vineri, 20 iunie 2014

Adunare Birou OperativANUNŢ


În data de 25 iunie 2014, ora 18.00, se convoacă BO al Filialei 1 Craiova, în şedinţă lărgită cu şefii de compartimente. Şedinţa va avea loc la sediul filialei din str. FRAŢII BUZEŞTI, nr. 24 şi va avea următoarea ordine de zi:
1. Analiza privind situaţia numerică a membrilor de sindicat;
2. Analiza privind activităţile desfăşurate de către SCMD pentru adoptarea Legii Pensiilor militare de stat, precum şi modificarea instrucţiunilor M.Ap.N. referitoare la accesul în Cercurile Militare;
3. Discutarea modului în care C.D. şi B.O.C. acţionează pentru ducerea la îndeplinire a deciziilor C.N.R. şi a propunerilor, făcute de către filialele SCMD;
4. Măsuri Organizatorice pentru primirea documentelor şi întocmirea dosarelor în vederea deschiderii acţiunilor în instanţă pentru recuperarea grupelor de muncă conform HG 1019;
5. Diverse.Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova