luni, 21 mai 2012


Anexa la ROF


N O R M E    F I N A N C I A R E


1.     Asociaţia ,,PROCONCORDIA” Craiova
§  Cotizaţia = 25 lei/an.

2.     CAR  ,,PROCONCORDIA” Craiova
§  Cotizaţie fond social = minim 50 lei/lună.
§  Cotizaţie fond de deces = 10 lei/lună.
§  Dobânda la împrumut = 6% (care se reţine la data acordării împrumutului).
§  Penalităţile = conform legislaţiei în vigoare.


Biroul Asociatiei Proconcordia