duminică, 17 ianuarie 2016

Comunicat

PREZENTI LA DATORIE!
Militarii în rezervă și în retragere din garnizoana Craiova, vor răspunde „prezent” la marele miting organizat în București în data de 24.01.2016
Întrunite în ședință comună, Birourile de Conducere ale mai multor Asociații ale Militarilor din garnizoana Craiova, la solicitarea membrilor acestor organizații au decis participarea la marele miting organizat în București, pentru apărarea onoarei și demnității armatei Române, respectarea principiilor democrației și normelor Statului de drept.
Conștienți că unirea face puterea”, militarii rezerviști din Craiova vor face deplasarea la București cu sentimentul că factorii responsabili din această țară, vor înțelege că armata ca instituție fundamentală a statuluinu poate fi nici neglijată și nici umilită, de către guvernele trecătoare mai mult sau mai puțin legitime, iar președintele României, indiferent că îl cheamă „Traian, Klaus, Ilici sau John”, în calitate de Comandant Suprem are datoria sacră de a milita pentru întărirea capacității combative a acesteia, înzestrarea și dotarea cu mijloacele moderne de luptă, apărarea drepturilor militarilor de toate gradele, asigurarea unor condiții de trai decente pentru toți militarii pe măsura sarciniloreforturilor, și misiunilor pe care sunt obligați să le execute.
În speranța că acest miting este ultimul, vă așteptăm în număr mare la activitățile organizate în București dar și în Craiova.
Detalii despre deplasare la sediul Asociațiilor Militarilor.

BIROURILE OPERATIVE ALE FILIALELOR
DIN CRAIOVA ALE ASOCIATIILOR MILITARILOR