sâmbătă, 14 aprilie 2012

Scrisoare deschisa


SCRISOARE DESCHISĂ
A
PREȘEDINTELUI FILIALEI 1 CRAIOVA
ADRESATĂ DISTINȘILOR MEMBRII AI C.D. AL SCMD
(câți au mai rămas)

DEZINTERES SAU ALT INTERES

După modul cum se derulează lucrurile în structurile de conducere de la nivelul central al SCMD, după felul cum se dă curs solicitărilor și propunerilor filialelor din BUCUREȘTI și din țară, după maniera deloc benifică prin care ne spălăm rufele în public, întrebarea „dezinteres sau alt interes” devine tot mai legitimă.
În condițiile în care hotărârile adoptate la ultima C.N.R. nu sunt respectate, iar lipsa de transparență în luarea unor decizii importante nasc suspiciuni și neîncredere în rândul membrilor organizației, precum și dezinteresul manifestat de Comitetul Director în soluționarea problemelor ridicate de către filiale, este dreptul nostru să ne întrebăm și să vă întrebăm pe cei din conducerea SCMD : „SINDICATUL INCOTRO ?”
În strategia globală a oricărei organizații seriose care luptă pentru respectarea drepturilor membrilor săi, amenințate sau suprimate prin deciziile unei puteri ticăloase și iresponsabile, negocierea și încheierea de protocoale cu forțele care manifestă deschidere spre dialog și interes în soluționarea problemelor în dispută, reprezintă modalitatea cea mai simplă și la îndemână de ați promova intesesele.
Majoritatea delegaților la C.N.R. au înțeles că singura soluție pentru a pune capăt umilinței, trădării și batjocoririi la care am fost supuși precum și pentru soluționarea grabnică a problemelor legate de diminuarea pensiilor este începerea dialogului cu forțele opoziției care încă de la inceput au manifestat interes și preocupare pentru repararea gravelor erori legislative și juridice, pe care trebuie să le îndreptăm.
Deși o voce „autorizată” din conducerea sindicatului a ținut să precizeze în ultima zi că USL-ul nu are șanse să câștige alegerile – sugerându-ne că SCMD-ul nu va încheia nici un acord cu această formațiune, majoritatea delegaților au solicitat elaborarea de urgență a unei strategii de sprijin în campaniile electorale ale acestei alianțe.
Unde este această strategie, ce prevede și cum vom acționa noi ca și organizatie, la nivel central și în plan local, este o altă întrebare la care așteptăm răspuns. Fiind o decizie a C.N.R. credem, că factorii responsabili sunt datori să dea un răspuns cât mai urgent posibil.
În condițiile în care se conturează în mod clar o victorie a alianței USL considerăm că neimplicarea noastră în susținerea acestei formațiuni, lipsa dialogului instituționalizat la nivelul liderilor precum și lipsa oricărei comunicări pe această temă între filiale și C.D., reprezintă greșeli grave care vor inchide chiar și portițele de colaborare realizate prin strădania unor filiale din teritoriu și capitală.
Lipsa de reprezentare a SCMD la recentul Congres și Miting al USL, reprezintă o gravă eroare de comunicare precum și o gravă greșeală de atitudine care va prejudicia atât dialogul cu această formațiune, cât și intesesele membrilor de sindicat.
Dacă nu vom înțelege că înainte de a cere ceva, trebuie să dăm ceva, dacă vom manifesta aroganță în discurs și vom continua să ne supraapreciem forțele și mijloacele și să ne considerăm ceea ce încă nu suntem, vom pierde șansa de a fi la masa invingătorilor, pentru a ne negocia prezentul și viitorul.
Fără a subestima în vreun fel importanța C.N.S.C., doresc să atrag atenția asupra faptului că pentru noi, SCMD-ul, reprezintă prioritatea și nu vom accepta ca cineva, indiferent cine este, să gândească și să pună în pratică scenariile sale pesimiste în legătură cu viitorul acestei organizații. Respectând și recunoscând meritul celor care au fondat sindicatul la nivel central și din teritoriu, precum și munca tuturor acelora care fără salariu au făcut din această organizație una credibilă și respectată în societate, doresc să le aduc în atenție că totuși FORȚA și TĂRIA ORGANIZAȚIEI este dată mai inainte de toate de numărul membrilor săi.
Dacă vom continua ca prin ceea ce facem sau nu facem să aducem atingere imaginii acestei organizații, dacă ne vom ocupa mai mult de alte teme de actualitate cu precadere în interesul personal și mai puțin al organizației, fără a acorda atenția cuvenită acelora care cu adevărat împărtașesc și apară aceleași principii și seturi de valori, vom rămâne în afara adevăratelor construcții democratice, fără a realiza și atinge scopurile și intesesele pentru care ființează SCMD.
Așadar stimați camarazi din conducerea SCMD vă invit la dialog deschis cu filialele, vă rog dați curs solicitărilor noastre, nu ne mai ignorați și nu mai cenzurați și interpretați greșit acțiunile și inițiativele filialelor și intelegeți că nu sunteți deținătorii adevărului absolut iar rolul domniilor voastre este de a pune în aplicare hotărârile C.N.R., a veghea la unitatea organizației prin dialog deschis, democratic și nu prin mijloace autocrate și scenarii fantasmagorice.
Interpretări forțate ale PREVEDERILOR STATUTULUI și R.O.F., că “cine pe cine înființează sau desființează” care denotă lipsa de diplomație și tact, elaborarea și exprimarea în public a unor convingeri personale care nu sunt împărtășite de membrii organizației și nu sunt în conformitate cu intesesele lor, precum și a unor scenarii pesimiste în realitate un atac direct la persoană, aduc greve prejudicii organizației decredibilizând-o și izolând-o, fapt pentru care vă solicităm să încetați cu acest gen de „comunicare”.
Pentru toate acestea și spre bunul mers al organizației noastre, vă adresez solicitarea de a tranmsmite filialelor situația cu modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate de C.N.R., iar pentru discutarea și adoptarea celor două strategii ale sindicatului în justiție și în campania electorală, vă solicit să începeți consultarea filialelor pentru convocarea C.N.R. în ședință extraordinară până cel mai târziu 10 mai 2012.

Asigurându-vă de cele mai sincere și curate gânduri și preocupări, în numele meu și al Biroului Operativ al Filialei 1 Craiova, adresez tuturor camarazilor tradiționala urare „PAȘTE FERICIT “ și „PACE în SUFLET!”

Președintele Filialei 1 Craiova a SCMD

Col.(r) Ec.
Ioan Mișu NAON