sâmbătă, 16 octombrie 2010

Scrisoare deschisa adresata ministrului Gabriel Oprea

Puncte de vedere ale SCMD- Filiala DOLJ înaintate Ministrului Apărării Naţionale

NOI NU VĂ CEREM DEMISIA,

NOI VĂ CEREM LOIALITATE FAŢĂ DE INTERESELE ARMATEI

1. CERERI:

- Să ne fie respectat statutul social şi profesional;
- Să se păstreze pensiile ocupaţionale pentru militari şi lucrători din MAI şi celelalte servicii speciale, prin păstrarea Legii 164 fie ca lege separată fie ca şi capitol aparte la legea unitară a pensiilor şi aplicarea efectelor Legii 164 la toţi militarii, inclusiv cei care au trecut în rezervă înainte de 2001. La funcţii, grade şi răspunderi egale, pensii egale, dar pe treapta de sus, nu cea de jos, indiferent de anul ieşirii la pensie;
- Sa se revină asupra legii salarizării unice şi să se readucă profesiile cu risc şi lucru în condiţii speciale, pe treaptă pe care o merită. Jurământul militar implică nu numai obligaţii ale militarilor ci şi ale statului.
La obligaţii suplimentare, drepturi pe măsură;
- Să se revină asupra Legii 329/2009, deoarece această posibilitate şi promisiune a cumulului făcută de Statul Roman la indicaţia NATO, şi cu sprijin NATO, ne-a convins să trecem în rezervă mai devreme;
- Sindicatul militarilor să fie recunoscut ca organizaţie de utilitate publică, şi să îşi primească drepturile ce îi revin, respectul şi importanţă din partea autorităţilor statului;
- Sindicatul (ca şi toate organizaţiile profesionale ale militarilor) să fie consultat de către autorităţi la toate legile şi hotărârile în care se legiferează drepturile, obligaţiile şi statutul cadrelor militare şi al tuturor celor pe care îi reprezintă;
- Sindicatul să fie admis prin ordin expres al ministrului care să nu mai dea locul la interpretări să îşi desfăşoare activităţile în localurile Cercului Militar. Şi acolo unde condiţiile oferă posibilitatea, să li se pună la dispoziţie sedii;
- Sindicatul să fie consultat, atunci când se concesionează terenurile sau clădirile fostelor unităţi, şi să se găsească modalitatea de a se crea locuri de odihnă pentru pensionari în care să poată veni cu nepoţii, să poată cultiva o floare, să facă un loc de joacă pentru copii, să poată desfăşura activităţi recreative. Nu ar fi nevoie de investiţii, se găsesc destui meseriaşi printre noi care să repare un calorifer, o chiuveta, să repare un scaun, să zugrăvească o încăpere, să izoleze termic o clădire, prin contribuţia pensionarilor, dacă ministerul nu îşi poate permite. Fosta UM 01062 ESTE UN LOC IDEAL ÎN CRAIOVA. Nu cerem decât să se concesioneze asociaţiilor cadrelor militare existente în Craiova şi celor din alte localităţi unde există şi sunt nefolosite şi lăsate în paragină astfel de locaţii;
- Să nu se mai impună rezerviştilor să îşi semneze singuri condamnarea la moarte prin cererile de recalculare. Dacă sunteţi convins că pensiile nu se vor diminua prin recalculare, ASUMAŢI-VĂ RISCUL ŞI/SAU RESPONSABILITATEA/MERITUL de a le modifica / mări pensiile fără să îi obligaţi să îşi semneze singuri o măsură cu care nu sunt de acord şi în care nu au încredere. Ministerul are posibilitatea să obţină aceste date, şi fără ca militarii rezervişti să le ceară singuri. Prin această intermediere se lungeşte inutil procesul de recalculare şi birocraţia, ca să nu mai vorbim de sute de mii de coli de hârtie consumate şi apoi depozitate fără rost sau de banii cheltuiţi de aceştia cu deplasarea la CMZ-uri, CMJ-uri şi arhive;
- Să aibă loc consultări ale ministerului cu reprezentanţii TUTUROR asociaţiilor militarilor oricât de mici ar fi, trimestrial sau semestrial sau ori de câte ori se pun în discuţie probleme care privesc drepturile şi obligaţiile militarilor activi sau în rezervă;
- Să se formeze un organ consultativ format din reprezentanţi ai acestor asociaţii cu care ministrul să se întâlnească periodic, pentru a se interesa de adevăratul puls şi moral al armatei;
- Înzestrarea armatei să pună accentul pe calitate şi protecţie, nu pe interesele politicienilor şi comisioanele primite. Nu puneţi în balanţă vieţile militarilor cu comisioanele primite în urma unor contracte dubioase, pentru că vă vor urmări imaginile celor morţi în urma acestor tranzacţii;
- Reducerea efectivelor militarilor în teatrele de operaţii şi protejarea vieţii acestora. Soldatul român nu este mai prost decât cel canadian, polonez, francez, bulgar, ca să înlocuiască trupele altor state care se retrag dintr-un conflict care le aduce decât pierderi. România nu are obligaţii mai mari faţă de NATO sau umanitate decât aceste state şi ca atare, nu vedem de ce trebuie să înlocuim noi, vieţile soldaţilor acestor ţări cu vieţile soldaţilor, copiilor noştri;
- Implicarea batalioanelor româneşti de menţinere a păcii în misiuni ONU, acolo unde riscurile şi cheltuielile sunt mai mici iar pierderile materiale sunt decontate de către ONU, ca şi retribuirea militarilor. În felul asta bugetul MApN va fi degrevat de cheltuieli suplimentare, pierderile vor fi infinit mai mici, iar calitatea vieţii şi moralul militarilor şi familiilor lor vor creşte;
- Rapoartele de evaluare a stării moralului trupelor să fie înaintate direct către direcţia care gestionează acest aspect, pentru a fi evaluate, şi apoi vor fi trimise sub formă de informare către cei interesaţi. în forma actuală, se intervine şi datele sunt “uşor“ ameliorate.
- Să se ceară asociaţiilor militarilor în rezervă, care beneficiază de mai mulţi specialişti decât armata activă, să îşi aducă contribuţia la modificarea Legii 80 şi a Ghidului carierei militare şi să se ţină cont de expertiza acestora;
- Să se ceară un raport cu starea reală a sănătăţii cadrelor militare, bolile cronice de care suferă şi necesarul de medicamente pentru aceştia. Spitalele militare nu fac faţă;
- Să se respecte drepturile la tratament gratuit al militarilor activi şi în rezervă şi să se aloce fonduri pentru medicamente în farmaciile unităţilor şi ale spitalelor militare;
- Militarii rezervişti în proporţie de 80% suferă de inimă, diabet, rinichi, hepatită, boli care nu sunt contractate în momentul ieşirii la pensie, ci sunt duse “pe picioare“ încă din perioada de activitate, de la 30 de ani.
Avem nu numai o ţară bolnavă ci şi o ţară şi o armată de bolnavi. Nu îi duceţi la groapă. Ajutaţi-i să trăiască;
- Daca doriţi sprijin, devotament şi loialitate din partea armatei active sau în rezervă, faceţi dumneavoastră primul pas şi faceţi dovada acestor cerinţe. Nu veţi primi altceva decât ceea ce oferiţi;

2. PROPUNERI :

ÎN SITUATIA ÎN CARE NU VETI AVEA PUTEREA POLITICĂ SĂ VĂ IMPUNEŢI PUNCTUL DE VEDERE ÎN REALIZAREA ACESTOR CERINŢE MINIME, VĂ RUGĂM SĂ LUAŢI ÎN CONSIDERARE, ŞI SĂ SPRIJINIŢI –DUPĂ CE VEŢI PIERDE BĂTĂLIA PENTRU PĂSTRAREA DEMNITĂŢII ŞI ONOAREI MILITARILOR – UN PROIECT DE LEGE PRIN CARE SĂ ADUCEŢI MĂCAR MASURI REPARATORII PENTRU CEI CARE NU VOR MAI PUTEA FI NUMITI MILITARI, MASURI PRIN CARE:

- să se suspende din obligaţiile militarilor, Jurământul militar prin care aceştia sunt obligaţi să îşi dea viaţa pentru ţară, deoarece devenind civili ca salarizare şi drepturi de pensie, cer dreptul de a beneficia de aceleaşi condiţii la încadrare;
- să li se întocmească militarilor, ca şi civililor carte de muncă la încadrare cu toate cele ce implică aceasta măsura, pentru a li se putea calcula pensia corect fără a mai căuta prin arhivele militare, state de plată şi Ordine de Zi;
- să se retragă toate obligaţiile ce revin Rezerviştilor Militari, deoarece aceştia nu vor mai beneficia de pensie militară de stat plătită de MApN, ci de pensie socială, civilă, deci vor avea aceleaşi obligaţii ca toţi civilii în ceea ce priveşte serviciul către armată;
- militarii activi să beneficieze de dreptul la contracte colective şi individuale de muncă, ca toţi civilii cu toate drepturile de negociere prevăzute de legislaţia europeană şi naţională;
- să se acorde militarilor dreptul la 8 ore de lucru zilnic, ca şi în toate domeniile de muncă, fiecare minut efectuat suplimentar să se plătească conform contractelor colective şi individuale de muncă şi legislaţiei în vigoare.
- să se plătească retroactiv tuturor militarilor activi şi în rezervă (aşa cum şi pensiile se vor recalcula retroactiv şi pe baza activităţii anterioare şi pentru cei ce au ieşit la pensie până la apariţia Legii 119 şi Legii Unitare a Pensiilor) toate orele suplimentare efectuate de către cei asupra cărora noua lege îşi face efectul. Acolo unde nu se poate face dovada orelor lucrate suplimentar, se va lua în calcul (ca şi în cazul calculării punctului de pensie) numărul MEDIU de ore suplimentare lucrate de militari la nivel naţional, pe luna respectivă, în funcţie de activităţile (aplicaţii, cursuri, exerciţii, trageri, exerciţii demonstrative, vizite, inspecţii şi controale) efectuate în perioadele respective;
- să se acorde militarilor şi poliţiştilor dreptul de a desfăşura activităţi economice şi de orice altă natură în timpul liber, pentru a-si putea rotunji veniturile, şi a putea face faţă situaţiilor grele datorate crizei economice de care actualul guvern nu se declară vinovat;
- să se acorde militarilor şi poliţiştilor dreptul de a se înscrie în partide politice, ca orice cetăţean cu care sunt egali în drepturile de salarizare. Să încetăm odată cu inegalităţile intre oameni şi cu restricţiile “ nesimţite “ ale unor categorii “favorizate”;
- să se acorde militarilor dreptul valabil pentru toţi civilii cu care sunt comparaţi şi nivelaţi prin legile amintite, de a se constitui în sindicate şi de a se apăra atunci când drepturile le sunt atacate şi încălcate, ca orice categorie socială;
- să se acorde militarilor şi poliţiştilor dreptul la grevă pentru a nu fi puşi în situaţia să plece din timpul serviciului, “sabotând“ slujba. Să eliminam legile categoriilor “privilegiate”. NIMENI NU E MAI PRESUS DE LEGE!
- să se majoreze pensiile militarilor cu tot atâtea procente cu cât s-au majorat şi ale civililor cu care se înfrăţesc în obligaţii, cotizaţii şi drepturi în urma desfiinţării pensiilor ocupaţionale. Este ştiut că militarii au beneficiat de o lege “specială“ prin care pensiile le erau majorate odată cu majorarea soldelor militarilor activi. Ca urmare, cum soldele militarilor activi nu au mai fost majorate de ani buni, odată cu intrarea pensionarilor militari în sistemul unitar de pensii, să li se mărească şi lor pensiile pe perioada cât au stagnat cu aceleaşi procente, retroactiv, aşa cum înţelege guvernul să aplice legile când e vorba de a lua banii de la militari;
- să se plătească salariul minim pe economie tuturor soţiilor de militari şi poliţişti (sau conform pregătirii şi calificării unde e cazul) care nu au putut lucra datorită caracterului voiajor al serviciului soţilor pe toată perioada cât acestea nu au lucrat şi să le intre în calcul la pensie, aşa cum spune Legea 119, pentru perioada respectiva. să li se acorde pensie compensatorie, pentru a compensa perioadele cât fără voia lor, forţate de caracterul serviciului şotului nu au putut lucra;
- să se plătească toate cheltuielile de judecată şi daune morale şi materiale tuturor membrilor familiilor de militari şi poliţişti destrămate datorită stresului, singurătăţii, incompatibilităţii, nepotrivirii de caracter generate de serviciul voiajor, fluctuant, al militarilor şi poliţiştilor;

Toate aceste drepturi de care nu au beneficiat militarii şi poliţiştii, înţelegem că le revin acum, odată cu intrarea în rândul societăţii odată cu egalizarea RETROACTIVĂ prin Legea Salarizării Unice şi Legea Unitară a Pensiilor, şi cerem eliminarea tuturor inegalităţilor sociale, aşa cum doreşte domnul Preşedinte şi Guvernul actual. "


Filiala Dolj a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate