joi, 18 februarie 2010

PRESEDINTELUI FILIALEI ACMRR-CRAIOVA

PREŞEDINTELUI
ASOCIAŢIEI CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE
– FILIALA CRAIOVA -

Vă informăm că începând cu luna decembrie 2009, s-a înfiinţat în Craiova Filiala Sindicatului ”Cadrelor Militare Disponibilizate” (CMD).
Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” (CMD) este o organizaţie cu personalitate juridică, înscrisă în registrul persoanelor juridice în temeiul prevederilor Legii 54/2003, a sentinţei judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti,ce reuneşte, pe linia liberului consimţământ, cadre militare în rezervă, diponibilizate conform OG. nr. 7/1998 dar şi a altor acte normative conjucturale, alte cadre militare în rezervă şi în retragere care aderă la scopul şi obiectivele sindicatului, care au calitatea de membri de sindicat.
Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este o organizaţie sindicală independentă, apolitică, constituită democratic, prin voinţa exclusivă a membrilor săi, în strictă conformitate cu prevederile Legii 54/2003.
Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este independent faţă de partidele politice, de organele de stat ale puterii, administraţiei, justiţiei, de alte formaţiuni ale sistemului instituţional politic precum şi de orice alte structuri ale Guvernului României.
Principiile fundamentale ale organizării şi funcţionării Sindicatului sunt: respectul faţă de lege, unitatea de acţiune, loialitatea şi disciplina sindicală, democraţia, solidaritatea oştească, onoarea şi demnitatea militară, exprimarea liberă şi respectul opiniilor.
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate are următoarele scopuri principale:
a) realizarea unității și forței de acțiune ale membrilor săi pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților, intereselor legale și legitime ale tuturor categoriilor de militari;
b) acționarea prin toate mijloacele legale pentru îmbunătățirea protecției sociale a cadrelor militare de toate categoriile, pentru respectarea, promovarea și apărarea drepturilor și intereselor lor sociale, economice și civile;
c) asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale cadrelor militare disponibilizate, în rezervă sau în retragere:– dreptul la muncă și la veniturile ce li se cuvin pentru munca prestată, conform prevederilor constituției și Codului Muncii, fără nicio îngrădire, până la vârsta standard prevăzută de Legea 19/2000;– respectarea prevederilor legale privind asistența medicală;– dreptul la pensie militară decentă, în raport cu munca depusă, greutățile, privațiunile, riscurile, sacrificiile personale și familiale suportate în cariera militară.
d) susținerea de negocieri cu reprezentanții Guvernului, Președenției, Parlamentului României, ai sindicatelor de resort și comisiilor parlamentare de specialitate, pentru respectarea drepturilor legale cuvenite și pentru soluționarea oricăror revendicări și probleme care intră în competența acestora, inclusiv soluționarea propunerilor de decorare și avansare în grad a membrilor de sindicat, cadre în rezervă și retragere;
e) participarea la realizarea dialogului social cu Guvernul României, pentru asigurarea climatului de pace socială;
f) păstrarea și promovarea glorioaselor tradiții ale Armate Române;
g) restabilirea drepturilor legale ale membrilor în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate prin abuzuri, acte ilegale, imorale și netemeinice;
h) acordarea de asistență juridică membrilor de sindicat în cauze care-i vizează;
i) conlucrarea cu toate organizațiile si organismele interne si internaționale, care luptă în spiritul democrației pentru îndeplinirea aspirațiilor de libertate și dreptate sociala ale tuturor categoriilor sociale; Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” (CMD) nu este nici sub înaltul patronaj al Preşedintelui României şi nici sub preşedenţia de onoare a ministrului Apărării Naţionale. Sindicatul ”Cadrelor Militare Disponibilizate” este sub înaltul patronaj al tuturor cadrelor din sistemul naţional de apărare, ofiţeri şi subofiţeri, ale căror drepturi legitime le sunt încălcate.
Rugăm informaţi membrii asociaţiei dumneavoastră despre acţiunile legale desfăşurate de SCMD.
În acest scop vă trimitem în anexă Scrisoarea-apel a Filialei SCMD Craiova către parlamentarii de Dolj.
Vă invităm să participaţi la şedinţa SCMD organizată în data de 19.02.2010, ora 12.00, la Cercul Militar Craiova, cu parlamentarii PNL Dolj.
Vă rugăm să vă precizati clar pozitia faţă de statutul şi acţiunile SCMD, în vederea unei bune colaborări, pentru iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni conjugate în sprijinul ăpărării drepturilor legitime ale cadrelor militare “nesimţite” din sistemul naţional de apărare.

Cu respect,
Presedintele Biroului Operativ Filiala 1 Craiova
Colonel (r)
Misu NAON

Secretarul general al Biroului Operativ Filiala 1 Craiova
Colonel (r)
George LUNGU (tf. 0745 014 806)