miercuri, 22 septembrie 2010

PROPUNERE ACTIUNE SCMD IMPOTRIVA HG 735/2010

Avand in vedere ca tot mai multi membri de sindicat solicita actiuni unitare, dirijate, imptriva Legii 119 si HG 735/2010, la initiativa col(r) Neacsu Marin, propunem spre analiza CD al SCMD si al tuturor filialelor SCMD urmatorul formular care sa fie trimis de catre toti membrii de sindicat Sefului Directiei Financiar Contabila pentru "recalcularea pensiilor militare nesimtite" , respectiv Sefului Serviciului Pensii Militare.


Mentionam ca ideea si modelul de baza al acestei interventii apartine Domnului Col.ing(r) Ionel Mircea de la filiala Braila,care ne-a dat acordul pentru preluarea modelului initiat de dansul si caruia ii multumim si pe aceasta cale !
Biroul Operativ-Filiala Dolj

SEFULUI DIRECTIEI FINANCIAR CONTABILE
SEFULUI SERVICIULUI PENSII MILITARE

Subsemnatul.........(Rz) ………CNP ………dosar de pensie nr. ……………..domiciliat ……………................................................................................................................. va informez pe aceasta cale ca nu sunt de acord cu recalcularea (diminuarea) pensiei militare.
Ca urmare, va informez ca nu voi semna si nu voi depune la Centru Militar Zonal cerea tip din Ordinul Ministrului M 101/23 August 2010, publicat in Monitorul Oficial nr 606 din 26 August 2010 deoarece HG 735/2010 care se afla la baza Ordinului incalca art. 15 al. 2 din Constituţia României in ceea ce priveste principiul neretroactivitatii legii cat si Decizia 375/2005 a CEDO care prevede că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, respectiv în privinţa cuantumului pensiilor anterior stabilite, ci numai pentru viitor, începând cu data intrării în vigoare. Hotararea in cauza este de atfel atacata in instanta la data de 12.08.2010 la Curtea de Apel Bucuresti de catre Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate in procesul declansat pe contencios administrativ, dosar cu nr 7130/2/2010 in temeiul art.14.alin1 din Legea554. Ca membru al acestui sindicat, cu legitimatia nr 460 ma constitui parte civila in procesul intentat pe legea sus mentionata .
Fata de cele expuse mai sus , va informez ca daca in virtutea ordinelor primite imi veti recalcula recalcula pensia, puteti cere dumneavoastră arhivelor militare si civile eliberarea documentelor necesare, intrucat aveţi toate datele necesare obţinerii veniturilor reale in dosarul de pensie .
Va reţin atenţia, cu deosebit respect, ca nu puteţi face recalcularea pensiei ţinand seama de prevederile Art.5, alin(4) din Legea 119/2010 (recalcularea pe baza salariului mediu brut pe economie), intrucat aveţi la dispoziţie toate datele necesare obţinerii veniturilor reale, acestea găsindu-se in arhivele structurilor aparţinand M.Ap.N.institutie in care si dumnevaostra va desfasurati activitatea .
De asemenea , va supun atentiei Decizia CC NR 120/2007, publicata in Monitorul Oficial partea I nr 204/2007. care prevede ca “in cazurile in care din recalculare rezulta un cuantum mai mare al pensiei, se va plati acesta iar daca noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda in continuare pensia anterior stabilita si aflata in plata fara a se aduce vreo atingere drepturilor castigate anterior “
Imi fac datoria de a va aminti prevederile art.8,.b, alin 3 din Legea 80, care stipuleaza : “Cadrelor militare nu li se poate ordona si le este interzis sa execute acte contrare legii, obiceiurilor razboiului si conventiilor internationale la care Romania este parte; neexecutarea ordinelor in aceste conditii nu atrage raspunderea penala si civila a subordonatilor;”
Acest articol va face pasibil de actionare in instanta personal pentru nerespectarea Constitutiei si conventiilor internationale .
Pe cale de consecinta , va atrag respectuos atentia ca in situatia in care imi veti recalcula pensia , intrati sub incidenta articolelor de lege mentionate si imi rezerv dreptul de a va acţiona in instanţa pe dumneavoastra personal cat si instituţia pe care o conduceţi in cazul diminuării pensiei, dar si al recalculării acesteia neţinând seama de veniturile mele reale obţinute pe timpul carierei, fapt ce constituie un abuz si o ilegalitate.
Va solicit in incheiere ca dupa ce ati intrat in posesia datelor in urma carora imi veti recalcula pensia - daca totusi o veti face impotriva vointei mele -sa imi trimiteti in format electronic sau prin posta ,copii dupa toata documentatia , inclusiv statele de plata care au stat la baza recalcularii, in virtutea dreptului la informare  conform legii 544/2001 si HG 123/2000.


Cu stima,

........