miercuri, 26 ianuarie 2011

ANUNT IMPORTANT

DECIZIILE DE RECALCULARE în baza aplicării salariului mediu pe economie (cele provizorii) precum şi cele calculate prin aplicarea L119 / 2010 în baza adeverinţelor de venit vor fi atacate în instanţele locale respectiv :

- Tribunalul Craiova.
- Curtea de Apel Craiova (în recurs).

Acţiunile vor avea caracter individual şi vor fi introduse la instanţă de către avocatul ales al filialei, Dna. avocat Oancea, care va susţine în instanţă cauza fiecărui membru de sindicat.
Acţiunile în instanţă vor fi introduse începând de Miercuri 26.01.2011 în ordinea primirii deciziilor, urmărindu-se încadrarea fiecărei acţiuni în termenul legal de 45 de zile de la data primirii deciziei (provizorii sau definitive) de recalculare.

ATENŢIE !

La data primirii răspunsului la CONTESTAŢIA înaintată pe cale administrativă la Casa de Pensii şi a deciziei emise în baza legii 119 / 2010 ( conform salariilor din adeverinţa de venit) fiecare membru de sindicat va prezenta juristului filialei copii ale documentelor anunţate pentru a fi depuse în dosarul cauzei.
Date despre stadiul dosarului şi termenele de judecată pot fi obţinute de la Biroul Secretariat sau pagina de internet a filialei.

COSTUL TOTAL AL CHELTUIELILOR DE JUDECATĂ PENTRU FIECARE DOSAR (MEMBRU DE SINDICAT) ESTE DE 245 LEI DIN CARE :

- 145 Lei onorariul avocatului pentru reprezentarea la instanţa de fond şi în recurs.
- 100 Lei onorariul de succes la câştigarea procesului.

Din suma totală de 245 Lei pentru fiecare membru de sindicat filiala suportă cheltuielile în sumă de 50 Lei, restul în suma de 195 Lei revenind fiecărui membru parte în proces.
Suma de 195 Lei se va plăti de către fiecare membru în contul avocatului, CONT NR. RO10BRDE170SV28197951700, pe numele POPA MARIAN, DESCHIS LA BRDE CRAIOVA, avandu-se in vedere si comisioanele aferente de de depunere, administrare si transfer in suma de 7 lei în două tranşe :

o Tranşa nr. I 95 Lei + 7 lei comisioane bancare până la data de __________.
o Tranşa nr. II 100 Lei + 7 lei comisioane bancare la terminarea procesului.

Toate aceste obligaţii vor fi trecute în contractul încheiat cu avocatul şi asumate de către fiecare membru sub semnătură.
Se va afişa la sediul filialei.
Se postează pe pagina de internet a filialei.


LA FINALUL ACŢIUNII, ÎN SITUAŢIA CÂŞTIGĂRII, CHELTUIELILE DE JUDECATĂ VOR FI RESTITUITE FIECĂRUI MEMBRU PARTE ÎN PROCES. 
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova Dolj