marți, 14 iunie 2011

ANUNŢ IMPORTANT

 

        PENTRU CONTESTAREA ÎN INSTANŢĂ A DECIZIILOR DE REVIZUIRE EMISE ÎN BAZA OUG 1/2011 CEI INTERESAŢI SUNT RUGAŢI SĂ CONTACTEZE SECRETARIATUL SCMD PENTRU INFORMAŢII DETALIATE.


Documente necesare pentru dosar:

În copie în 3 exemplare – certificate pentru conformitate:
• C.I. (B.I.);
• Decizia de revizuire în baza OUG 1/2011;
• Contestaţie la decizia de revizuire;
• Decizia de pensionare în baza L.164/2001 (L.179/2004 ptr. M.I.);
• 3 dosare plic;
• Onorariu avocat – 62 lei :
- 50 lei onorariu;
- 12 lei T.V.A.;

Onorariul va fi depus în:

Contul Societăţii de avocatură “OANCEA, RĂDULEŢU, GHERGHE” deschis la Banca PIRAEUS BANK – SUCURSALA 5 CRAIOVIŢA, CRAIOVA;
IBAN: RO60 PIRB 1704 7292 0700 1000;
 
Pe dosare se vor trece următoarele date:
Exemplar nr……
Casa sectorială de Pensii a ………………
Numele şi prenumele
Adresa
Nr. de telefon – de preferat COSMOTE sau RDS
CNP _______________________
Adresa de email (unde este cazul)Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova