miercuri, 18 august 2010

O alta varianta a cererilor pentru obtinerea datelor privind veniturile lunare individuale

Va prezentam modelul de cerere pentru centrele militare si unitatile nedesfiintate in vederea obtinerii adeverintelor de venituri in conformitate cu HG 735/2010.
Informatii suplimentare privind transmiterea acestora catre CMJ-uri la Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova a SCMD.
Acest model a fost adoptat in sedinta Biroului Operativ Filiala 1 Craiova azi 18.08.2010
COMANDANTULUI UNITATII MILITARE ...............................Subsemnatul ..........................................................., nascut la data de ......................, in ................................ jud .............................., CNP ..................................... domiciliat ........................................................,telefon de contact ............................ am fost incadrat in U.M.nr .......................... in perioada .....................
In temeiul si constrans de prevederile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, ale art.2 din H.G.nr 735/2010 , precum si sub amenintarea ca, prin aplicarea prevederilor art. 5 alin.4 din legea mai sus aratata, sa fiu sanctionat cu reducerea drastica a pensiei pe care am dobandit-o in mod legal, va adresez rugamintea de a dispune cele necesare pentru a mi se elibera o adeverinta, potrivit modelului prevazut in Anexa nr. 2 din H.G.735/2010, care sa cuprinda veniturile lunare individuale de natura salariala brute obtinute de mine cu orice titlu (solda de grad, solda de functie, solda de merit, gradatii, sporuri, indemnizatii, prime, premiul anual, inclusiv drepturile in natura acordate sub forma de remuneratie etc), in perioada cat am fost incadrat in aceasta unitate.
De asemenea, in situatia in care, datorita predarii unor unitati arhivistice, nu mi se pot furniza datele solicitate, va rog sa dispuneti ca, o data cu adeverinta mai sus mentionata, sa mi se comunice indicativul, adresa si numarul de telefon al unitatii careia i-au fost predate respectivele unitati arhivistice.
Adresa mea de corespondenta este identica cu cea de domiciliu (sau daca este diferita, se mentioneaza adresa de corespondenta).

Data .............

Cu stima,

grad(r) ...............

(semnatura)

..................................
(nume, prenume)COMANDANTULUI CENTRULUI MILITAR JUDETEAN ______________Subsemnatul ...................................................., nascut la data de .............. grad. r. nume, initiala tatalui, prenume) ................. in localitatea ................................, judetul ................................domiciliat in ....................., CNP ........................... telefon de contact ........................., pensionar militar trecut in rezerva la data de ........................, avand decizia de pensie nr. ....... din.................., livret militar seria...... , nr.................................. ,
In temeiul si constrans de prevederile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, ale art.2 din H.G.nr 735/2010, precum si sub amenintarea ca, prin aplicarea prevederilor art. 5 alin.4 din legea mai sus aratata, sa fiu sanctionat cu reducerea drastica a pensiei pe care am dobandit-o in mod legal, rog interveniti la esaloanele in drept pentru a mi se elibera adeverinte cu veniturile lunare individuale de natura salariala brute obtinute de mine cu orice titlu (solda de grad, solda de functie, solda de merit, gradatii, sporuri, indemnizatii, prime, premiul anual, inclusiv drepturile in natura acordate sub forma de remuneratie etc.) potrivit modelului prevazut de Anexa nr. 2 din H.G.nr. 735/ 2010, pentru perioadele de activitate in care am fost incadrat in unitatile mai jos aratate, din motivele specificate in dreptul fiecareia, astfel:
U.M. 0______; perioada _____________________ deoarece unitatea a fost desfiintata;
U.M. 0______; perioada _______________________, deoarece s-au predat unitatile arhivistice ce contineau datele respective la U.M. nr ______________
Adresa mea de corespondenta este: identica cu cea de domiciliu (sau daca este diferita, se mentioneaza adresa de corespondenta).


Data ...............

Cu stima,

grad (r) ..................

(semnatura)
..................................
(nume, prenume)


Cererile pot fi adaptate nevoilor si situatiilor concrete ale fiecaruia. Repet: nu este obligatoriu sa le intocmiti astfel! Argumentele pentru continutul si forma celor doua documente au fost prezentate si acceptate in adunarea filialei. E bine sa tinem seama ce am discutat impreuna. Mai departe, dumneavoastra hotarati!


Presedintele Filialei 1 Craiova a SCMD

Col.(r) Misu Ioan Naon