vineri, 16 iulie 2010

PROTOCOL

“UBI CONCORDIA IBI VICTORIA “
PROTOCOL DE COLABORARE

Incheiat astazi 15.07.2010 intre :
1. Corpul National al Politistilor – Consiliul Teritorial Dolj -reprezentat de Comisar Sef BARBU Marcel
2. Sindicaltul Politistilor PRO LEX -Dolj reprezentat de Agent Sef MACESANU Elvis Daniel
3. Sindicatul PRS Pelendava Craiova- reprezentat de domnul comisar sef MECEA Emil
4. Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual din MIRA-Biroul Teritorial Dolj -reprezentat de Agent sef MIHAITOAIA Laurentiu
5. Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate ,filiala Dolj - reprezentat de col(r) NAON Misu
6. Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare grupa Penitenciarului de Minori si Tineri Craiova reprezentat de domnul subcomisar NEACSU Gabriel
7. Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare grupa Penitenciarului Craiova reprezentat de subcomisar NEGRU Dorel


Se incheie urmatorul
PROTOCOL
“CONCORDIA DOLJULUI”

Art. 1. Toate partile constata ca sunt legal constituite si ca reprezinta, conform statutelor, interesele cadrelor militare de toate categorile si functionarilor publici cu statut special constituiti in aceste forme asociative conform statutelor;
Art. 2. Toate partile constata ca interesele celor pe care ii reprezinta sunt grav amenintate de catre oficialitati , prin declaratii si legi si proiecte de legi precum si politici publice promovate care contravin unor drepturi anterior castigate si legiferate ;
Art.3. Toate partile sunt decise sa faca front comun in apararea drepturilor legal obtinute de catre cei pe care ii reprezinta pentru a nu permite lezarea acestor drepturi ;
Art.4. Toate partile convin prin acest protocol urmatoarele :
4.1.Sa respecte statutul , independenta si principiile fiecareia din parti, fara amestec in probleme interne in ceea ce priveste organizarea , statutul, principiile , obiectivele politica si modalitatile de realizare ale acestora ;
4.2.Sa se sprijine reciproc in actiunile desfasurate si sa nu intreprinda actiuni de defaimare , lovire , sau denigrare a uneia din parti;
4.3.Sa stabileasca , pentru actiuni de interes comun, strategii si planuri de actiune , aprobate prin consens de toate partile;
4.3.1. Pentru punctele sau actiunile in care una din parti nu isi axprima acordul, se poate abtine si nu va fi implicata, acest lucru urmand a fi specificat;
4.3.2. Pe baza planului comun de actiune sa elaboreze apeluri, notificari, manifeste , propuneri de interpelari parlamentare, scrisori adresate forurilor de decizie locala si nationala ;
4.3.3. Sa elaboreze si sa aprobe prin consens aceste documente ce vor fi emise cu semnatura si stampilele partilor semnatare ;
4.4. Sa constituie un grup de lucru , format din persoane ce vor fi desemnate de conducerile partilor semnatare si agreate de parteneri, care sa se intalneasca ori de cate ori se convine, pentru intocmirea, urmarirea si completarea planurilor de actiune comune;
4.4.1.Sedintele grupului vor fi conduse prin rotatie, de catre o persoana ce se va stabili de comun acord ;
4.4.2. Grupul va intocmi strategia pe termen lung si planul comun de actiune care vor fi aprobate de conducerile fiecarui membru semnatar al protocolului si semnate si parafate de presedintii de sindicat, asociatii, respectiv filiale semnatare ale protocolului ;
4.4.3. Pentru punctele in care una din partile semnatare nu va fi de acord, grupul de lucru , cu aprobarea birourilor operative ale partilor semnatare poate anula actiunea sau o poate mentine , cu amendamentul ca una din parti ( se va specifica partea in cauza ) nu este de acord sau nu participa.
4.4.4. Grupul de lucru va intocmi documente , declaratii, scrisori, apeluri comune pe care le va supune aprobarii reprezentantilor partilor semnatare a protocolului, dupa care vor deveni operative .
4.5. Reprezentantii partilor semnatare ale protocolului, se vor intalni ori de cate ori situatia o va cere pentru a analiza activitatea grupului operativ si a se informa cu activitatile desfasurate individual ;
4.5.1. Sedintele reprezentantilor vor fi prezidate de catre unul din reprezentanti stabilit de comun acord in prealabil de toti cei prezenti ;
4.5.2. La sedintele reprezentantilor pot participa si membri ai biroului de lucru , daca presedintii convin asupra acestui lucru sau oricare alti membri ai birourilor sindicatelor (filialelor), asociatiilor a caror prezenta este necesara sau ceruta la un moment dat, daca se convine asupra acestui lucru ;
4.6.Nici o parte semnatara nu poate fi fortata intr-un fel sa participe sau sa desfasoare activitati sau actiuni ilegale, sau care contravin statutului organizatiei respective .
4.7. Orice parte semnatara se poate retrage din protocol, dupa un preaviz de 14 zile, timp in care va face publica retragerea ;
4.7.1. Odata retrasa din protocol , oricare parte semnatara se va delimita de actiunile ce vor fi intreprinse ulterior, dar nu va denigra , nu va lovi , nu va defaima nu va prejudicial moral sau sub orice alta forma nici una din membrele semnatare ale Protocolului tratandu-le in continuare in spiritul respectului si onoarei;
Art 5. In afara actiunilor comune , ce vor purta girul si semnatura presedintilor de sindicate( filiale) asociatii ale partilor semnatare , fiecare parte isi desfasoara activitatile in concordanta cu principiile statutare si de ordine interioara ca si legislatia in vigoare, fara a implica in vre-un fel sau altul, partile semnatare ale protocolului, respectand totusi prevederile art 4.2. in ceea ce priveste interdictia de a desfasura actiuni de defaimare , lovire sau denigrare a uneia din partile semnatare ;
Art 6. Actualul protocol se incheie pe perioada nelimitata , si se considera reinnoit la fiecare aniversare , fara a necesita alte inscrisuri sau conventii ;
Art 7. Actualul Protocol poate fi imbunatatit sau extins de comun acord ori de cate ori partile semnatare vor considera necesar ;
Art 8. Orice alta organizatie care va dori sau se va infiinta ulterior semnarii protocolului , poate adera la prevederile acestui protocol, printr-o cerere de aderare prin care se va obliga sa respecte prevederile Protocolului, cerere ce va trebui discutata si aprobata la intalnirea presedintilor de sindicat- filiale sau asociatii semnatare ale Protocolului ;
8.1. Pentru a fi admisa in protocol e nevoie de acordul majoritatii simple din totalul membrilor semnatari ai Protocolului, exprimat prin votul presedintilor de filiale(sindicate, asociatii)semnatare ;
Art 9 . Actualul Protocol isi face efectul asupra partilor semnatare , pe plan local, respectiv filialele Judetene ale asociatiilor, sau organizatiilor semnatare , fara a implica in vre-un fel conducerile centrale ale fiecarei filiale sau celelalte filiale judetene ;
Art 10. Partile semnatare isi vor desfasura toate activitatile si actiunile sub semnul respectului reciproc, al onoarei si demnitatii , al apararii si respectarii drepturilor membrilor asociati si tuturor celor reprezentati de semnatarii Protocolului ;
Art 11.Toate actiunile ce se vor desfasura vor respecta Constitutia tarii, legislatia in vigoare care reglementeaza activitatea sindicatelor –asociatiilor semnatare , statutele si regulamentele de ordine interioara ale partilor semnatare .
Art 12 . Partile nu au patrimoniu comun.

Incheiat si semnat azi 15.07.2010

Comisar Sef BARBU Marcel
Agent Sef MACESANU Elvis
Comisar Sef MECEA Emil
Agent sef MIHAITOAIA Laurentiu
Col.(r) NAON Misu
Subcomisar NEACSU Gabriel
Subcomisar NEGRU Dorel