vineri, 21 octombrie 2011

25 octombrie 1944

        25 Octombrie reprezintă simbolul sfânt al jertfelor de sânge prin care s-au reîntregit hotarele româneşti din apus în cursul celui de Al Doilea Război Mondial. În Ordinul de zi 392 bis din 29 octombrie 1944, comandantul Armatei 4 Române, generalul Gheorghe Avramescu, adresându-se militarilor din subordine, sublinia: "La chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului răpit prin Dictatul de la Viena, aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă în izbânda dreptăţii neamului românesc. Tineri şi bătrâni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu pieptul vostru aţi făcut zăgaz de neînfrânt duşmanului care voia să ajungă la Carpaţi. (…) Zdrobit de focul năprasnic al artileriei şi de necontenitele voastre asalturi, inamicul a fost izgonit din Ardealul scump. Prin ploi, noroaie şi drumuri desfundate, zi şi noapte, aţi luptat cu un duşman dârz şi hotărât şi l-aţi învins. Azi, când avangărzile trec pe pământ străin pentru desăvârşirea înfrângerii definitive a duşmanului, gândul meu se îndreaptă către voi cu dragoste şi admiraţie pentru faptele voastre de arme. Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi, ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul"
 
      Cu această ocazie membrii SCMD Filiala 1 Craiova, pentru cinstirea şi comemorarea eroilor care au căzut în luptele pentru apărarea patriei, vor depune coroane de flori în Cimitirul Sineasca, la Monumentul Eroilor, începând cu ora 10.00. Pe această cale membrii SCMD sunt invitaţi să participe în număr cât mai mare.

 
       Honor et patria! Vae victis!
 
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova