joi, 18 noiembrie 2010

INFO JURIDIC 3

REZULTAT ACŢIUNE ÎN INSTANŢĂ la cererea A.N.C.M.R.R. de suspendare a H.G. nr. 735/2010.

REZULTAT ACŢIUNE ÎN INSTANŢĂ
16.11.2010
La 16.11.2010, Curtea de Apel Bucureşti s-a pronunţat în dosarul nr.7274/2/2010, de cerere a A.N.C.M.R.R. de suspendare a H.G. nr. 735/2010.
Minuta înscrisă în Condica de pronunţări a Curţii de Apel Bucureşti, are următorul conţinut :
1.
Respinge excepţiile invocate de Guvernul României ;
2.
Respinge cererea de intervenţie a Ministerului Administraţiei şi Internelor în sprijinul Guvernului ;
3.
Respinge cererea de suspendare a H.G.735/2010 ca rămasă fără obiect.
Referitor la punctul 3, din « minuta » de mai sus, instanţa a stabilit că deja H.G.735/2010 este suspendată printr-o hotărâre luată de către altă Curte de Apel (vezi cazul Cluj), şi , ca urmare, nu a mai existat obiectul pentru care ne-am judecat.

Secretar general A.N.C.M.R.R.
Gl.bg.(r)Radu-Şerban DAN