miercuri, 4 aprilie 2012

Cerere restituire 5,5%


 DOMNULE DIRECTOR,Subsemnatul, ___________ cu domiciliul în ______, cod ____, str. ____, nr. __, bl__, sc. __, ap. __, tel. ________ , cu ultimul loc de muncă la U.M. ________, dosarul de pensie nr. _____, mandat _______, având în vedere Deciziile nr. 223 şi 224 pronunţate în data de 13.03.2012 de către Curtea Constituţională  referitoare la dispoziţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii „care sunt constituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că procentul de 5,5% se aplică numai veniturilor din pensii care depăşesc 740 de lei” vă rog să dispuneţi:
-     ca din luna aprilie 2012 această contribuţie să fie calculată şi reţinută numai pentru veniturile din pensie care depăşesc 740 de lei;
-     restituirea în luna aprilie 2012 a sumelor reţinute nelegal, indexate corespunzător, astfel:
Sumă lunară reţinută = 740 lei x 5,5% = 40,70 lei
Faţă de cele solicitate vă rog să dispuneţi.
Grad ______ (r) semnătura                          data
                             Nume


                                  
Domnului director al Casei de Pensii Sectoriale a Ministerul Apărării Naţionale


      Recomandăm membrilor de sindicat să completeze și să trimită la Casele Sectoriale de Pensii - cu confirmare de primire - modelul de cerere pentru recuperarea veniturilor oprite ilegal din pensie.

Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova