miercuri, 24 noiembrie 2010

INFO JURIDIC 5

Cei prezenti in sala, la pronuntarea sentintei, spun ca s-au anulat art. 2, 6 si 10 din HG 735/2010.

Art. din HG 737/2010 anulate de Curtea de Apel Cluj.
Precizare: Inca nu se stie daca aceste art. au fost anulate in totalitate sau partial.


Alineatele colorate au fost anulate de Curtea de Apel Cluj

Art. 2. — (1) Recalcularea pensiilor prevazute la art. 1 se realizeaza prin determinarea stagiilor de cotizare si punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de catre beneficiari si stabilirea cuantumului fiecarei pensii.
(2) Documentele doveditoare necesare stabilirii punctajelor medii anuale in vederea recalcularii pensiilor sunt prevazute in anexele nr. 1a, 1b si 2.
(3) Pentru perioadele in care beneficiarii si-au desfasurat activitatea in Ministerul Apararii Nationale, documentele doveditoare se solicita de catre acestia prin centrele militare judetene/zonale/de sector sau prin unitatile militare din care au facut parte, dupa caz.
(4) Pentru perioadele in care beneficiarii si-au desfasurat activitatea in celelalte institutii din sistemul national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, precum si din sistemul administratiei penitenciarelor, documentele doveditoare se solicita de catre acestia de la ultima unitate din care au facut parte sau de la structura de resurse umane a inspectoratelor generale/similare, in situatia in care aceste unitati au fost desfiintate.
(5) Pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate sau, dupa caz, pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, la determinarea punctajului mediu anual se vor lua in calcul veniturile corespunzatoare functiei pe care acesta a fost incadrat in tara.
(6) Documentele doveditoare obtinute in conditiile alin. (3) si (4) se depun de catre beneficiari la structurile de pensii din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si Serviciul Roman de Informatii de la care primesc drepturile de pensie.
(7) Recalcularea prevazuta la alin. (1) se efectueaza in ordinea inregistrarii documentelor doveditoare la structurile de pensii, iar in lipsa acestora, incepand cu cele mai vechi dosare aflate in plata, in functie de anul si luna deschiderii dreptului la pensie.
* *
*

Art. 6.(1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente in pastrare la structurile de pensii din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si Serviciul Roman de Informatii.
(2) In situatia in care in dosarele de pensionare sunt inscrise perioade care constituie vechime in serviciu, fara date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectueaza pe baza documentelor doveditoare solicitate de beneficiari structurilor prevazute la art. 2 alin. (3) si (4).
(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decat cele prevazute la alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se aplica prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si pentru care nu au putut fi dovedite veniturile realizate lunar sau documentele doveditoare nu au fost depuse in termenul pentru recalculare prevazut de lege, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.
(5) In perioada 1 aprilie 2001—1 august 2007, punctajelor anuale nu li se aplica plafonarea prevazuta de legislatia privind pensiile din sistemul public in vigoare in perioada respectiva.
* *
*
Art. 10. — (1) Pensia de serviciu recalculata, potrivit Legii nr. 119/2010, poate fi modificata la cererea beneficiarului, in baza actelor doveditoare prezentate de acesta, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta date si elemente, altele decat cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare.
(2) Drepturile de pensii recalculate potrivit alin. (1) se acorda astfel:
a) de la data de intai a lunii urmatoare expirarii procesului de recalculare, daca cererea, impreuna cu documentele doveditoare, a fost depusa in termenul general de prescriptie;
b) din prima zi a lunii urmatoare celei in care cererea, impreuna cu documentele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii, dupa termenul prevazut la lit. a).

Nota:
Dupa motivarea instantei Guvernul poate emite un nou HG. prin care va pune in acord aceste articole cu prevederile legale. 

UPDATE

Au fost eliminate articolele care obligau pensionarii sa-si ceara singuri
recalcularea si cele care ii sanctionau cu micsorarea pensiei daca nu depun
cererea de recalculare.
-Guvernul poate sa emita in scurt timp un Hg prin care sa puna in acord cu legea
articolele anulate de instanta.
-Nici prin suspendarea si nici prin anularea partiala a HG de catre instante nu
se poate opri, mai devreme sau mai tarziu, aplicarea Legii 119, respectiv
transformarea pensiilor militare in pensii ale sistemului public de pensii,
pensii comensurabile in puncte de pensie.
-Singura speranta pentru cei carora le vor fi micsorate pensiile este vointa
politica de abrogare a Legii 119

Dispozitivul Sentintei nr. 338/28 09 2010 de suspendare la aplicare a HG 735/2010 PANA LA PRONUNTAREA INSTANTEI DE FOND:


Concluzie; Suspendarea la aplicare a HG 735/2010 a operat pana astazi 23 11 2010.
De astazi sunt anulate doar alineatele din cele trei articole mentionate mai sus.

UPDATE 24 11 2010

De pe situl Curtii de Apel Cluj in dosarul 1550 /33/2010

ROMÂNIA -
Ministerul Justiţiei
Justiţia în folosul cetăţenilor

Curtea de apel CLUJ
CLUJ

Informaţii detaliate despre dosar


Număr unic dosar: 1510/33/2010
Înregistrat în data de: 24.09.2010
Obiect dosar: anulare acte emise de autorităţile de reglementare H.G. nr.735/21.07.2010
Materia juridică: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual: Fond
Părţi:
HEXAN VIOREL : Reclamant
STĂNESCU GHEORGHE : Reclamant
TRIF ŞTEFAN : Reclamant
PATCA IULIAN : Reclamant
BOB IOAN : Reclamant
ŞERBAN MIRCEA MATEI : Reclamant
VANEA VASILE : Reclamant
GUVERNUL ROMÂNIEI : Pârât
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR : Intervenient în numele altei persoane

TERMENE DE JUDECATĂ:
Data Soluţie Detalii
16/11/2010 amânată pronunţarea la data de 23.11.2010 pentru concluzii scrise Încheiere
23/11/2010 Admite acţiunea precizată formulată de reclamanţii H.V., S.G., T.Ş.,P.I., B.I., Ş.M-M., V.V., împotriva pârâtului G.R. şi în consecinţă: -Dispune anularea dispoziţiilor articolului 2 alin.2,3,4,6,7, articolului 6 alin.1,2, 4 şi articolul 10 alin.2 din Hotărârea de Guvern nr. 735/2010. Respinge cererea de intervenţie în interesul pârâtului G.R. formulată de intervenientul M.A.I. Dispune publicarea în M.O., potrivit art. 23 din Legea nr.554/2004. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 23.11.2010. Admis fond 
26/10/2010 pentru comunicare cerere de intervenţie Amânat

DUPA CUM SE PREZINTA SITUATIA JURIDICA DE AZI, RECALCULAREA PENSIILOR MILITARE NU SE POATE APLICA DE LA 01 01 2011