duminică, 13 mai 2012


Domnului Ministru al Apărării Naționale
General locotenent Cornel DOBRIŢOIU

Apel la demnitate dreptate și normalitate
Domnule Ministru,
          Colegii rezerviști ai domniei voastre, din filialele SCMD Craiova, Calafat, Plenița, Slatina, Caracal, Vâlcea, Mehedinți, Târgu – Jiu, Piteşti, Vânju – Mare, Deva, Petroșani, Alexandria, și filialele Bucureștene constituite în Consiliul de Coordonare al filialelor din București, întâmpinăm cu bucurie numirea dumneavoastră în funcția de Ministru al Apărării și vă adresăm pe această cale sincere felicitări și urări de succes în greaua misiune pe care aţi acceptat-o și cu care ați fost investit.
În speranța că odată cu venirea dumneavoastră ne va fi redată onoarea pe care regimul trecut a dat-o uitării, vă adresăm ostășescul Avem onoarea să vă salutăm ! ”
Convinși fiind de bunele dumneavoastră intenții precum și de expertiza în domeniul pe care îl veți gestiona, ne punem mari speranțe în obligațiile asumate cu ocazia numirii în funcție și angajamentul luat de a revitaliza spiritul de corp al cadrelor militare active și în rezervă, de a reforma instituția militară și a-i reda valoarea, demnitatea, onoarea, cât și aprecierea de care trebuie să se bucure această categorie profesională în rândul societății. Cerem cu îndreptățită îngrijorare să faceți tot ce ține de domnia voastră pentru a pune capăt incompetenței, servilismului, abuzurilor, nepotismelor, clientelismului politic și de clică, carierismului deșănțat care s-au manifestat sufocant până și în domeniul militar ca în întreaga societate sub guvernele anterioare.
În acest sens, cu toată disponibilitatea și bunele intenții vă punem la dispoziție experiența noastră, ca și tot ceea ce deținem ca potențial fizic și intelectual pentru a vă sprijini în implementarea măsurilor necesare atingerii acestor obiective. Ca un prim pas în acest sens vă punem la dispoziție unele aspecte, probleme și propuneri care – considerăm noi - necesită atenția dumneavoastră. Nu ne îndoim de faptul că și dumneavoastră v-ați gândit la ele, dar venind și de la noi, veți avea certitudinea că aveți sprijinul nostru și că există o comuniune de idei și dorințe, că nu sunteți singur în efortul ce trebuie depus pentru atingerea acestor obiective.
Ca urmare vă rugăm să analizați si să luați act de întregul nostru sprijin care arată clar că spiritul de camaraderie ostășească este încă viu, iar respectul pentru haina militară nu ne-a părăsit niciodată.
Vom prezenta propunerile noastre pe urgențe și puncte, sistematizat, așa cum numai militarii știu să conceapă un document.
ÎN URGENŢA I (pe durata primului dumneavoastră mandat respectiv până în NOIEMBRIE 2012).
1) RECUNOAŞTEREA SCMD ca partener de dialog cu ministerele de resort pentru apărarea DREPTURILOR MILITARILOR ÎN REZERVĂ. ACORDAREA DE SEDII sindicatului și asociațiilor militarilor care nu au, în conformitate cu LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL DIALOGULUI SOCIAL alături de celelalte asociații și organizații profesioniste ale militarilor rezerviști, în cadrul Cercurilor Militare sau a sediilor unor unități militare dezafectate, după cereri și posibilități.
2) DEMERSURI ŞI ACŢIUNI PENTRU APROBAREA ÎN PARLAMENT A MODIFICĂRILOR ADUSE OG-1/2011 prin LEGEA 758/2011 pentru sistarea măsurilor de diminuare a pensiilor aflate în plată, ulterior elaborarea şi aprobarea în parlament a unei LEGI OCUPAŢIONALE care să respecte principiile NATO şi UE pentru militari, principiul dreptului câştigat, concordanţa între gradul militar – funcţiile îndeplinite şi cuantumul pensiei, contribuind astfel la recunoaşterea ierarhiei militare şi a valorii activităţii prestate în activitate.
          3) DEMERSURI PENTRU ABROGAREA DE URGENŢĂ A LEGII 329/2010 ŞI A PREVEDERILOR REFERITOARE LA MILITARI DIN LEGEA 263/2010, concomitent cu recunoașterea vechimii în muncă, a perioadei de cadru militar în activitate (dispărând Legea 164/2001, nu se mai recunoaște vechimea în muncă, adică la angajare se pleacă de la zero!)
          4) DEPOLITIZAREA INSTITUŢIEI MILITARE, DEPISTAREA ŞI ÎNLĂTURAREA DIN SISTEM A TUTUROR CADRELOR CARE AU RĂSPUNS UNOR COMENZI POLITICE, AU PROMOVAT PE CRITERII POLITICE ŞI NU PROFESIONALE, PRECUM ŞI A CELOR CARE AU EXECUTAT ŞI PUS ÎN APLICARE ORDINE ŞI DISPOZIŢII ILEGALE(scris şi verbale).
5) STOPAREA ACCEDERII ÎN SISTEMUL MILITAR ÎN RÂNDUL CADRELOR PE „FILIERA INDIRECTĂ”, ANULAREA ORDINELOR ŞI DISPOZIŢIILOR CARE REGLEMENTEAZĂ ACEST LUCRU, ANULAREA ORDINELOR DE AVANSARE ÎN GRAD SAU FUNCȚIE PENTRU PERSOANELE CARE NU AU FOST AVANSATE PE BAZA MERITELOR MILITARE ȘI A PREVEDERILOR LEGILOR ȘI REGULAMENTELOR MILITARE. Modificarea acestor regulamente acolo unde sunt prevăzute excepții și abuzuri pentru a nu mai da posibilitatea interpretării acestora după bunul plac al unor politicieni.
6) INIȚIEREA UNUI PROTECT CARE SĂ PREVADĂ CA ÎN COMISIILE DE APĂRARE ȘI SIGURANȚĂ ALE PARLAMENTULUI SĂ FIE NOMINALIZAȚI, PROPUȘI ȘI APROBAȚI NUMAI PARLAMENTARI CARE AU AVUT CONTACT CU VIAȚA MILITARĂ, AU EXPERTIZĂ ÎN DOMENIU AU PREGĂTIRE CEL PUȚIN DE NIVEL MEDIU ÎN DOMENIU. Este inacceptabil ca persoane precum Canacheu, cu pregătire militară nulă să prezideze o astfel de comisie și să aibă tupeul să se opună nominalizării unui general în rezervă pe funcția de ministru al apărării. Nu putem lăsa securitatea și apărarea țării pe mâna unor ageamii. După numirea acestora în comisii să urmeze teste psihologice ca și comandanții de unități, verificări prin organele de informații militare și apoi dacă le trec, cursuri de specializare și informare cu noțiuni de politică strategie și pe care să le finalizeze printr-o testare. Cei care obțin rezultatele cele mai bune să fie desemnați președinții și vicepreședinții comisiilor din Senat și Camera Deputaților. De asemenea să depună jurământul militar la fel ca și militarii și să se oblige prin angajament scris că vor păstra secretul privind aspectele pe care le vor cunoaște pe durata mandatului, în conformitate cu gradul de secretizare și clasificare al documentelor.
Recomandarea ca membrii desemnaţi a face parte din Comisia de Apărare să fie absolvenţi ai unei forme superioare de învăţământ militar şi obligativitatea ca preşedintele acestei comisii să fie absolvent al Colegiului Naţional de Apărare.
7) Realizarea unor evaluări psihologice și medicale a personalului militar, reale, fără modificarea datelor și rezultatelor obținute, de către comandanții de structuri, așa cum s-a obișnuit până acum, evaluări care să prezinte adevărata stare a moralului și potențialului psihic și fizic al militarilor de toate gradele.
8) Respectarea și raportarea corectă a rezultatelor obținute de militari la testările anuale inclusiv cele fizice. S-a umplut armata de supraponderali. Pentru cei care nu iau testele, reevaluare după o perioadă de 3 luni și eliminarea din sistem dacă nu reușesc să le treacă nici a doua oară. Asta înseamnă profesionalizarea armatei.
9) PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA UNEI AMPLE ACTIVITĂŢI DE AUDIT INTERN (INSPECŢII ŞI CONTROALE) PE DOMENII DE ACTIVITATE PENTRU A STABILI STAREA DE FAPT A ARMATEI ROMÂNE ASTFEL:
 - ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE – pentru a depista gravele erori comise cu bună ştiinţă pe linia PROMOVĂRII ŞI AVANSĂRII ÎN CARIERĂ;
 - ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII RESURSELOR FINANCIARE – INCLUSIV A CELOR ALOCATE CASEI SECTORIALE DE PENSII;
 - ÎN DOMENIUL PROGRAMELOR DE ÎNZESTRARE ŞI AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE;
 - ÎN DOMENIUL PĂSTRĂRII ŞI ADMINISTRĂRII PATRIMONIULUI ARMATEI – în scopul depistării înstrăinărilor de terenuri către diverse SOCIETĂŢI ŞI TERŢI;
 - ÎN DOMENIUL LOGISTIC – externalizarea unor servicii (hrănire, paza obiectivelor, cazare trupe, transport, spălat lenjerie);
 - ÎN DOMENIUL PREGĂTIRII CADRELOR prin CURSURI în ţară şi în afară – urmărind modul în care absolvenţii sunt promovaţi în funcţie şi grad – eficienţa actului de pregătire;
 - ÎN DOMENIUL PREGĂTIRII UNITĂŢILOR pentru a face faţă nevoilor şi cerinţelor din teatrele de operaţii;
 - Şi nu în ultimul rând preocuparea factorilor de decizie pentru MOBILIZAREA ARMATEI ROMÂNE, pregătirea rezervei, avansări şi numiri în funcţie a ofiţerilor în rezervă pe criterii CLIENTELARE DE PARTID cu încălcarea legislaţiei în domeniu ;
10) DCLASIFICAREA DOCUMENTELOR CARE PREVĂD INSTRUCȚIUNI PRIVIND CALCULAREA PENSIILOR (MODIFICĂRILE LA HG 1194/2010) în așa fel încât cei asupra cărora actul își face efectul să cunoască prevederile și să poată urmări aplicarea acestora.
11) Analizarea modului în care s-a efectuat recalcularea pensiilor, modul în care au fost aplicate legile și ordinele la acest capitol, cine se face vinovat de nerespectarea termenelor privind răspunsurile la contestațiile pensionarilor și modul în care departamentul juridic și casa sectorială de pensii au răspuns cererilor legale și legitime ale pensionarilor. Să se stabilească cine se face vinovat de nerespectarea termenelor și legilor și să se ia măsuri în funcție de gravitatea faptelor.
12) Să se analizeze activitatea fostului purtător de cuvânt și a șefei Direcției Financiar Contabilă, care au adus grave prejudicii imaginii armatei și au dat dovadă de lipsă de respect față de pensionari provocând prin declarațiile și faptele lor drame ireparabile unor familii de pensionari.
13) Să se studieze care este situația și în ce poziție se află Casa Sectorială de Pensii a MApN din punct de vedere juridic, ca și Direcția Financiar Contabilă în relația cu pensionarii, deoarece Direcția Juridică a Ministerului a produs în instanța de la Vâlcea un document prin care declară că Casa Sectorială de pensii nu există, iar Direcția Financiar Contabilă nu are personalitate juridică, deci procesele intentate pe numele lor nu se susțin. Este vorba de bătaie de joc, sau de nerespectarea legislației ?Dacă Casa sectorială de pensii a MApN nu există, cine a emis deciziile de recalculare și cu ce drept ?
ÎN URGENŢA A II-A (în mandatul după alegerile din NOIEMBRIE 2012):
A) Punerea în aplicare a NOII LEGI A PENSIILOR DE STAT PENTRU MILITARI. Implicarea reprezentanților asociațiilor militarilor în rezervă fie prin consultări între aceștia și cei desemnați de MApN să lucreze la proiect, fie prin formarea unei comisii comune de analiză din care să facă parte și elemente ale acestor asociații dintre cei care cunosc și stăpânesc fenomenul (juriști, finanțiști, specialiști în drept umanitar internațional, care să facă propuneri și să întocmească un proiect.
B) Regândirea SISTEMULUI DE PREGĂTIRE MILITARĂ în cadrul SISTEMULUI MILITAR DE ÎNVĂŢĂMÂNT care să se încadreze în normele generale prevăzute de SISTEMUL NAŢIONAL DE ÎNVĂŢĂMÂNT şi care să răspundă noilor cerinţe de calitate impuse de evoluţia şi realităţile ştiinţei şi tehnologiei militare dar şi de REALITĂŢILE IMPUSE DE RĂZBOIUL MODERN:
SISTEM UNITAR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE DE APĂRARE cu facultăţi şi ACADEMII PE ARME ŞI SPECIALITĂŢI (ARME ÎNTRUNITE, MARINĂ, AVIAŢIE, POLIŢIE, LOGISTICĂ, MEDICINĂ, ACADEMIA TEHNICĂ etc.);
Creşterea ponderii disciplinelor şi materiilor de studiu cu înalt caracter ştiinţific funcţie de specificul facultăţii care să ofere studenţilor fundamentul necesar ÎNŢELEGERII ŞI APROFUNDĂRII problemelor studiate şi care să le confere şi o SPECIALIZARE ÎN VIAŢA CIVILĂ;
Revederea programelor de învățământ ale Facultăților Militare și a Liceelor Militare, cu accent pe aspectele militare, pe probleme practice, practică în unități militare. Să nu uităm că Facultățile Militare trebuie să scoată militari pregătiți să poată trece și în viața civilă, nu civili care pot îndeplini și funcții militare.
Revederea procentului și ponderii studenților de sex feminin în cadrul acestor instituții de învățământ. Eliminarea favoritismelor și discriminărilor la selecționarea candidaților. Testele și probele să fie aceleași pentru că și atribuțiunile și sarcinile sunt aceleași. Dacă implementăm sistemul american, să îl implementăm în totalitate, nu discreționar. Iar promovările și avansările să nu fie făcute după ochi frumoși.
Pentru specialităţile militare FINANŢE, JUSTIŢIE, MEDICINĂ MILITARĂ, CHIMIE, TOPOGEODEZIE, AUTO ŞI TRANSPORTURI, personalul să fie selecţionat dintre absolvenţii ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CIVIL DE STAT şi pregătite în cadrul UNIVERSITĂŢII DE APĂRARE – PRIN CURSURI DE MASTERAT cu durat de cel puţin 1 AN.
Corelarea programelor de învățământ militar între ele, pe trepte de cunoaștere, care să fie etapizate și să crească având continuitate în problematică și creștere în dificultate, plecând de la liceul militar și terminând cu doctoratele și obținerea gradelor universitare sau funcțiilor îndeplinite în decursul carierei.
C) REDAREA ONOAREI ȘI DEMNITĂȚII MILITARILOR REZERVIŞTI ȘI ÎN ACTIVITATE, A PRESTIGIULUI DE CARE TREBUIE SĂ SE BUCURE ÎN SOCIETATE, TRECEREA ARMATEI PE LOCUL 1 ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RESPECTUL ȘI ÎNCREDEREA SOCIETĂȚII ÎN INSTITUȚIILE STATULUI, PRIN:
 REAŞEZAREA SCĂRII VALORILOR ŞI A IERARHIEI MILITARE, prin măsuri de avansare pe criterii profesionale, competenţe şi MERITE MILITARE;
 Retragerea gradelor pentru cei care le-au obţinut prin încălcarea LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIU prin abuz pe criterii CLIENTELARE sau POLITICE,
 Creşterea ROLULUI REZERVISTULUI MILITAR – folosirea COMPETENŢEI PROFESIONALE, EXPERTIZEI ŞI EXPERIENŢEI acestora în activitatea FORŢELOR ACTIVE. Crearea la NIVELUL M.Ap.N. şi al STATELOR MAJORE ALE CATEGORIILOR DE FORŢE dar şi la nivelul COMANDAMENTELOR DE M.U. a COMISIILOR CONSULTATIVE („SFATUL BĂTRÂNILOR”) – organism cu rol consultativ menit a generaliza experienţa acumulată – INSTRUMENT DE LUCRU la dispoziţia factorilor de decizie pentru a EVITA ABUZURILE ŞI ERORILE;
 Realizarea unei politici de popularizare a misiunilor și activităților armatei, reale, fără aspecte politice, fără cultul personalității, fără festivisme și laude, care să aducă în ochii opiniei publice adevărata față a militarilor cu bucurii și necazuri. Ascunderea problemelor creează în societate impresia fie că acestea nu există, deci militarii o duc foarte bine, fie –pentru cunoscătorii situației - că situația e gravă și se ascund problemele.
 Revederea și modificarea legii care permite folosirea armatei la înăbușirea sau reprimarea revoltelor politice, sociale și administrative. Armata nu trebuie să aibă sarcini de intervenție împotriva cetățenilor proprii, pentru că este armata cetățenilor, a țării, care apără suveranitatea și independența țării, nu regimurile politice sau scaunele conducătorilor vremelnici.
 Promovarea comandanților la toate eșaloanele pe baza pregătirii dar și a calităților în ceea ce privește comanda. Nu toți oamenii pot fi militari și nu toți militarii pot fi comandanți.
 Creşterea rolului SINDICATULUI MILITARILOR REZERVIŞTI şi al asociaţiilor militare profesionale ca partener de dialog cu MINISTERUL DE RESORT, pentru apărarea drepturilor militarilor, a ONOAREI şi DEMNITĂŢII;
D) Transferul către SINDICAT a ATRIBUŢIILOR ŞI RĂSPUNDERILOR legate de gestionarea şi administrarea COMPLEXELOR ŞI CASELOR DE ODIHNĂ pentru PENSIONARII MILITARI precum şi a celor care se referă la AMENAJAREA ŞI ADMINISTRAREA CĂMINELOR DE BĂTRÂNI care se vor amenaja în SPAŢIILE DISPONIBILIZATE în fostele U.M. desfiinţate, aspecte care prin legea dialogului intră în competența sindicatelor.
E) Reînfiinţarea SPITALELOR MILITARE şi acordarea asistenţei medicale gratuite cadrelor militare active și în rezervă (RESPECTAREA LEGISLAŢIEI EXISTENTE).
F) ÎNFIINŢAREA LA RESTAURANTELE MILITARE, POPOTE DE GARNIZOANĂ a spaţiilor destinate servirii mesei de către PENSIONARII MILITARI rămaşi fără familie („MENIUL ZILEI” care să fie pregătit FĂRĂ ADAOSURI COMERCIALE)
I) Implementarea RECOMANDĂRII CONSILIULUI EUROPEI 1572/2002 – referitoare la unele drepturi ale membrilor din forţele armate şi-a personalului militar.
J) Implementarea unei legi, dacă nu există care să prevadă ca toate privatizările și exploatările care implică rezervele minerale, sau de orice natură, de interes strategic ale țării, să nu se facă fără avizul ministrului Apărării și numai cu aprobarea CSAT, iar dacă aceasta există, cei care îl dau fără discernământ să răspundă în fața judecătoriilor militari pentru lovirea în interesele naționale, slăbirea capacității de apărare, înaltă trădare.
K) Revedea modificărilor efectuate la Legea 80 în toate aspectele în special cele ce privesc drepturile cadrelor militare active și în rezervă. Revenirea asupra drepturilor privind asistenta medicală gratuită, folosirea stațiunilor și caselor de odihnă și hotelurilor armatei de către cadrele în rezervă și familiile acestora.
L) Introducerea unui sistem trimestrial/semestrial de consultare/informare reciprocă minister/sindicat/asociații militare.
M) Consultarea sindicatului și asociațiilor militarilor sau chiar cooptarea unora dintre membrii cu expertiză ai acestora în grupul care revizuiește sau elaborează unele documente programatice ale MApN;
N) Revederea unor regulamente printre care și cele privind participarea gărzilor militare la ceremoniale funerare ale unor persoane care nu au avut nici o legătură cu armata sau merite militare. Armata nu poate prezenta onorul oricărui actor de “provincie” care este unchiul nu știm cărui canacheu și cere înmormântarea cu gardă militară;
Domnule Ministru,
Noi, militarii în rezervă fideli jurământului pe care l-am făcut țării la îmbrăcarea primei uniforme militare, suntem gata să vă ajutăm cu tot ce ține de expertiza și experiența noastră acordându-vă tot sprijinul și disponibilitatea noastră pentru realizarea acestor deziderate și a altora pe care le veți considera necesare pentru ridicarea prestigiului uniformei militare și a profesiei atât de dragi nouă și dumneavoastră. Nu e nevoie să strigați, faceți doar un semn, priviți înspre noi și vă vom acorda sprijinul necondiționat și neinteresat.       Pentru propuneri și sprijin pe domenii, vă stăm la dispoziție cu personal calificat, pentru că cei mai mulți suntem foști colegi ai celor ce încă mai activează în minister.
Vă salută cu respect și încredere!
Un grup de militari rezerviști care vă acordă sprijinul.
Preşedintele Filialei Craiova a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate
Colonel (r) economist
Ioan Mişu NAON