraţi membri în toate structurile asociative, membrii Filialei Craiova ai S.C.M.D. îşi manifestă convingerea că în scurt timp vom reuşi să trecem peste orgoliile unor „personaje de tristă amintire” şi împreună vom înfăptui acea unitate care ne va reda respectul reciproc, încrederea în viitor şi respectul societăţii civile.
La Mulţi Ani camarazi din S.C.M.D., membri ai Filialei Craiova, La Mulţi Ani S.C.M.D., La Mulţi Ani dragi camarazi rezervişti membri ai Asociaţiilor Proconcordia, ROMIL şi A.N.C.M.R.R. Filiala Craiova parteneri serioşi de acţiune şi dialog.

Cu alese sentimente de preţuire şi respect pentru toţi militarii,
PREŞEDINTELE S.C.M.D. Filiala Craiova
Col.(r)
Ioan Mişu NAON