vineri, 1 aprilie 2011

Adunarea Generala

PROCES VERBAL
PENTRU ADUNAREA GENERALA DIN 24.03.2011 (TRIMESTRUL I)

DATA: 24.03.2011
LOCUL: Sala Clubului ELECTROPUTERE Craiova
PARTICIPANŢI: 90 membri

 
ORDINEA DE ZI

 
1. INFORMĂRI REFERITOARE LA:

A. ACTIVITĂŢILE ŞI ACŢIUNILE DESFĂŞURATE DE FILIALA DOLJ ÎN PERIOADA IANUARIE - MARTIE 2011.

1) În perioada 15.01-28.02.2011 s-a desfăşurat activitatea de contestare a pensiilor, întocmirea documentelor necesare acţiunii în instanţă, înaintarea dosarelor la casa de avocatură şi înregistrarea acestora la Tribunalul Dolj. S-au procesat şi au fost înregistrate la Tribunal, primind termen de judecată un număr de 581 de dosare.

2) Cu ocazia desfăşurării Adunării Generale a Filialei 1 Craiova cu tema ”Unirea Principatelor Romane ”, pagină importantă în istoria României moderne, membrilor SCMD li s-a refuzat accesul în Cercul Militar Craiova, adunarea desfăşurându-se ulterior la Clubul ELECTROPUTERE, în partea a doua desfăşurându-se consultaţii juridice pe tema pensiilor militare.

3) Pe data de 24 ianuarie aproximativ 300 de membri ai Filialei au participat la sărbătorirea Unirii şi a Col. ALEXANDRU IOAN CUZA fondatorul armatei moderne în ROMANIA, prin două activităţi:

- o manifestare privată constând în depunerea unei coroane de flori la statuia voievodului MIHAI VITEAZU, unde membrii au intonat imnul naţional;
- au participat alături de populaţia Craiovei şi oficialităţi, s-a depus o jerba de flori. Şi cu acest prilej membrii noştri au intonat imnul naţional alături de fanfara militară.
 
4) Pe data de 08.02.2011, s-a convocat Adunarea Generala a Filialei 1 Craiova, principala temă fiind pregătirea şi înaintarea dosarelor către instanţa de judecată.
 
5) Pe data de 01.03.2011 un nr de 100 membrii au participat la mitingul de protest organizat de conducerea centrală a SCMD în Bucureşti unde s-au depus petiţii la Guvern şi Preşedenţie.
 
6) Pe data de 02.03.2011 un număr de 100 de membrii au participat la un miting de protest alături de sindicatele din Craiova pe tema “CODUL MUNCII”.
 
7) Pe data de 09.03.2011, un număr de aproximativ 150-200 de membrii au participat la o acţiune sindicală organizată de Centralele Sindicale la nivel de judeţ, organizat pe tema “CODUL MUNCII”. La această manifestaţie a participat membrul de onoare al sindicatului, doamna CRISTIANA IRINA ANGHEL.

8) Începând cu luna martie 2011, la sediul Filialei s-a întocmit “cartea de onoare a Filialei SCMD DOLJ”, unde vor fi înscrise toate evenimentele importante din activitatea organizaţiei.
 
9) Situaţia statistică a filialei 1 Craiova la data de 24.03.2011:

 
1. Numărul total de membrii – 847
 
2. Situaţia pe structuri:
 
- M.Ap.N. = 639
- M.A.I.    = 204
- S.R.I.    =     4
 
3. Situaţia pe corpuri de cadre:
- Generali = 3
- Ofiţeri = 675
- M.M. şi Sof = 127
- Urmaşi = 42
 
9) Începând cu data de 21.03.2011, s-au dislocat un număr de 40 membrii din Filiala 1 Craiova către Filiala 1 Pleniţa. La înfiinţarea Filialei 1 Pleniţa au participat preşedintele SCMD Bucureşti, col.dr. (r) Dogaru Mircea şi col. (r) Ştefan Mihail, iar din partea SCMD Craiova au fost prezenţi col.(r) Naon Ioan Mişu, preşedinte, col.(r) Lungu George, secretar general, lt.col. (r) Popa Marian, juristul filialei Craiova, iar din secretariat, plt.adj. (r) Şandru C. Dan şi Gheorghiţă Ion.
 
Preşedintele Filialei 1 Pleniţa a fost ales col.(r) Bedelici Mihail.
 
B. STADIUL ACTIUNILOR INTRODUSE DE CATRE MEMBRII FILIALEI LA INSTANŢELE DE JUDECATĂ (termene de judecată, soluţii pronunţate la prima şedinţă, achitarea onorariului către societatea de avocatură, diverse).

Avocat Marian Popa a prezenta situaţia dosarelor depuse la instanţele de judecată, cât şi problema declinării competenţei de către Tribunalul Bucureşti. Acesta a menţionat că Tribunalul Bucureşti va retrimite dosarele ori către Tribunalul Dolj sau către o instanţă superioară.
 
C. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A FILIALEI DOLJ. (prezentarea şi aprobarea cheltuielilor efectuate în trimestrul I 2011; propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar contabilă la nivel local şi central).
 
S-a deschis contul către SCMD Bucureşti cu suma de 6.000 lei.

Cheltuieli;
- pe baza de raport de necesitate s-au achiziţionat 2 calculatoare = 3000 lei
- chiriile pe lunile februarie şi martie = 2200 lei
- întreţinere = 260 lei
- telefonie, internet, cablu pe luna februarie = 180 lei
- rechizite, materiale, întreţinere, alte bunuri şi servicii = 360 lei.
 
S-a votat colectivul de analiză materiale CAR, fiind numiţi următorii:
- Preşedinte: col.(r) Zănescu Constantin
- Membrii: col.(r) Focşa Paul

D. DISCUŢII PE TEMA INFORMĂRILOR:
 
S-a votat în unanimitate:
Adresa către Comitetul Director SCMD de suspendare a unor membrii din Filiala 1 Craiova.
 
2. STRATEGIA DE ACŢIUNE A FILIALEI DOLJ A SCMD ÎN RELAŢIA CU PARTIDELE POLITICE DIN OPOZIŢIE,ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII UNOR PROTOCOALE DE COLABORARE
 
- Încheierea unui protocol de colaborare între Filiala SCMD Dolj şi USL pe plan local.
- Până la data de 15.04 2011 la sediul S.C.M.D. se vor primi şi centraliza propuneri din partea membrilor pentru conturarea unui protocol cât mai aproape de aspiraţiile noastre.

 
BIROUL OPERATIV AL FILIALEI 1 CRAIOVA