miercuri, 30 mai 2012

O şedinţă furtunoasă


O  ŞEDINŢĂ  FURTUNOASĂ

Din dorinţa de a continua schimbul de experienţă dintre filialele SCMD, dar mai ales de a-l reîntâlni pe Dl. Gl.lt. CORNELIU DOBRIŢOIU, de astă dată în postura de Ministru al Apărării Naţionale, în data de 28.05.2012 am participat alături de 3 (trei) colegi din conducerea filialei şi ai Asociaţiei Militarilor “Proconcordia” la Adunarea Generală a Filialei Sector 6 a SCMD care s-a desfăşurat în sala de spectacole a Teatrului Masca din Bucureşti.
Încă de la sosire am fost impresionat de numărul mare de participanţi în raport cu numărul de locuri din sală, aproximativ 160, în condiţiile în care la acea oră în Bucureşti ploua destul de puternic, participare redusă totuşi în raport cu numărul de 1.400 de membri ai filialei.
Sesizând lipsa majorităţii statutare, Preşedintele Filialei Dl. Col.(r) MARIAN TUDOR a propus desfăşurarea numai a punctului din ordinea de zi referitor la ÎNTÂLNIREA membrilor filialei cu dl. MINISTRU AL APĂRĂRII şi candidatul la funcţia de PRIMAR AL SECTORULUI 6 din partea U.S.L. dl. RAREŞ MĂNESCU, liberalul care a sprijinit şi sprijină filiala în mod substanţial prin găzduirea acesteia în Sediul P.N.L. Sector 6, fără chirie, precum şi implicarea sa în SUSŢINEREA REVENDICĂRILOR MILITARILOR REZERVIŞTI urmând ca după aceasta să CONVOACE o nouă ADUNARE GENERALĂ, de această dată STATUTARĂ care să discute problemele „ARZĂTOARE ” din ORDINEA DE ZI şi să adopte o hotărâre în concordanţă cu cele discutate.
Din dorinţa de a nu mă amesteca în „bucătăria internă” a colegilor de la Sectorul 6 nu voi comenta prea mult cele discutate la punctele din ordinea de zi referitoare la Situaţia proceselor, Situaţia financiară şi lipsa comunicării şi colaborării dintre C.D. al S.C.M.D. şi B.O. al Filialei Sector 6.
PUNCTUL FORTE al activităţii a fost ÎNTÂLNIREA CU Dl. Gl.lt. CORNELIU DOBRIŢOIU, MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE care prin gestul său de a participa la o adunarea S.C.M.D., dovedeşte pe lângă CONSECVENŢĂ ÎN ATITUDINE şi un mare RESPECT şi PREŢUIRE pentru NOI CAMARAZII SĂI.
Este un gest de NOBLEŢE SUFLETEASCĂ, de ONOARE care trebuie apreciat cum se cuvine.
Încă o dată domnia sa a  lămurit „STRATEGIA M.Ap.N.” care este şi „STRATEGIA U.S.L.” de rezolvare a problemelor legate de pensiile militarilor şi a redării DEMNITĂŢII şi ONOAREI MILTARE categoriei noastre socio-profesionale.
S-a reiterat ideea rezolvării problemei în etape ţinând cont atât de contextul economico-financiar existent dar şi de realitatea politică existentă în ţară, mai precis în PARLAMENTUL ROMÂNIEI. Urgenţa nr. 1 o reprezintă STOPAREA DECLANŞĂRII PROCESULUI DE REGULARIZARE, adică restituirea sumelor încasate chipurile „NECUVENIT” în anul 2011 printr-o ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ care va fi discutată şi adoptată în şedinţa GUVERNULUI din data de 30.05.23012, act normative care a fost semnat de către MINISTRUL MUNCII - D-na MARIANA CÂMPEANU, MINISTRUL APĂRĂRII, MINISTRUL DE INTERNE, ŞEFUL S.R.I., urmând să fie obţinut şi acceptul MINISTRULUI DE FINANŢE.
 În perioada imediat următoare (până la sfârşitul anului) se va adopta în PARLAMENT o lege care să modifice prevederile din O.G.1, în sensul că pensiile militare care au fost diminuate să REVINĂ LA CUANTUMUL DE LA 2010 (cel stabilit în baza Legii 164 şi 179).
 Concomitent începând chiar de acum se va trece la elaborarea unei LEGI OCUPAŢIONALE pentru militari de către o COMISIE TRIPARTITĂ formată din reprezentanţi ai PARLAMENTULUI – GUVERNULUI (M.Ap.N. şi ASOCIAŢIILE MILITARILOR REZERVIŞTI inclusiv S.C.M.D.), lege care va respecta PRINCIPIUL DREPTULUI CÂŞTIGAT dar care va rezolva şi actualele INECHITĂŢI legate de cuantumul pensiei - FUNCŢIILE ŞI DEMNITATEA ÎNDEPLINITE ŞI GRADUL MILITAR DOBÂNDIT.
 Această lege va fi pusă în aplicare începând cu 2013 prin prevederea în BUGETUL CONSOLIDAT AL STATUTUI a resurselor necesare.
 Prin revenirea la PENSIA MILITARĂ DE STAT (OCUPAŢIONALĂ) ne vom recăpăta atât STATUTUL DE MILITAR cât şi DEMNITATEA, degrevând în acelaşi timp şi BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE, buget pe care astăzi fără voia noastră, „ÎL CĂPUŞĂM” luându-le concetăţenilor noştri civili şansa ca pensiile lor să fie mărite corespunzător cu CONTRIBUŢIA.
 Este o decizie politică înţeleaptă a U.S.L. care va reinstaura STAREA DE NORMALITATE în societatea românească.
 Cu amabilitatea caracteristică Dl. DOBRIŢOIU a răspuns întrebărilor din sală, afirmând că este preocupat de găsirea RESURSELOR FINANCIARE necesare punerii în practică a PROGRAMELOR DE ÎNZESTRARE ŞI DOTARE CU TEHNICĂ ŞI ECHIPAMENTE a ARMATEI la nivelul cerinţelor N.A.T.O. în acest sens este preocupat de valorificarea în condiţiile legale a PATRIMONIULUI IMOBILIAR AL ARMATEI rămas disponibil după redimensionarea instituţiei (TERENURI, CLĂDIRI, SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE etc.).
 Aplaudat la scenă deschisă DL. Gl.lt. DOBRIŢOIU a părăsit adunarea întreţinându-se cu participanţii la această reuşită activitate care l-au asigurat de toată disponibilitatea şi sprijinul pentru a REPUNE ARMATA în drepturile fireşti.
 Partea a doua a activităţii s-a desfăşurat într-o atmosferă „FURTUNOASĂ” care a arătat NEMULŢUMIREA MEMBRILOR DE SINDICAT FAŢĂ DE MODUL CUM ORGANIZAŢIA ESTE CONDUSĂ LA NIVEL CENTRAL, LIPSA DIALOGULUI CU FILIALELE, LIPSA TRANSPARENŢEI ACTULUI DECIZIONAL, LIPSA DE VIZIUNE ÎN RELAŢIA CU FACTORUL POLITIC DE CARE DEPINDE SOLUŢIONAREA URGENTĂ A PROBLEMELOR MILTARILOR REZERVIŞTI …… şi multe, multe alte aspecte pe care nu doresc să le comentez din respect pentru colegii, de la Sectorul 6 care sunt îndreptăţiţi să le facă publice.
 În cadrul adunării a fost adoptat un APEL adresat tuturor filialelor la UNITATE, RESPECT, DIALOG şi mai ales RESPONSABILITATE pentru PROMOVAREA ÎN SOCIETATE A SINDICATULUI CARE ESTE O REALITATE  ŞI CARE TREBUIE SĂ DEVINĂ ÎN CEL MAI SCURT TIMP UN PARTENER CREDIBIL DE DIALOG CU TOATE INSTITUŢIILE STATULUI.
 Deşi de la această activitate au lipsit reprezentanţii CONDUCERII CENTRALE A S.C.M.D., fapt deloc onorant pentru domniile lor dar şi pentru noi, activitatea a fost o reuşită înscriindu-se în efortul general de dialog iniţiat şi desfăşurat de toate filialele S.C.M.D.
 Mulţumind B.O. al Filialei Sector 6 pentru INVITAŢIA de a participa la acest schimb de experienţă, închei cu SPERANŢA că starea de NORMALITATE se va instaura cât de curând şi în relaţiile dintre C.D. şi B.O. al filialei Sector 6.

 PREŞEDINTELE  SCMD  FILIALA 1 CRAIOVA
 Col.(r.) ec.
                    Ioan  Mişu  NAON