miercuri, 17 februarie 2016

La loc comanda,

„Armata este, sire, începutul și sfârșitul unui neam. Ea nu este numai o instituție pe care se reazimă, puternic și statornic, destinul național.
Ea nu este numai temelia de piatră pe care viața națională poate să-și trăiască tot freamătul înoitor al transformărilor sociale.
Armata este neamul însuși, pentru că ea unește generație după generație, clasele (sociale), satele, orașele noastre, întrupând într-un crez, într-un singur crez, sângele care străjuiește istoria țării.”
Mareșal Ion ANTONESCU
(Cuvântarea rostită în fața promoției de ofițeri 1943 la Sibiu)La loc comanda……. domnule
General CIUCĂ,


Pentru orice militar de carieră, format în învățământul militar românesc, acesta a fost, este și va fi, crezul care îi înnobilează sufletul și care îi motivează faptele, atât în timp de pace, dar mai ales în timp de război.
Militarul care nu are conștiința și sentimentul apartenenței la neamul său, la valorile istoriei poporului căruia îi aparține, care nesocotește și neagă valorile universale, ale umanității, este un simplu mercenar, lipsit de orice credință, fără spirit și suflet.
În școala românească, dar mai ales în școala militară, bărbații acestui neam au fost educați în spiritul dragostei față de țară și popor, dar și al respectului față de alte națiuni, lecția îngăduinței și a toleranței fiind mereu actuală.
Aflați în permanență în slujba țării și a neamului, marii bărbați de stat și comandanți ai armatei române, au avut mereu în suflet „ostașul român” cel care prin jurământ de credință, nu și-a precupețit viața și sângele, pentru a apăra țara și a-i asigura continuitatea în timp.
Principiile care au călăuzit și trebuie să-l călăuzească pe orice comandant indiferent de locul său în ierarhia militară, (așa cum afirma marele comandant mareșalul Ion ANTONESCU) sunt, legalitatea integrală, dreptatea și omenia, principii fără de care, nu se poate construi o carieră militară onestă și demnă.
Fiecare din aceste principii îi conferă ofițerului și subofițerului, posibilitatea de a se dezvolta ca și personalitate utilă societății, apreciată și respectată pentru munca, truda și sacrificiul său.
Realitățile ultimilor ani, dar mai ales ale ultimelor zile, ne arată că boala societății românești, a cuprins și armata, bulversând scara valorilor, încurajând minciuna, fățărnicia și carierismul, alterând raporturile și relațiile umane, afectând astfel sănătatea instituției care odată compromisă nu își va mai putea îndeplini rolul în societate.
Aflându-vă în cea mai înaltă demnitate militară a statului, aveți datoria de onoare, dar și obligația morală, domnule general Nicolae CIUCĂ, de a apăra instituția militară și valorile ei, de furia și nesăbuința unor minți bolnave care răspund unor comandamente străine, care încearcă să distrugă coloana vertebrală a statului român, formată din școală, armată și biserică.
Neimplicarea domniei voastre, ba mai mult, executarea și punerea în practică a unor dispoziții ilegale care lovesc în drepturile militarilor, vă fac părtaș la această trădare, și vă scot în afara galeriei marilor comandanți ai armatei române.
Opunându-vă cu tărie actualei politici nesăbuite a Guvernului de tehnocrați, care lovește prin măsurile sale ilegale, categoria socio-profesională a militarilor, aveți șansa domnule general, să intrați în istorie ca un adevărat comandant, onest și loial instituției militare și statului român.
Nu permiteți domnule general, distrugerea Corpului de Comandă al Armatei prin aplicarea unor măsuri discriminatorii ilegale. Forța și tăria unei armate stă printre altele și în unitatea și motivarea Corpului de Comandă, chemat să răspundă unor deziderate ale interesului național. Cu un corp de comandă dezbinat și nemotivat, cu nonvalori înscăunate în funcții, prin implicare politică, cu oameni care slujesc altor comandamente și interese, altele decât interesul național, nu vă veți putea îndeplini misiunea sacră de a apăra granițele țării.
Aveți tăria, domnule general Nicolae CIUCĂ de a spune cu fermitate și hotărâre: STOP UMILIRII ARMATEI ROMÂNE. Cereți Instituțiilor democratice ale Statului Român, să se implice responsabil în întărirea capacității combative a armatei prin alocarea sumelor de bani necesare, înzestrării și dotării cu mijloace de luptă moderne.
Solicitați și contribuiți la adoptarea unor legi pământene” prin care să asigurați un cadru credibil și funcțional pentru mobilizarea armatei, dar și a condițiilor de ducere a acțiunilor militare, fără ca populația civilă să sufere. În aceste vremuri tulburi în care amenințările se înmulțesc, aveți obligațiavă implicați în treburile serioase ale statului, și să deveniți o voce credibilă.
Asemeni societății românești, în cei douăzeci și șase de ani, armata și valorile ei, au fost distruse sistematic, reforma instituției fiind lăsată pe mâna foștilor politruci ai regimului comunist, activiștii de ieri devenind peste noapte democrații însărcinați cu reformarea armatei.
Beizadelele nomenclaturiștilor de ieri, intrați în sistem pe filiera indirectă, bântuie și populează toate structurile armatei, prin ei făcându-se și punându-se în operă toate scenariile de distrugere a elitelor autentice atât de necesare instituției. Pentru a răspunde acestor deziderate mărețe, aveți datoria de a începe curățenia în sistem, prin încurajarea performanței și a profesionalismului, prin promovarea în grad și funcție numai pe baza competențelor și a rezultatelor concrete obținute în carieră.
Cu generali și ofițeri mediocri, ca cei pe care i-am văzut recent făcând campanie” prin garnizoanele din țară, nu vă veți putea îndeplini misiunile pe care țara vi le încredințează.
Asumați-vă cu răspundere, domnule general CIUCĂ, misiunea de a începe cu adevărat reforma în armata româna, atât în domeniul de personal cât și în domeniul înzestrării și dotării unităților cu armament și tehnică de luptă modernă. Țara are resurse.
Rămâneți echidistant față de forțele politice, dar folosindu-vă prerogativele conferite de funcție, solicitați-le sprijin și implicare în treburile serioase ale țării. Faceți radiografia reală a armatei și a sistemului de apărare a țării și informați-l pe comandantul suprem cu situația reală. Ascunzând și omițând realitățile dezastruoase din sistem, vă faceți părtaș la politica de distrugere a României și de trădare a intereselor sale.
Ca oameni responsabili, cu expertiză și pricepere în probleme de apărare, rezerviștii acestei țări, îngrijorați de diletantismul, incompetența profesională a celor care conduc armata, înfumurarea și aroganța unor generali, dar și reaua credință, facem un apel la responsabilitate și dialog pentru a reconstruii ceea ce s-a distrus cu buna știință.
In al doisprezecelea ceas vă solicităm domnule general Nicolae CIUCĂ, să urmați exemplul înaintașilor aflați la conducerea instituției militare, și să vă implicați activ în gestionarea treburilor armatei, inclusiv în problemele care pentru unii par mărunte, de apărare a drepturilor militarilor de toate gradele, activi, în rezervă și în retragere.
Ca și comandant militar, aveți datoria de a veghea la respectarea legalității, iar atunci când sesizați derapaje, să întreprindeți tot ce vă stă în competență și putință pentru ca nedreptățile să fie înlăturate.
Dacă aceste deziderate și comandamente vitale pentru existența și continuitatea statului de drept, vă depășesc competențele și dorințele de implicare, aveți obligația și datoria de onoare de a lăsa locul altei persoane capabile să și le asume. Procedând astfel aveți șansa de a vă bucura de clemența judecații istorice.
Cu speranța, că va veți face un proces de conștiință și veți lua decizia înțeleaptă, de a întoarce armatei și țării, tot ce aceasta a investit în educația domniei voastre, vă salut cu camaraderie,


Col.(r.) Ioan Mișu NAON