joi, 25 aprilie 2013

Apelul Filialei Craiova catre Asociatiile Militarilor


APELUL
FILIALEI CRAIOVA A SCMD ADRESAT ASOCIAŢIILOR MILITARILOR
DIN JUDEŢUL DOLJ

                          Comandamentele majore ale vremurilor pe care le trăim, în care sărăcia tinde să devină ,,starea de normalitate” a tot mai,multor comunităţi umane, iar neîncrederea în toţi şi în toate sunt tot mai frecvente ca atitudine faţă de cel de aproape, ne obligă la o schimbare rapidă de comportament, bazată pe toleranţă, încredere,  unitate şi consecvenţă pentru transpunerea în practică a idealurilor şi năzuinţelor comune.
                          O unitate în diversitate care să se întemeieze pe respectul faţă de valorile unei societăţi democratice, pe promovarea tradiţiilor moştenite de la înaintaşi şi nu în ultimul rând pe convingerea şi încrederea că numai împreună uniţi într-un efort comun vom putea supravieţui ca neam şi ca o ţară liberă. Este o realitate faptul că, societatea post decembristă în care cu toţii ne-am pus speranţele, s-a întemeiat şi s-a cristalizat prin minciună, fraudă, corupţie şi dezinformare, generalizată, ,,operă” a unor grupuri de interese ostile intereselor naţionale sub protecţia şi oblăduirea unei ,, clase politice” semidocte, aservită propriilor interese şi nu de puţine ori intereselor unor puteri străine, fapt concretizat în distrugerea economiei naţionale devenită peste noapte ,,morman de fier vechi” sau ,,găuri negre”, sărăcia generalizată a populaţiei, distrugerea învăţământului şi sănătăţii, slăbirea şi politizarea instituţiilor de bază ale societăţii (justiţie, armată, poliţie, servicii secrete, învăţământ superior) toate culminând cu învrăjbirea categoriilor sociale şi alterarea climatului social.
                          Toate acestea s-au petrecut sub ochii noştri îngăduitori făcându-ne astfel părtaşi la ,,marele dezastru” prin neimplicarea şi lipsa de atitudine de care am dat dovadă la momentul respectiv.
                          Cunoscători ai ,,tehnicilor de manipulare socială” băieţii deştepţi din ţară dar şi din afară au lucrat şi lucrează cu sârg la distrugerea şi dezbinarea societăţii româneşti pe toate palierele sale, dându-ne mereu spre studiu şi dezbatere publică, teme false prin care urmăresc de fapt distrugerea atenţiei opiniei publice de la adevăratele realităţi ale societăţii româneşti, în fapt marele jaf naţional.
                          Pentru toate acestea, măcar în ceasul al douăsprezecelea, suntem datori cu o schimbare de atitudine prin care să ne redăm încrederea şi speranţa în capacitatea noastră ca neam de a renaşte şi a ne apăra valorile pe care să se bazeze reconstrucţia statului de drept şi a societăţii cu adevărat democratice la care au visat părinţii noştri şi la care visează astăzi copii şi nepoţii noştri.
                          Noi ca şi categorie socioprofesională aparte, aflată sub jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor avem datoria de a ne asuma coalizarea tuturor energiilor pozitive din societate şi prin exemplul nostru de unitate şi toleranţă să reconstruim ceea ce alţii în aceşti ani au distrus şi anume unitatea naţiunii române.
                          În acest scop, dragi camarazi de arme, membri în asociaţii şi fundaţii militare vă propunem realizarea unei Uniuni Naţionale a tuturor asociaţiilor militare, care să ne confere recunoaşterea la nivelul societăţii româneşti a sacrificiilor şi meritelor, recunoaşterea ca partener de dialog pentru toate instituţiile statului şi a instituţiilor europene şi euroatlantice, uniune capabilă să transmită un mesaj unitar şi ferm al categoriei noastre profesionale capabilă să contribuie din plin la apărarea instituţiei militare şi întărirea statului de drept, naţional şi unitar.
                          Acest început se realizează azi la Craiova în ,,cetatea banilor olteni” locul în care marele voievod MIHAI VITAZUL a visat la unirea tuturor românilor ,,pohta ce-am pohtit” prin semnarea primului protocol de constituire a Uniunii Judeţene Dolj a Asociaţiilor Militare, structură asociativă în care partenerii îşi păstrează personalitatea juridică, statutul şi obiectivele respectând principiul ,,unităţii în diversitate”.
                          Principiile, normele şi regulile de colaborare şi acţiune sunt cuprinse în Protocolul de Constituire, document asumat şi semnat de părţile semnatare, care fac parte integrantă din prezentul APEL.

         PREŞEDINTELE
FILIALEI CRAIOVA A SCMD
Col.(r.) ec.
                  IOAN MIŞU NAON