miercuri, 4 august 2010

COMUNICAT - Biroul Operativ Filiala 1 SCMD Craiova

COMUNICAT
Biroul Operativ Filiala 1 Craiova SCMD

1. În urma desfăşurării Adunării generale a Filialei 1 Craiova SCMD din data de 03.08.2010, au fost propuse şi aprobate următoarele măsuri de contracarare a efectelor H.G. 735 din 21.07.2010:

- nici un membru al filialei să nu trimită cerere de recalculare a pensiilor către casele de pensii ale M.Ap.N, M.I. sau S.R.I.;

- Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova SCMD să solicite SCMD Bucuresti modelul de cerere către Centrele Militare Zonale pentru obţinerea adeverinţelor cu veniturile salariale obţinute de-a lungul carierei militare. Aceasta să fie concepută având expertiză juridică în domeniul muncii (La Centrul Militar Zonal Craiova sunt formulare de cereri în care se face specificaţia că solicitantul doreşte obţinerea adeverinţei de venituri salariale pentru recalcularea pensiei conform Legii 119/2010)
- cererile pentru obţinerea adeverinţelor cu veniturile salariale obţinute de-a lungul carierei militare să se trimită la Centrele Militare Zonale în lunile noiembrie- decembrie 2010;
- dacă nu se obţin adeverinţele in 30 de zile, se va trimite individual o notificare la casa de pensii de care aparţine membrul de sindicat, prin care se va solicita să nu se recalculeze pensia, întrucât nu au fost asigurate datele necesare. Dacă vor fi membri de sindicat, care din varii motive vor înainta astfel de cereri, să specifice, sub semnătură, următorul text: “Înaintez prezenta cerere împotriva voinţei mele şi îmi rezerv dreptul de a apela la instanţa de judecată competentă”.
- la primirea deciziei de pensionare (cu recalcularea) să fie sesizată conducerea filialei, care la rândul ei va anunţa conducerea S.C.M.D., care va declanşa procesele in justitie, conform deciziilor stabilite la Alba Iulia;
- ţinerea permanentă legaturii cu Centru Militar Zonal Craiova şi informarea oportună a membrilor de sindicat privind modalitatea de rezolvare a procurării adeverinţelor necesare, conform instrucţiunilor ce urmează a fi emise şi aprobate prin ordinul ordonatorilor principali de credite din M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I.;
- colaborarea cu reprezentanţii locali ai tuturor organizaţiilor cadrelor în rezervă şi în retragere;
- în condiţiile în care Legea 119/2010, coroborata cu Legea sistemului unitar de pensii, aflată “”in rezerva”” la Camera Deputatilor, DESFIINTEAZA STATUTUL DE MILITAR IN ROMANIA şi asimilarea totală cu structurile socioprofesionale civile, SCMD Bucureşti să facă demersurile legale pentru scoaterea din evidenţele M.Ap.N. a cadrelor militare în rezervă şi retragere al căror statut a fost desfiinţat precum şi modificarea Legii 80, care să prevadă drepturi pentru militari ca la orice categorie socioprofesională civilă (dreptul de a candida pentru funcţii politice, dreptul de a se organiza în sindicat s.a.)

2. La punctul 4.4. al Ordinei de zi “Propunere pentru 2 funcţii de vicepreşedinte”, a fost propus pentru funcţia de vicepreşedinte pentru coordonare membri de sindicat MAI, SRI, SIE, dl. Comisar şef (r) Hoancă Ion, care a fost ales cu unanimitate de voturi.
Pentru funcţia de Administrator blog Filiala 1 SCMD Craiova a fost propus şi ales cu unanimitate de voturi dl. Mr.(r) Niţă Adrian.

3. La solicitarea organizaţiei PSD Craiova pentru o întâlnire cu membrii Filialei 1 SCMD Craiova s-a convenit ca aceasta să aibă loc în a doua decadă a lunii august, cu participarea din partea PSD a parlamentarilor de DOLJ.

Biroul Operativ Filiala 1 Craiova SCMD