duminică, 10 martie 2013

Adunare GeneralăOrdinea de zi
a
Adunării Generale Filiala 1 Craiova
            


              Data: 13.03.2013 ora 12.00
              Locul: Biblioteca Franceză, Sala oglinzilor
              Participanți:   - Membrii Filialei 1 Craiova
                                                

1.  Discutarea  proiectului  de  lege  introdus  în  parlament  pentru revenirea pensiilor diminuate la valoarea cuantumului din dec. 2010;

2.  Situația  proceselor  în  condițiile  impuse  de  adoptarea  de  către curtea  constituțională  a  deciziei nr. 956/12.12.2012;

3.  Analiza modului de achitare a cotizației  de către membrii SCMD Filiala 1 Craiova;

4.  Strategia SCMD de întărire a unității cadrelor militare membre în structurile asociative ale militarilor;

5.  Informare referitoare la întâlnirile inițiate de către SCMD la Senatul României;

6.  Diverse;

7.  Discuții.


Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova