luni, 18 iulie 2011

Propuneri OZ a Consiliului National al Reprezentantilor

CONSILIUL NAŢIONAL AL REPREZENTANŢILOR

(Data, locul de desfăşurare vor fi anunţate după 15 septembrie a.c. iar participanţii vor fi stabiliţi pe bază de convocator, conform statutului)ORDINE DE ZI

1. Deschiderea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor
2. Bilanţul activităţii SCMD în perioada august 2010 – septembrie 2011
3. Prezentarea şi aprobarea R O F
4. Prezentarea bilanţului contabil pe 2010
5. Prezentarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
6. Raportul Comisiei de Cenzori
7. Prezentarea Strategiei de acţiune a SCMD pentru 2012, în perspectiva schimbărilor structurale din România
8. Hotărâre asupra petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate C N R
9. Discuţii
10. Rezoluţia Consiliului Naţional al Reprezentanţilor
11. Încheierea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor


TERMENE DE URMARIT :

• Până pe 05.07 – constituirea Departamentelor şi elaborarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a acestora

• 11.07 – 20.08 - analiza, la nivelul filialelor, a documentelor supuse aprobării CNR

• 20.08 – 01.09 - analiza propunerilor filialelor şi elaborarea documentelor proiect

• 01.09 – 10.09 - discutarea în Comitetul Director a Ordinii de zi şi a documentelor pentru CNR

• 10.09 – 15.09 –elaborarea, în forma finală, a documentelor pentru CNR şi stabilirea datei desfăşurării CNR

 
 
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova