joi, 19 august 2010

Cerere de înscriere

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
FILIALA 1 CRAIOVA
Adresa de corespondenţă: Craiova, str. __________________, nr. _____
e-mail: filiala1craiova@yahoo.com
Site Internet: http://filiala1craiova.blogspot.com
Telefon fix: _______________ Telefon mobil _________________
Fax: __________________

CERERE DE ÎNSCRIERE

Subsemnatul (a) Gradul _______ (nume) ___________________________, (prenume) _____________________________ domiciliat(ă) în localitatea ___________________ str. __________________________ nr. _____, bl. ______, sc. ______, et. ____ ap. _____, jud./sect. ______________, cod postal _______________, posesor al C.I.(B.I.) seria _______, nr. _________________, CNP ________________________________.
solicit primirea mea în Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).
Am luat cunoştinţă de prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a SCMD şi mă oblig să le respect.
Sunt angajat(ă) la _______________________________________ în funcţia de
(instituţia, întreprinderea)
____________________________________________.
Sunt născut(ă) la data de ________________ în localitatea ________________ jud. __________________.
Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.
Structura din sistemul naţional de apărare din care am făcut parte: _______________________________________________ (MApN, MAI, SRI, STS, SIE etc.)
Datele mele de contact sunt următoarele:

Tel. fix domiciliu: __________________________
Tel. serviciu: _____________________________
Tel. mobil: _______________________________
Fax: ____________________________________
e-mail: __________________________________
Adresa poştală: _____________________________________________

Data înaintării cererii _________________________

________________________________________________________
(NUMELE, PRENUMELE, SEMNĂTURA)


Biroului Operativ al Filialei 1 Craiova