luni, 4 aprilie 2011

Propunerile Biroului Operativ al Filialei 1 Craiova

BIROUL OPERATIV AL FILIALEI CRAIOVA


În şedinţa din data de 31 martie 2011 a hotărât ca în perioada următoare, până la 01 mai, membrii filialei să depună la sediul filialei din strada Carol I nr.84, propuneri pentru protocolul de colaborare cu USL DOLJ.
Propunerile vor face referire la obligaţiile filialei SCMD Craiova în relaţia cu USL, cât şi obligaţiile USL Dolj de sprijinire a SCMD pentru îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor pentru care fiinţează.
Forma finală a protocolului propus a se încheia cu USL DOLJ va fi supusă aprobării adunării generale convocată în mod statutar.

Propunerile se pot face în scris la sediul filialei sau pe pagina filialei (e-mail).


Alăturat anexăm scrisoarea apel a Filialei Craiova către partidele care compun USL DOLJ.

A) Filiala Craiova a SCMD - Se angajează prin protocolul semnat cu USL DOLJ pentru:


• Sprijinirea forţelor politice din USL în campania preelectorală de mediatizare a programelor, măsurilor şi platformelor menite să stopeze declinul economic şi social al societăţii româneşti. Membrii SCMD vor fi putători de mesaje în relaţia cu societatea civilă,instituţiile media şi populaţia judeţului.
• Sprijinul USL, atât în pregătirea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare şi locale,cât şi în desfăşurarea acesteia, punând la dispoziţie personal calificat în comunicare şi relaţii publice, organizare şi planificare acţiuni, economişti.
• Pune la dispoziţia USL persoane cu pregătire superioară şi profil etic şi moral care să reprezinte USL în secţiile de votare din municipiul Craiova şi judeţul DOLJ.
• Sprijină şi votează candidaţii USL pentru ocuparea posturilor de primar şi consilieri locali şi judeţeni, precum şi candidaţii pentru parlamentul ROMÂNIEI.

B) USL DOLJ - Prin reprezentanţii săi la nivel local şi central se angajează prin protocolul semnat cu Filiala Craiova a SCMD să acţioneze pentru:
• Redobândirea de către militarii în rezervă şi retragere a demnităţii şi onoarei militare, a prestigiului şi respectului pe care îl merită în societatea românească.
• Abrogarea tuturor legilor şi prevederilor actelor normative care anulează categoriei socio-profesionale a militarilor drepturile dobândite legal precum şi acelea care îi discriminează în raport cu alte categorii socio-profesionale. În concret, prevederile L.329/2009, L.263/2010, L.119/2010.
• Recunoaşterea SCMD ca reprezentant al militarilor în rezervă şi retragere ca apărător al drepturilor acestora, partener de dialog în relaţia cu structurile şi instituţiile statului la nivel central şi local, cu administraţia publică centrală şi locală.
• Acordarea pentru structura centrală şi filialele locale ale SCMD de sedii în condiţiile legislaţiei în vigoare.
• Susţinerea şi votarea în Parlament a unei legi ocupaţionale pentru militari care să respecte atât prevederile legislaţiei U.E. şi C.E.D.O., dar şi jurisprudenţa C.C., prin care să fie recunoscute, atât contribuţiile la bugetul de stat pentru plata pensiilor, dar şi compensarea tuturor privaţiunilor, limitărilor de drepturi, interdicţiilor şi constrângerilor pe care cariera militară le impune.
• Depolitizarea structurilor de conducere din instituţiile sistemului naţional de apărare şi ordine publică şi promovarea în cariera militară exclusiv pe criterii de profesionalism şi competenţă.
• Redarea elitelor a locului pe care îl merită în societatea românească.


Biroul Operativ al Filialei 1 CRAIOVA