sâmbătă, 9 noiembrie 2013

ComunicatCOMUNICAT

     I.         Adunarea Generală a Filialei Craiova a SCMD desfăşurată în data de 06.11.2013 a ales noul Preşedinte şi Birou Operativ după cum urmează:
                  - Preşedinte :           Col.(r.) Ioan Mişu NAON – reconfirmat;
                  - Secretar General :  Col.(r.) George LUNGU – reconfirmat;
                  - Vicepreşedinţi :     Col.(r.) Ion HOANCA – reconfirmat;
                                                   Col.(r.) George VASILACHE – reconfirmat;
                                                   Col.(r.) Gheorghe PETROIU – ales;
                                                   Lt. col.(r.) Marian POPA – ales;
                                                   Plt.adj (r.) Dan Constantin SANDRU – ales;
                                                   Plt.adj. șef (r.) George VALCELEANU – ales;
                  - Administrator blog : Mr.(r.) Adrian NUTA – reconfirmat;
                  - Administrator filiala : Plt.adj (r.) Ion GHIORGHITA – reconfirmat;
            Pentru reprezentarea filialei la CNR, Adunarea Generală a desemnat pe:
                  Următorii:
                              - Col.(r.) Ioan Mişu NAON;
                              - Lt. col.(r.) Marian POPA;
                              - Col.(r.) Ion MARIAN;
                              - Col.(r.)  Constantin NISULESCU;
   II.         În urma dezbaterilor  au rezultat următoarele propuneri pentru a fi discutate, susţinute şi adoptate la CNR:
        - Urgent să se pună în aplicare hotărârea precedentului CNR de modificare şi completare  a statutului sindicatului cu propunerile deja aprobate şi cu ce se va decide la noul CNR din 2013;
- Sancţionarea celor care se fac vinovaţi de nepunerea în aplicare a deciziilor adoptate  la CNR din 2012;
- Schimbarea raportului (procentelor) care se atribuie filialelor şi organelor centrale astfel:
                                         - 70% la filiale;
                                         - 30% la centru;
          - Creşterea rolului Consiliilor de Coordonare zonale în conducerea activităţii SCMD. Preşedinţii aleşi de către filiale în consiliu să facă parte de drept din CD ca vicepreşedinţi ai SCMD.(Filialele să-şi aleagă vicepreşedinţii care îi reprezintă în CD şi nu membrii fondatori care nu participă la viaţa SCMD .)
- Preşedinţii şi vicepreşedinţii de la nivelul filialelor şi nivel central să fie aleşi pentru maximum două mandate;
a.   Cei prezenţi la adunare şi-au manifestat dorinţa ca sindicatul să acţioneze cu fermitate pentru:
                  - Adoptarea în Parlament a legii Pensiilor Militare de stat (aşa cum s-au angajat reprezentanţii USL);
                  - Realizarea la nivel local şi naţional a „Uniunii Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere”, uniune din care să facă parte toate Asociaţiile militarilor existente, aşa cum a propus Filiala Craiova şi cum s-a realizat la Bistriţa.
                  FELICITĂRI DRAGI CAMARAZI DIN BISTRIŢA – NĂSĂUD.
                  - Sprijinirea partenerilor, aşa cum ne-am angajat prin protocoalele semnate cu partidele politice membre ale USL în măsura în care aceştia îşi respectă angajamentele şi promisiunile electorale.


         BIROUL OPERATIV al Filialei 1 Craiova a S.C.M.D.