marți, 7 august 2012

Comunicat


COMUNICAT
         Membrii de sindicat care doresc să intre în posesia Legitimației Militare de rezervist, sunt rugați să depună la C.M.Z. Dolj, din Craiova str. General Dragalina, nr. 61, până la data de 31.08.2012, o cerere (după modelul anexat), prin care să solicite eliberarea acesteia, conform Ordinului Ministrului Apărării Naționale numărul M 76 din 13.07.2012 publicat in Monitorul Oficial nr.518 din 26.07.2012


BIROUL  OPERATIV  AL  FILIALEI  1 CRAIOVAComandantului  C.M.Z. __________


Subsemnatul ­­____________________________________________ (grad, nume si prenume), domiciliat în județul, ______________, localitatea ___________________,  str. ___________________________________, nr. _____, bl. ________, sc. ____, et. _____, ap. _______ trecut în rezervă la data de ________________________ din U.M. _____________________,  nr. ordin/ decret ______________ data emiterii _______________ ultima funcție deținută __________________________, solicit eliberarea Legitimației Militare pentru cadrele militare în rezervă/retragere, conform cu „Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M. 76 din 13.07.2012, privind instituirea Legitimației Militare pentru cadrele militare în rezervă sau  retragere provenite din  M.Ap.N.”, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr.518/26.07.2012.

           Data                                                                   Semnătura
_____________________                   _______________________