joi, 7 noiembrie 2013

Spre aduce aminte

SPRE ADUCERE AMINTE
(ÎN LOC DE “DARE DE SEAMĂ” A ACTIVITĂŢII FILIALEI SCMD DOLJ)

Înfiinţată la 17 Decembrie 2009, din iniţiativa unui grup de cadre militare în rezervă dintre care amintim pe : col(r.) Ioan Mişu NAON; cdor.(r.) Gheorghe GIURAN; col(r.) Dumitru ILIESCU; col(r.) Marin ROŞCA; Plt.adj.(r.) Gheorghe MARINESCU, filiala Craiova a SCMD s-a afirmat în cei patru ani de existenţă ca fiind o filială puternică, atât prin numărul mare de membrii cât şi prin iniţiativele şi acţiunile întreprinse în planul apărării drepturilor militarilor activi şi în rezervă în plan local dar şi naţional.
Încă de la înfiinţare, cei 26 membrii fondatori şi-au afirmat dorinţa de a acţiona cu consecvenţă şi fermitate pentru păstrarea unităţii de corp a militarilor de toate gradele, apărarea drepturilor legal dobândite în baza legilor în vigoare, dar şi a prestigiului, demnităţii şi onoarei Armatei României, ca şi garant al democraţiei şi al statului de drept.
Anul 2010 a însemnat anul în care filiala s-a organizat atât din punct de vedere doctrinar şi acţional, cât şi logistic şi administrativ, fiind anul în care prin tot ce am întreprins am promovat imaginea SCMD, ne-am manifestat hotărârea şi motivarea pentru a ne apăra drepturile în faţa ameninţărilor trâmbiţate de guvernul BOC, am acţionat pentru cunoaşterea obiectivelor organizaţiei noastre şi atragerea de noi membrii.
Toate acestea au fost posibile ca urmare a activităţii BO care a acţionat ca un tot unitar, fiecare membru răspunzând concret de anumite domenii de activitate.
Experienţa dobândită în anii de activitate şi-a spus cuvântul, făcând ca în timp foarte scurt să creştem numărul de membrii, să închiriem un spaţiu de lucru adecvat, să achiziţionăm mobilierul şi birotica necesară pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a activităţii specifice.
Prin apariţiile la posturile locale de TV, am reuşit să ne facem cunoscuţi ca şi SINDICAT şi să aducem la cunoştinţa opiniei publice multe dintre frământările şi preocupările noastre, care nu au fost legate numai de drepturile militarilor, dar mai ales de ameninţările la adresa democraţiei şi a abuzurilor săvârşite de către unele instituţii ale statului.
Acum s-au reînnodat vechile prietenii dintre membrii organizaţiei şi tot acum s-au pus bazele unor relaţii noi cu camarazii din celelalte structuri, relaţii care s-au dovedit a fi trainice pentru că se bazează pe comuniune de interese, sinceritate, respect reciproc. Pentru prima oară în istorie, militarii din toate structurile Sistemului Naţional de Apărare se găsesc uniţi în aceeaşi organizaţie şi luptă cot la cot pentru aceleaşi obiective. Indiferent de ceea-ce se vorbeşte prin piaţă şi indiferent cum şi de unde a apărut idea înfiinţării SCMD, un lucru este cert şi de necontestat, şi anume acela că suntem împreună pentru a ne apăra drepturile, onoarea şi prestigiul, dar şi pentru a ne sluji cu devotament interesele naţionale, iar nimeni şi nimic nu ne mai poate despărţi.
În anul 2010 am pus bazele unor colaborări cu alte organizaţii democratice, dar şi cu sindicatele de pe plan local, un rol de seamă în aceste relaţii ocupându-l acordul încheiat cu sindicatele din poliţie (CONCORDIA DOLJULUI). Conştienţi de rolul pe care îl joacă în ecuaţia puterilor în stat PARLAMENTUL, acum am iniţiat primele contacte cu senatorii şi deputaţii din DOLJ, atât cu cei de la putere cât şi cu cei de la opoziţie.
De remarcat în acest sens este că în această perioadă asociaţiile care azi ne blamează activitatea (ANCMRR), atunci „se băgau în seamă” la activităţile organizate de noi. Printre activităţile cele mai importante sunt întâlnirile de la CERCUL MILITAR cu senatorul Mario Ovidiu OPREA, deputaţii Mihai VOICU, Ionuţ STROE, Florentin GUST, dar şi cu reprezentanţii PDL, deputaţii Constantin DASCĂLU şi Mihai SURPĂŢEAN, prilej de a le înmâna petiţii întocmite de BO al filialei.
Anul 2011, luna ianuarie, luna în care „foarfeca lui BOC” a amputat toate pensiile militare, ne-a găsit pe lângă foarte bine motivaţi pentru a face faţă fărădelegilor, şi foarte bine organizaţi pentru a acţiona atât în planul juridic, dar şi al luptei sindicale.
Încă sunt proaspete în minte imaginile de la sediul filialei din B-dul Carol, când camarazii afectaţi de tăierile de pensii, au venit în număr mare pentru a se înscrie în SCMD şi a depune acte pentru a acţiona în instanţă HG 735 prin care ni se făcea o mare nedreptate, dar şi mai grave ram umiliţi şi desconsideraţi.
Atunci SCMD reprezenta singura lor şansă de a-ţi apăra drepturile, iar acum şi când acestea au fost redobândite tot ca urmare a acţiunilor sindicatului, au uitat şi au întors spatele organizaţiei, ba mai mult, unii chiar ne blamează şi ne înjură.
Păcat că memoria unora este atât de scurtă, iar caracterul lasă de dorit, pentru că NU SE ŞTIE CÂND ISTORIA SE POATE REPETA….
Camarazi precum DUMITRA, PETROIU, ION NICOLAE, VÂNEAŢĂ, DIGULESCU, VASILACHE, ŞANDRU, MARINESCU şi GHEORGHIŢĂ, care lucrând în ture, au asigurat primirea dosarelor pentru instanţă, merită respectul nostru, indiferent de soluţiile pronunţate de către completele de judecată, pentru că dacă nu am fi reacţionat atunci cu fermitate, pensiile noastre ar fi rămas veşnic amputate.
Luna ianuarie 2011 a fost luna în care filiala şi-a arătat forţa şi motivarea de a acţiona în mod unitar, atât în 20 ianuarie, când slugile şi trepăduşii puterii ne-au interzis accesul în CERCUL MILITAR pentru a desfăşura un simpozion dedicat Domnitorului A.I. CUZA, întemeietorul pensiilor militare, dar mai ales la 24 ianuarie, când în Piaţa A.I. CUZA, sindicatul a umilit autorităţile locale prin demnitate, unitate, motivaţie şi organizare.
Atunci, pentru prima dată, la iniţiativa SCMD filiala DOLJ, la CRAIOVA s-au jucat „doua Hore ale Unirii”, una mare a poporului scârbit şi umilit de acţiunile guvernului BOC, şi una mică, în care s-au prins autorităţile speriate şi debusolate. Istoria a arătat mai repede decât ne-am fi aşteptat, cine au fost cei umiliţi cu adevărat.
Pentru binele naţiei române, fie ca asemenea lucruri să nu se mai întâmple, iar la Craiova să se joace, veşnic, o singura Horă a Unirii, horă a iubirii de neam şi de ţară. Ziua de 24 ianuarie 2012 a fost semnalul începutului unor îndelungate acţiuni de protest, marcate de lansarea în spaţiul public a unor petiţii şi scrisori deschise către cei care ne umileau, şi nu în ultimul rând a declanşării unor acţiuni de stradă, pichetări de sedii ale partidelor şi mitinguri de protest. Filiala Craiova a fost prezentă la toate acţiunile organizate la nivel central şi a organizat la rândul ei multe acţiuni pe plan local cu reverberaţii şi ecouri la nivel naţional.
Prin acţiunile întreprinse şi mai ales prin iniţiativele sale, filiala Craiova s-a situat şi se situează printre filialele cele mai active care au influenţat şi influenţează multe dintre deciziile de la centru, veghind cu fermitate ca sindicatul să nu se abată de la scopul şi menirea sa, şi să nu facă jocul niciunui grup de interese sau ale vreunei formaţiuni politice, jocuri care să afecteze interesele şi imaginea.
Păstrându-şi echidistanţa faţă de forţele politice, filiala Craiova a înţeles că pentru a putea realiza obiectivele SCMD, trebuie să intre în dialog cu aceste forţe, stabilind căi şi metode comune de acţiune.
Astfel, la Craiova, încă din luna februarie 2011 s-a născut ideea unei aproprieri de Alianţa USL, la baza acestei aproprieri fiind întâlnirile cu liderii partidelor din alianţă pe care le-am avut încă din anul 2010 precum şi poziţiile ferme ale acestora de sprijin şi ajutor în lupta noastră. Deşi la centru unii lideri ai SCMD nu au agreat ideea, filiala Craiova a acţionat pentru răspândirea ei în ţară, multe din filiale acţionând pentru încheierea de protocoale cu USL.
Articolul scris şi publicat de către preşedintele filialei intitulat „SINGURA SOLUŢIE” a lămurit multe filiale că aceasta este calea de urmat, iar recent soluţia s-a dovedit a fi câştigătoare pentru noi, cel puţin, în prima etapă.
Să sperăm că „DREPTATEA PÂNĂ LA CAPĂT” să nu rămână doar un slogan de campanie, el devenind realitate în ceea ce ne priveşte chiar din luna ianuarie 2014.
Acţionând cu fermitate pentru întărirea legăturilor cu opoziţia USL, dar şi cu alte organizaţii şi sindicate, ne-am implicat activ în sprijinirea proiectelor partenerilor noştri de dialog, organizând împreună cu aceştia acţiuni de protest, dar şi acţiuni de popularizare a programelor sociale ale acestor formaţiuni, implicându-se activ pe baza protocoalelor încheiate în acţiunile electorale desfăşurate.
Devenind partener credibil şi respectat al Opoziţiei Unite, am ajuns să fim tot mai cunoscuţi ca şi organizaţie pe plan local, fiind cotaţi ca o formaţiune care luptă nu numai pentru drepturile sale, dar şi pentru cele ale altor categorii sociale, care apără democraţia şi libertăţile fundamentale ale omului ca valori supreme într-un stat de drept
În paralel cu lupta noastră pentru redobândirea drepturilor, am acţionat şi pentru dezvoltarea şi întărirea organizaţiei noastre sindicale, luând în nenumărate rânduri atitudine critică faţă de unele derapaje de la statut.
Considerăm că astfel am contribuit la întărirea organizaţiei şi nu la slăbirea ei, aşa cum la momentele respective am fost catalogaţi. Exemple în acest sens sunt poziţiile exprimate de către preşedintele filialei la CNR din 2011 şi cel din 2012, când filiala Craiova nu a fost de acord cu maniera lipsită de transparenţa în care se iau deciziile în sindicat, şi mai ales cu atitudinea unor lideri faţă de patrimoniul sindicatului şi banul public.
Fiind ataşaţi de valorile sindicatului şi apreciind activitatea preşedintelui SCMD, dl.col.(r) Mircea DOGARU, nu am contenit în a lua atitudine împotriva unor decizii neinspirate ale acestuia, care au afectat imaginea organizaţiei, aşa cum a fost cazul nefericit al semnării unui acord cu USL „pe picior” în momente nepotrivite. Delimitându-ne de aceste acţiuni, am acţionat pentru refacerea imaginii sindicatului şi a recăpătării încrederii partenerilor noştri în buna noastră colaborare, fapt încheiat în mod fericit prin câştigarea alegerilor locale şi parlamentare de către alianţa USL în anul 2012. Anul 2012 s-a dovedit a fi, ca şi anul 2010 şi 2011, un an în care protestele au continuat prin mari acţiuni de stradă, atât în Bucureşti, cât şi în alte oraşe din ţară, printre care şi Craiova.
Mitingul din ianuarie 2012 din Piaţa Prefecturii, ca şi zilele în care am acţionat împreună cu cetăţenii Craiovei la pichetarea Prefecturii Judeţului, au dovedit capacitatea noastră de a organiza şi desfăşura acţiuni în spiritul şi litera legii. Să nu uităm dragi camarazi, că primul miting de protest autorizat în Piaţa Prefecturii a fost cel organizat de noi şi că la el au participat atât cetăţenii liberi, cât şi politicieni din USL. Noi am deschis tribuna democraţiei la Craiova în Piaţa Prefecturii, şi tot noi am deschis seria protestelor TIP PIAŢA UNIVERSITĂŢII la care au aderat mulţi tineri şi cetăţeni ai Craiovei. Acesta este adevărul, chiar dacă unora le displace, acestea sunt realităţile şi faptele pe care unii azi le ignoră, uitând că istoria se poate repeta oricând .
Dacă ceva s-a schimbat în ţară, să nu uităm dragi prieteni, că şi voi am contribuit, pentru că şi noi am fost o picătură care a făcut ca paharul să se reverse. Consecvenţi în atitudine şi fideli promisiunilor şi angajamentelor asumate, filiala SCMD Craiova s-a implicat activ în sprijinirea candidaţilor USL la alegerile locale dar şi parlamentare, fapt care a făcut să avem azi conştiinţa civică împăcată, că ne-am făcut datoria şi am contribuit şi noi la înlăturarea de la putere a acelora care ne-au umilit şi dezonorat.
Sprijinind candidatura actualului primar al Craiovei, doamna LIA OLGUŢA VASILESCU, am câştigat un prieten al organizaţiei noastre, care s-a dovedit a fi ataşat cauzei noastre, pentru care a întreprins multe diligenţe ca problemele noastre să fie rezolvate. Întâlnirile pe care le-am avut cu premierul VICTOR PONTA şi ministrul apărării MIRCEA DUŞA, dar şi urgentarea, sau mai bine zis, deblocarea LEGII REPARATORII 241/2013 se datorează în bună parte demersurilor domniei sale, demersuri fără de care şi astăzi am fi fost în postura de a mai aştepta un consens politic.
Indiferent cine îşi arogă meritele pentru prima noastră „VICTORIE” concretă Legea 241/2013, realitatea este că dacă doamna primar LIA OLGUŢA VASILESCU nu i-ar fi descris premierului REALITATEA ADEVARATĂ”, nici până în ziua de azi cei din jurul său nu ar fi avut îndrăzneala să-i schimbe acestuia DECIZIA de a ne repara nedreptăţile printr-o lege abia în anul 2014, aşa cum de altfel declarase cu două zile înainte de activitatea de la Calafat. Prietenia doamnei Lia Olguţa VASILESCU, ca de altfel şi a doamnei ministru Mariana CÂMPEANU, dl. Corneliu DOBRIŢOIU, domnilor senatori şi deputaţi Mircea DIACONU, Mario Ovidiu OPREA, Alina GORGHIU, Ionuţ STROE, Mihai VOICU, Mihai FIFOR, Daniel CONSTANTIN şi mulţi alţii, nu ar fi fost posibilă dacă aceştia nu ar fi văzut în membrii organizaţiei noastre nişte oameni devotaţi dreptăţii şi adevărului, loiali intereselor naţionale, iubitori de libertate şi democraţie. Nimic din ceea ce am realizat şi vom realiza de aici înainte nu ar fi fost posibil fără încrederea respectul şi sprijinul acestor oameni. După schimbarea puterii în mai 2012, am înţeles că lupta noastră trebuie dusă cu alte mijloace, dialogul şi comunicarea înlocuind protestul, iniţiind acţiuni de dialog atât între filiale, cât şi între SCMD şi instituţiile statului. Pentru prima dată am iniţiat la Craiova constituirea CONSILIULUI CONSULTATIV AL FILIALELOR DIN OLTENIA, consiliu la care au fost invitaţi şi preşedinţii din Bucureşti, consiliu care se dorea şi se doreşte un instrument de acţiune mai eficient în această zonă, prin care să întărim unitatea SCMD, şi nu slăbirea precum au înţeles unii.
Prima iniţiative a acestui CONSILIU, împreună cu Consiliul din Bucureşti şi Ilfov sunt cele două întâlniri de la Senatul ROMÂNIEI, activităţi la care au fost invitate şi alte filiale din ţară, dar şi conducerea SCMD. Prin aceste iniţiative am dorit să întărim organizaţia şi nu să o distrugem. Este adevărat că de multe ori am acţionat fără acordul celor de la centru, iar cei care se întreabă de ce am făcut-o, trebuie să dea ei răspunsul. Rezultatele au fost în folosul tuturor şi niciodată nu am căutat să ni le atribuim ca nişte merite, pentru că le-am considerat un rezultat al existenţei SCMD.
Dragi camarazi, în cei patru ani de existenţă, filiala noastră şi-a dovedit utilitatea pentru cauza noastră, ea militând activ numai şi numai pentru realizarea obiectivelor SCMD, nefiind implicată şi în alte jocuri de culise în folosul vreunui partid politic, contribuind altfel şi la credibilizarea în societate a sindicatului militarilor rezervişti şi câştigarea încrederii partenerilor de drum şi a tuturor cetăţenilor Craiovei.
Acţionând cu prioritate pentru apărarea drepturilor militarilor rezervişti, atât în plan juridic, prin acţiuni în instanţe (e drept, fără prea mari reuşite), dar şi în plan sindical, prin acţiuni care niciodată nu au depăşit cadrul legal, singura soluţie de a ne rezolva problemele legate de redobândirea drepturilor noastre legale s-a dovedit a fi cea propusă la Craiova, şi anume, dialogul şi susţinerea forţelor politice care s-au angajat electoral ca odată ajunşi la putere să facă dreptate până la capăt.
Să nu ne pierdem încrederea şi speranţa în partenerii de dialog dar în acelaşi timp să nu devenim obedienţi şi aserviţi unor interese politice străine cauzei noastre aceasta este poziţia noastră ca şi sindicat.
Dragi colegi, drumul nostru nu se sfârşeşte odată cu redobândirea drepturilor legale, ci din contră, organizaţia noastră abia de acum înainte devine mai UTILĂ categoriei noastre socio-profesionale, pentru că ea şi-a dovedit forţa şi capacitatea de a ne reprezenta cu cinste şi demnitate în toate împrejurările.
SCMD-ul trebuie să intre într-o etapă nouă de dezvoltare, reformându-se din interior, devenind mai credibil în societate, extinzându-şi sfera şi obiectivele de activitate, militând pentru întărirea unităţii tuturor asociaţiilor de militari, sindicatul va trebui să îşi asume rolul conducător, el fiind acela care trebuie cu adevărat să apere drepturile şi libertăţile militarilor, aflaţi atât în activitate, cât şi în rezervă.
Pentru tot ce am creat şi dobândit împreună, BO al filialei Craiova vă mulţumeşte şi vă asigură de toată consideraţia sa .
Fără voi cei mulţi, care aţi crezut în SCMD, şi aţi rămas ataşaţi valorilor sale, nimic nu ar fi posibil.
LA MULŢI ANI SCMD, LA MULŢI ANI DRAGI CAMARAZI !


PREŞEDINTELE FILIALEI 1 CRAIOVA
col.(r)
Ioan Mişu NAON