miercuri, 27 martie 2013

Vantul schimbarii la Craiova


UNITATE ÎN DIVERSITATE ……
SOLUȚIA IMPUSĂ DE LUPII TINERI
DIN A.N.C.M.R.R.

În urmă cu o săptămână la Cercul Militar din Craiova a avut loc Adunarea Generală a Filialei Dolj a A.N.C.M.R.R., o filiala reprezentativă a asociației atât prin numărul mare de membrii, cât și prin calitatea umană și profesională a acestora, oameni care au lucrat la toate eșaloanele ierarhice ale armatei române, unii dintre ei încheindu-și activitatea în structurile centrale unde au ocupat funcții și demnități de mare răspundere.
Activitatea era mult așteptată de către toți membrii asociației, nu în primul rând pentru a realiza schimbarea, care se întrevedea ca fiind iminentă, cât mai ales pentru a-și exprima nemulțumirea față de modul în care „seniorii” care conduc asociația s-au umilit și înjosit în fața factorului politic iresponsabil, care prin atitudinea sa lovise în inima sistemului militar vizând distrugerea spiritului și unității de corp al cadrelor militare.
Nu mai este nici un secret că în ultimii ani conducerea A.N.C.M.R.R., de la nivel central, dar și unele conduceri de la nivelul filialelor, nesocotind și ignorând voința membrilor de rând, au făcut organizația „remorca” unor partide de buzunar, care la un moment dat făcea „jocul”unei puteri iresponsabile care atentase la onoarea militară dar și la drepturile legal dobândite de către militarii pensionari, numind aceste pensii ca fiind nesimțite.
Atitudinea duplicitară a organelor de conducere de la nivel central, implicarea în jocul politic prin declarații jenante de susținere a unor lideri politici de mai joasă factură morală, sub a căror „prezidenție de onoare” au situat organizația, declararea unui anume partid ca fiind „partidul de suflet al militarilor” și multe alte gesturi și atitudini care nu caracterizează pe militarul onest, dar care contravin și Statutului A.N.C.M.R.R., au făcut ca tot mai mulți membrii ai organizației să fie nemulțumiți și să părăsească organizația.  Așa se explică faptul că din cei peste 1.000 de membrii ai Filialei Craiova, în anul 2012 numai 400 au plătit cotizația, iar la Adunarea Generală au fost prezenți doar 119.
Adunarea care se anunța ca fiind una furtunoasă, a debutat cu anunțarea invitaților și ai reprezentanților organelor locale, de menționat fiind faptul ca nivelul de reprezentare al acestora fiind unul de nivelul trei sau patru, aceasta fiind o expresie clară a felului în care asociația este cotată și băgată în seamă de către noua putere politică.
De altfel nici nu ne puteam aștepta la altceva, de bună seamă ce conducerea filialei se implicase activ în sprijinirea fostului primar Antonie Solomon în campania electorală, omul care le „sponsoriza” chermezele și excursiile camarilei domnului lt.col. Grecu, președintele filialei, ajuns peste noapte general de aviație, domnia sa fiind toată viața ofițer de arma auto, deci nu de aviație ci prin aviație.
Analiza activității desfășurate de către Comitetul de Conducere a asociației și de către Biroul Permanent, a fost o înșiruire de obiective și activități prevăzute în Statut, fără a rezulta concret ce activități au fost desfășurate și mai ales cu ce finalitate pentru interesul general al membrilor asociației, o înșiruire de date într-un limbaj de lemn, specific perioadei în care „seniorii” s-au format la școala luptei de clasă, în care atunci înfierau armata burgheză, în realitate „elitele”, iar astăzi generația nouă școlită adică tot „elitele autentice”. Dușmanul de clasă al lor a fost identificat în S.C.M.D. în care ei au văzut „disponibilizații” pe care în mintea lor atrofiată i-au asemuit cu „scursurile sistemului” fără să înțeleagă că aceștia sunt generația de sacrificiu, pentru ca armata să devină o „armată N.A.T.O.” cu efective reduse dar cu capacitate combativă puternică.
Ei, generația cu „șapte clase”, dar cu titluri pompoase de profesori și doctori desconsideră generația tânără, formată nu la locul de muncă ci în școli și academii, în țară și străinătate, negând însăși sensul evoluției și progresului.
Încercările repetate de a se impune reguli și proceduri nestatutare de desfășurare a discuțiilor și a alegerilor noilor organe conducătoare, s-au lovit de atitudinea vehementă și de neclintit a membrilor A.N.C.M.R.R., care sunt și membrii sau membrii simpatizanți ai S.C.M.D., care nu au cedat în fata presiunilor de tip „Stalinist” ale celor din conducerea centrală care încercau în mod disperat de a promova o „circulară” a profesorului prin care interzice ca să candideze, a acelor membrii care sunt și membrii S.C.M.D.
În fapt documentul respectiv era o „găselniță” disperată de a boicota alegerea unei noi conduceri, intuind faptul că în curând vântul schimbării va bate și la București. Acesta a fost momentul în care vechea garda a pierdut inițiativa în confruntare tactică de la Craiova, moment cu conotații strategice pentru realizarea marii schimbări care se va vedea unitate și încredere în spiritual nostru de corp.  
Discursurile „lupilor tineri” bine documentate și argumentate, întemeiate pe adevăruri și principii, au făcut ca mare parte din generația mai vârstnică să înțeleagă adevăratul sens al schimbării și al înnoirii, apreciind că acesta este sensul firesc al dezvoltării și continuității.
În cadrul adunării s-a lansat idea UNITĂȚII ÎN DIVERSITATE a tuturor organizațiilor militare indiferent de structura din care provin, singura soluție prin care vom fi cu adevărat o forță în societatea românească, atât de dezbinată și învrăjbită, forța capabilă să coalizeze energiile pozitive ale societății în care trăim și să apere valorile națiunii române.  
Boicotând adunarea, reprezentanții vechii conduceri au părăsit sala, dar din păcate pentru ei au fost prea puțini și adunarea a continuat în condițiile Statutului și astfel a fost aleasă noua conducere a A.N.C.M.R.R. Filiala Craiova, care încă de la început și-a propus să redea cadrelor militare onoarea, demnitatea și unitatea de care au nevoie nu numai armata dar și societatea românească.
În cadrul noului Consiliu au fost aleși atât membrii din vechea structură de conducere, aceia care au înțeles sensul schimbării cât și membrii noi care fac parte atât din S.C.M.D., cât și din Asociația Militarilor „PROCONCORDIA”.
Președintele Filialei Craiova a S.C.M.D. deși a fost propus în Consiliu a refuzat să facă parte la acest moment, motivând că nu vrea să se creadă că schimbarea a fost impusă de S.C.M.D. și folosită ca mijloc de decredibilizare a noii conduceri aleasa Statutar și democratic.
Președinte al Filialei a fost ales domnul Gl.Mr.Dr.(r.) Ion PÎLȘOIU, iar prim-vicepreședinte a fost ales domnul Gl.Bg.(r.) Ion PĂSTAE.
Urându-le succes în reformarea A.N.C.M.R.R., îi asiguram de tot sprijinul membrilor S.C.M.D. și ai Asociației Militarilor „PROCONCORDIA”.
Unde sunt oameni capabili și iubitori de adevăr și dreptate, impostura și minciuna nu au succes. Încă o dată „OLTENIA e fruntea”….. schimbarea vine de la Craiova.
Cu respect și prețuire pentru militarii de toate gradele.
PRESEDINTELE SCMD FILIALA 1 CRAIOVA
Col.Ec.(r.)
Ioan Mișu NAON